Mae 5 Ffordd o Fideos Esboniwr Animeiddiedig yn Cynyddu Effeithiolrwydd Marchnata Mewnol

creu fideos wedi'u hanimeiddio ar-lein

Pan fyddwn yn dweud fideo wedi dod yn rhan hanfodol o'n bywydau beunyddiol, nid ydym yn cellwair. Rydyn ni'n gwylio fideos ar-lein bob dydd ar ein cyfrifiaduron, ffonau a hyd yn oed setiau teledu clyfar. Yn ôl Youtube, mae nifer yr oriau mae pobl yn eu treulio yn gwylio fideos i fyny 60% flwyddyn ar ôl blwyddyn!

Mae gwefannau testun-yn-unig wedi dyddio, ac nid ni yw'r unig rai sy'n ei ddweud: Mae Google yn! Mae peiriant chwilio # 1 y byd yn rhoi blaenoriaeth uchel i gynnwys fideo, sydd wedi 53x mwy o siawns o ymddangos ar ei dudalen gyntaf nag y mae gwefan wedi'i seilio ar destun. Yn ôl Dadansoddiad tueddiadau Cisco, erbyn 2018 bydd fideo yn cyfrif am 79% o'r holl draffig Rhyngrwyd, i fyny o'r 66% cyfredol. Rhaid i fusnesau fod yn barod ers y ffyniant fideo ar-lein ddim yn mynd i arafu unrhyw bryd yn fuan.

Yn unol â'r ffenomen hon, fideos esboniwr wedi'u hanimeiddio wedi dod yn eisin ar gacen unrhyw strategaeth farchnata ar-lein. Bob dydd mae mwy a mwy o gwmnïau (brandiau mawr a busnesau cychwynnol fel ei gilydd) yn defnyddio fideo ar eu hymgyrchoedd marchnata, oherwydd eu perfformiad gwych ar drawsnewidiadau a metrigau clicio-i-gyfradd, ymhlith llawer o fuddion marchnata eraill.

Beth yw Fideo Esboniwr?

An Fideo Esboniwr yn fideo byr sy'n egluro syniad busnes trwy stori wedi'i hanimeiddio'n weledol. Os yw llun werth mil o eiriau, mae fideo werth miliynau - gan ddarparu ffordd ddifyr o ganiatáu i ymwelwyr ddeall eich cynhyrchion neu wasanaethau yn well.

Dyma fideo esboniwr diweddar a ddatblygwyd gennym ar Cord Blood Banking, pwnc eithaf cymhleth a wnaed yn syml trwy ddefnyddio fideo esboniwr:

Mae pob math o fideos esboniwr ar gael - o fideos bwrdd gwyn syml i animeiddiad 3-D cymhleth. Dyma drosolwg o'r mathau o fideos esboniwr.

Pam gwneud fideos esboniwr gwneud gwahaniaeth mewn ymgyrch farchnata i mewn? Gadewch i ni ddilyn y camau arferol o farchnata i mewn i weld sut mae Fideo Esboniwr yn gallu rhoi hwb i'ch ymdrechion marchnata gan ddefnyddio rhywfaint o ddata go iawn:

Fideos Esboniwr Denu Ymwelwyr â'ch Gwefan

Un o brif broblemau'r mwyafrif o fusnesau ar-lein yw sut i ddenu ymwelwyr ar-lein newydd i'w gwefannau, hynny yw, sut i raddio ar dudalennau cyntaf Google. Rydym yn gwybod bod gan fideos neu dudalennau gyda fideos siawns llawer gwell o gael eu rhestru ar dudalen gyntaf y canlyniadau chwilio dros dudalennau testun. Yn syml, maen nhw'n haws eu treulio a'u rhannu - gan eu gwneud yn gynnwys perffaith ar gyfer gwella eich safle cyffredinol.

Mae fideos yn arf nad yw'n gyfrinachol ar gyfer SEO (optimeiddio peiriannau chwilio). Athroniaeth Google ers amser maith oedd dod o hyd i'r cynnwys ar-lein mwyaf defnyddiol a diddorol ar eu cyfer; ac maent yn cydnabod bod chwilwyr yn caru fideos a all ddifyrru ac addysgu. Dyma pam mae Google yn gwobrwyo gwefannau â chynnwys fideo yn ddoeth trwy eu graddio'n uwch. Mae'r peiriant chwilio yn ystyried fideo fel un o'r ffurfiau mwyaf diddorol o gynnwys ar-lein a'i nod yw bodloni ei ddefnyddwyr trwy arddangos fideos yn gyntaf yn y canlyniadau chwilio yn aml. Nid yw'n syndod pam y prynodd Google Youtube, y rhwydwaith cymdeithasol sy'n cael ei yrru gan fideo, sydd hefyd yn beiriant chwilio # 2 a ddefnyddir fwyaf yn y byd.

Mantais arall fideos marchnata esboniwr yw eu rhannadwyedd. Fideo yw'r cynnwys ar-lein hawsaf i'w dyfu ar gyfryngau cymdeithasol, gyda 12x yn fwy o siawns i gael ei rannu na chyfuno dolenni a thestun. Mae defnyddwyr Twitter yn rhannu 700 o fideos bob munud, ac ar Youtube mae dros 100 awr o fideo yn cael eu lanlwytho yn yr un faint o amser.

Yn ôl Facebook, mae mwy na 50% o bobl sy'n dod yn ôl i Facebook bob dydd yn yr UD yn gwylio o leiaf un fideo bob dydd ac mae 76% o bobl yn yr UD sy'n defnyddio Facebook yn dweud eu bod nhw'n tueddu i ddarganfod y fideos maen nhw'n eu gwylio ar Facebook. Trwy gael fideo esboniwr ar eich gwefan, mae eich gallu i ddod o hyd i gynulleidfa wedi'i thargedu a'i rhannu'n gwella'n sylweddol wrth ddefnyddio fideos.

Ond aros, mae mwy.

Fideos Esboniwr Trosi Ymwelwyr yn Arweinwyr

Iawn, nawr eich bod wedi cynyddu eich ymweliadau gyda fideo esboniwr, sut allwch chi droi'r ymwelwyr hynny yn dennynau? Mae fideos esboniwr yn caniatáu i'ch brand wneud cyflwyno'r cae perffaith bob amser. Ac mae amser yn elfen allweddol. Mae'r rhychwant sylw dynol ar gyfartaledd ar wefan destun rheolaidd oddeutu 8 eiliad, yn is na rhychwant sylw pysgodyn aur! Er mwyn bachu diddordeb eich ymwelwyr, mae'n rhaid i chi gyflwyno'ch neges yn gyflym ac yn effeithiol. Nid yw'n ymwneud â'u denu yn unig, mae hefyd yn eu cael i aros yn ddigon hir i ddeall eich cynnig busnes.

Mae fideo esboniwr a osodir uwchben y plyg ar eich tudalen lanio yn arwain at ymweliadau'n cynyddu o'r 8 eiliad cychwynnol hwnnw hyd at 2 funud ar gyfartaledd. Dyna hwb o 1500% mewn ymgysylltu! Ac mae'n ddigon o amser i'r fideo gyfleu'ch neges a gyrru'ch cynulleidfa i weithredu. Gall defnyddio galwad i weithredu effeithiol yn eich fideo yrru ymwelwyr i danysgrifio i gylchlythyr, cofrestru ar gyfer treial am ddim, gofyn am ymgynghoriad, neu lawrlwytho eLyfr. Mae fideos yn troi ymwelwyr yn dennynau cymwys.

A yw'r arweinwyr hynny mewn gwirionedd yn mynd i brynu'ch cynnyrch neu wasanaeth oherwydd fideo esboniwr?

Fideos Esboniwr Trowch Arweinwyr yn Gwsmeriaid

Rydyn ni eisoes wedi egluro sut mae fideos marchnata animeiddiedig yn denu ymwelwyr ac yn eu troi'n arwain, felly nawr rydyn ni wedi dod at y niferoedd canlyniadol sydd bwysicaf i unrhyw fusnes ar-lein: gwerthu.

Mae fideo esboniwr yn ased sydd â'r gallu i leihau colled potensial-cwsmer trwy gynyddu a chadw'r ymwelwyr ac arwain niferoedd yn gyson yr holl ffordd trwy'r siwrnai farchnata i mewn. Ond sut mae'n ei wneud? Wel, gall pŵer gafaelgar fideo esboniwr gyrraedd eich cynulleidfa ar gymaint o lefelau! Dyma rai enghreifftiau:

Astudiaethau Achos Fideo Esboniwr

Wyau Crazy, cynyddodd y gwasanaeth a grëwyd gan Hiten Shah a Neil Patel, drosiadau 64% a gwneud $ 21,000 o refeniw misol ychwanegol pan wnaethant osod fideo esboniwr animeiddiedig ar eu tudalen lanio. Dyma eu fideo:

Dropbox cynhyrchu cynnydd trosi o 10% o’u fideo esboniwr, gan wneud $ 50 miliwn mewn refeniw ychwanegol yn 2012 yn unig. Yn drawiadol, huh?

Fideos Esboniwr Trowch Cwsmeriaid yn Hyrwyddwyr

Felly, dyma ni ar y cam olaf. Mae gennych chi gwsmeriaid sydd eisoes wedi prynu'ch cynnyrch neu wasanaeth, ac roedden nhw wrth eu boddau! Felly, sut y gall fideo esboniwr helpu i'w gwneud yn hyrwyddwyr i chi?

Os yw cwsmeriaid yn hoffi'ch cynnyrch neu wasanaeth (a pham na fyddent, iawn?), Mae'n debyg y byddant yn rhannu eich fideo esboniwr ar rwydweithiau cymdeithasol hefyd fel Facebook, Twitter neu Youtube, gan ledaenu'r gair i'w ffrindiau a'u cydweithwyr (don) byddwch yn swil, a gofynnwch iddynt ei rannu hefyd).

Fideo esboniwr yw'r darn mwyaf o gynnwys y gellir ei rannu ar-lein, a dyna sy'n ei gwneud yn ased perffaith i'ch cwsmeriaid eich hyrwyddo trwy eu sianeli cyfryngau cymdeithasol. Fel enghraifft, dyma fideo esboniwr a gyrhaeddodd bron i 45 mil o ymweliadau ar Youtube yn unig:

Mae fideos esboniwr yn ased wrth drosi eich cwsmeriaid yn gymuned hefyd! Rydym yn cydnabod mai marchnata ar lafar gwlad yw un o'r dulliau mwyaf effeithiol o farchnata ar-lein - ac mae darparu fideo i'ch cwsmeriaid ei rannu am eich busnes yn eu grymuso i'ch rhannu a'ch cefnogi'n gyflym ac yn hawdd.

Gweld Ein Portffolio Cael Dyfynbris Custom

Er bod y buddsoddiad yn llawer mwy nag erthygl, ffeithlun neu hyd yn oed bapur gwyn cymhleth, gellir defnyddio fideo esboniwr ar draws cyfryngau, ac ar draws sawl tudalen a thudalen glanio ar eich gwefan. Mae hyn yn gwaethygu ei allu i yrru a throsi ymwelwyr - gan ddarparu enillion anhygoel ar fuddsoddiad.

4 Sylwadau

 1. 1

  Rwy'n 100% yn cytuno â pha mor bwysig yw fideos esboniwr. Dechreuais fy nghwmni fy hun, gobeithio nad wyf yn rhy hwyr i fynd i mewn i'r busnes 🙂
  Rydw i'n mynd i ddangos y swydd hon i'm cleientiaid yn y dyfodol os ydyn nhw byth yn gofyn imi pam mae'r fideos hyn yn bwysig. Diolch!

 2. 2
  • 3

   Helo Jason,

   Dwi ddim yn siŵr bod y dimensiynau mor feirniadol â'r sgript. Mae animeiddio yn eich galluogi i adrodd stori yn y ffordd yr hoffech iddi gael ei hadrodd - heb gael yr amser a'r gost o sefydlu golygfeydd, actorion, ac ati. Byddwn yn ychwanegu y gall animeiddiad 3D, oni bai ei fod wedi'i wneud yn anhygoel o dda, edrych yn amhroffesiynol. Yn anffodus, mae'r cyhoedd wedi arfer â Pixar ac animeiddiad 3D o ansawdd uchel iawn ... os na allwch chi gyd-fynd â'r ansawdd hwnnw, efallai na fydd yn llwyddiannus.

   Doug

 3. 4

  Sut allwn i ddefnyddio hwn ar gyfer canolfannau galwadau rhwym lle mae'r gobaith yn mynd i alw i mewn.

  Sut ydych chi'n datblygu'r sgriptiau cywir ac a fyddai defnyddiwr neu fusnes yn cymryd cwmni o ddifrif ar animeiddio yn erbyn cynhyrchu bywyd go iawn gydag actorion

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.