Whitelisting Eich E-bost gydag AOL

AOL

Efallai oherwydd ei fod yn dal i fod yn un o'r rhai mwyaf ISP ac yn fwyaf pigog am e-byst, mae gan AOL wasanaeth Postfeistr gwych ar-lein. Roedd yn rhaid i mi gysylltu â nhw pan adroddodd cleient ei fod yn cael problemau gydag e-bost yn mynd drwodd i gyfeiriadau e-bost AOL. Yn ddigon sicr, fe wnaethon ni ddarganfod bod cyfeiriadau IP ein cais yn cael eu blocio.

Meistri Post AOL

Mae hynny'n swnio braidd yn ofnadwy, fel petaem ni'n sbamiwr neu'n rhywbeth ... ond dydyn ni ddim. Mae pob un o'n negeseuon e-bost yn drafodol neu'n wahoddiadol eu natur. Mewn gwirionedd, nid oes unrhyw negeseuon e-bost marchnata yn dod allan o'r cyfeiriadau hyn. Gelwais ffrind da a guru danfonadwyedd, Greg Kraios, ac fe wnaeth fy ngosod yn syth gyda'r wybodaeth gyswllt ar gyfer postfeistri AOL yn ogystal â'r Gwefan Postfeistr AOL. Rhoddais alwad iddynt a gwnaethant adael imi wybod pa gamau y gallwn eu cymryd i gael eu dadflocio ac ar restr wen.

Canfûm mai ein problem fwyaf oedd bod ein system yn anfon at gyfrifon e-bost AOL gwallus gyda'n chwiliad Reverse DNS yn anabl. Mae Reverse DNS yn fodd i ISP edrych ar eich gwybodaeth parth a chwmni yn ôl y cyfeiriad IP y mae'n dod ohono. Trwy ei ddiffodd, roeddem yn edrych fel sbamiwr. Gyda digon o gyfeiriadau gwael - penderfynodd AOL edrych ar bwy oedden ni. Pan nad oedden nhw'n gallu darganfod pwy oedden ni, fe wnaethon nhw ein rhwystro. Gwneud synnwyr! Ni allaf ddweud fy mod yn eu beio.

Ar ôl i ni alluogi Reverse DNS, gollyngodd AOL y bloc. Siaradais hefyd â'n tîm Gwerthu a dywedais wrthynt am roi'r gorau i wneud demos gyda chyfeiriadau e-bost AOL (nhw yw'r hawsaf i'w teipio, onid ydyn nhw?). Ar ôl i'r bloc gael ei ollwng, caniateir i chi wneud cais am wyngalchu trwy safle'r Postfeistr. Rwyf wedi gwneud cais o leiaf ddwsin o weithiau - ond darganfyddais yn gyflym fod yn rhaid i'ch hwyaid fod yn olynol cyn y gallwch ei wneud:

  1. Fe wnaethom alluogi'r Reverse DNS Lookup ar bob un o'r Cyfeiriadau IP yr ydym yn anfon e-bost allan ohonynt.
  2. Roedd yn rhaid i ni sefydlu cyfeiriad e-bost adborth ar gyfer AOL i'n hysgrifennu pan fydd materion e-bost. Fe wnaethon ni ffurfweddu cam-drin @. Rydym yn dal i weithio ar osod pennawd e-bost wedi'i deilwra ar gyfer “Errors-To” ond mae hwn yn ddechrau gwych.
  3. Roedd yn rhaid aros ychydig ddyddiau ar ôl i ni gael ein dadflocio.
  4. Rhaid i'ch parth gyd-fynd â'r parth yn eich cyfeiriadau e-bost dolen gyswllt ac adborth. Gallwch chi cofrestrwch eich cyfeiriad e-bost FBL gydag AOL.
  5. Os oes gennych wahanol barthau, dylech wneud cais am bob un.
  6. Gwnewch yn siŵr eich bod yn monitro'r cyfeiriadau e-bost y gwnaethoch chi eu cyflwyno gyda nhw. Bydd angen i chi glicio dolen gadarnhau cyn y byddant yn gweithio ar eich cais gwyn.
  7. Y cam olaf yw aros am ymateb. Os cewch eich gwrthod, gallwch ffonio'r Postfeistri a rhoi'r id cyfeirio iddynt. Bydd hyn yn caniatáu iddynt edrych arno'n gyflym a gweld beth sy'n bod. Wrth gefn i wneud hyn ychydig o amser!

Rwy'n edrych ymlaen at y diwrnod y gallwn wthio'r negeseuon e-bost hyn allan o'n darparwyr gwasanaeth e-bost system felly does dim rhaid i ni boeni amdano! Rwy'n aros am ryddhad swyddogol eu system e-bost trafodion (y gwnes i helpu i'w diffinio!) Yn ogystal ag am rywfaint o dwf yn ein cwmni. Gorau po gyntaf y gallwn ddefnyddio eu gwasanaethau cyflenwi.

Mae gan AOL rai gwasanaethau Postfeistr neis, ond byddai'n well gen i pe na bai'n rhaid i ni ddioddef y cur pen o gwbl. Un nodyn, os ydych chi'n pendroni a oes ots gen i eu rhwystro ni neu'r drafferth y mae'n ei gymryd i'n gwyno ni ... ddim o gwbl. Rwyf wrth fy modd yn gweld cwmni'n wyliadwrus am SPAM ac yn gofalu am eu cwsmeriaid.

Cymerodd un neu ddau o ymdrechion cyn i ni gael digon o hanes postio i AOL gwyno, ond fe wnaethant ar ôl cwpl o ymdrechion:

Mae eich cais Whitelist, gyda'r cod cadarnhau xxxxxxxx-xxxxxx, wedi'i gymeradwyo.

Ddim yn siŵr a yw'ch e-byst yn cael eu blocio ai peidio? Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio Offeryn monitro Lleoli Mewnflwch i ddarganfod a datrys problemau sy'n benodol i'r ISP.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.