A yw Animeiddio mewn E-byst yn Gweithio Mewn gwirionedd?

Marchnata drwy e-bost

Animeiddio mewn Papur Gwyn E-byst

Mae gennych 30 eiliad i ddal sylw eich darllenwyr unwaith y byddant yn clicio ar eich e-bost. Ffenestr fach yw hon yn bendant. Os ydych chi fel fi, yna efallai y byddech chi'n meddwl hynny animeiddio ychydig yn beryglus i'w ddefnyddio gyda marchnata e-bost, ond rydych chi am ddenu sylw eich derbynwyr. Felly, beth ydych chi'n ei wneud?

Fodd bynnag, ar ôl mynd drwodd ein marchnata e-bost rhybudd tueddiad y noddwr, gallai hwn fod yn offeryn hyfryd i farchnatwyr e-bost os caiff ei ymgorffori'n effeithiol.

Nid yn unig y mae animeiddio yn ffordd wych o fachu sylw darllenwyr, ond mae hefyd yn caniatáu i farchnatwyr dynnu sylw'n greadigol at gynhyrchion, cynigion, neu alwad i gamau gweithredu. Ni ddylech hefyd adael i'r animeiddiad hwn effeithio ar eich gallu i gyflawni. Cadwch faint yr animeiddiad yn fach, cadwch y GIF animeiddiedig i ddim ond 6 ffrâm, a gwnewch yn siŵr bod y ffrâm gyntaf yn amgáu'r neges (os oes un) fel na fydd eich e-byst yn cael unrhyw drafferth cael eich dal yn y ffolder Sbam.

I gael mwy o awgrymiadau ar gyfer dylunio a darparu animeiddiad yn eich e-bost, edrychwch ar Delivra's Animeiddio mewn E-byst: Sut i Ymgorffori'r Tuedd Ddiweddaraf hon yn Effeithiol.

Dadlwythwch y Papur Gwyn!