Defnyddio Animeiddio yn Eich Marchnata E-bost

e-bost gif wedi'i animeiddio

Dywedwyd bod creu e-bost yn seiliedig ar HTML yn 2009 fel datblygu tudalen we ym 1999. Mae'n 'drist ond yn wir. Mae'r codio yn hynafol ac, o'i gymharu â gwe fodern 2.0 yn swyddogaethol, mae'r cyfyngiadau'n enfawr.

Felly pan fydd marchnatwyr e-bost eisiau cyfleu cynnig, gyrru cyfeiriad gweledol a galwadau i weithredu maent yn defnyddio GIFs wedi'u hanimeiddio. Cyn Flash, animeiddiadau GIF syml oedd trefn y dydd.

Mae'r defnydd o e-bost wedi'i animeiddio yn cynyddu. Pam, rydych chi'n gofyn?

  1. Mae GIFs wedi'u hanimeiddio yn cael cefnogaeth dda gan y prif gleientiaid e-bost a rhyngwynebau e-bost
  2. Mae'n helpu marchnatwyr i sefyll allan mewn torf
  3. Yn bwysicaf oll, mae'n ymddangos eu bod yn gweithio!

ROI cryfach gydag Animeiddio

Mae hyn yn ddiweddar Prawf A / B. gan BlueFly wedi dod o hyd i e-bost wedi'i animeiddio yn tynnu 12% yn fwy o refeniw na'r hyn nad yw'n cyfateb. Yn yr un modd, hyn astudiaeth achos ar Sherpa Marchnata, gwelodd Lake Champlain Chocolates gynnydd mewn gwerthiant o 49% adeg y Nadolig mewn perthynas ag ymgyrch gan ddefnyddio GIFs animeiddiedig o gymharu ag ymgyrch y flwyddyn flaenorol.

Mwy fyth o Fanteision

Yn gyntaf, gall marchnatwyr ddefnyddio ychydig bach o le i dynnu sylw at gynhyrchion lluosog, cynigion arbennig, neu alwadau i weithredu, yn ogystal â chynyddu cyfraddau clicio drwodd i fideos a gynhelir. Gall marchnatwyr craff hefyd ddefnyddio animeiddiad i annog sgrolio mewn e-byst eithriadol o hir (neu lorweddol).

Yr Anfanteision

Y mater cydnawsedd mwyaf perthnasol yw sut mae e-byst wedi'u hanimeiddio yn Outlook 2007. Hynny yw, dim ond ffrâm gyntaf y GIFs animeiddiedig sy'n cael ei harddangos. Felly byddwch chi eisiau cyfleu'ch neges yn y ffrâm gyntaf, rhag ofn. Byddwch hefyd am gofio y gall maint y GIF animeiddiedig (mewn cilobeit) effeithio'n negyddol ar gyflymder a threfn arddangos eich delweddau.

Enghreifftiau E-bost wedi'u hanimeiddio

Gyda dealltwriaeth gadarn o'ch amcanion ac dylunydd e-bost profiadol byddwch yn gallu cynyddu cyfraddau clicio drwodd a throsi gan ddefnyddio animeiddio.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.