Rhaid i Farchnata'r Diwydiant Gwasanaeth gynnwys Rhestr Angie

rhestr angies

Ar lafar gwlad yn chwarae rhan fawr wrth greu delwedd brand gadarnhaol ac annog rhagolygon i wneud y cam olaf hwnnw i brynu neu noddi gwasanaeth. Mae gan y we lu o wefannau adolygu ... mae'r mwyafrif ohonyn nhw'n agored i ddefnyddwyr anhysbys sydd wedi dod yn broblemus oherwydd cystadleuwyr trolio ac adolygiadau ffug. Mae'r safleoedd hyn yn gor-redeg gan gystadleuwyr sy'n gobeithio niweidio'ch enw da.

Mae busnesau'n synnu o ddarganfod pa mor wahanol yw ein cleient, Rhestr Angie, yn. Ar Restr Angie, mae eich cyfrif busnes yn rhad ac am ddim. Mae eich enw da wedi'i adeiladu o sylfaen tanysgrifiwr 1.5 miliwn gref, pob un ohonynt yn danysgrifwyr cofrestredig ac yn talu fel arfer, gan ddileu'r siawns o adolygiadau ffug neu ragfarnllyd. Mae Rhestr Angie hyd yn oed yn darparu gwasanaeth cyfryngu i sicrhau bod materion yn cael eu hadrodd yn gywir. Mae'r gwasanaeth wedi dod mor boblogaidd i'w ddefnyddwyr nes bod pobl yn chwilio amdano yn aml Rhestr Angie + y gwasanaeth a'r ddinas!

Rhestr Angie yw prif ddarparwr adolygiadau dibynadwy'r wlad ar gontractwyr a meddygon mewn dros 550 o gategorïau, fel towyr, plymwyr, glanhawyr tai a deintyddion. Mae mwy na 2 filiwn o aelodau yn gwirio Rhestr Angie i ddod o hyd i'r darparwyr gwasanaeth lleol gorau ac arbed prosiectau gyda gostyngiadau unigryw i aelodau

Rhestr Angie yn agor tudalen ar gyfer pob cwmni ac yn aseinio gradd A i F ar gerdyn adrodd ar gyfer y cwmni. Mae'r gwasanaeth yn annog cwsmeriaid i adolygu pris, ansawdd, ymatebolrwydd, prydlondeb a phroffesiynoldeb, ac mae'r graddau'n adlewyrchu cyfanred adolygiadau cwsmeriaid.

Ni all busnesau dalu i fod ymlaen Rhestr Angie neu ddylanwadu ar y sgôr mewn unrhyw ffordd, ond mae cofrestru'n caniatáu ichi gael rhybuddion e-bost fel y gallwch:
SSA2011

  • Rheoli eich enw da trwy ddarllen ac ymateb i adroddiadau ac adolygiadau am y busnes
  • Creu blaen siop i ddiweddaru gwybodaeth fusnes, cynnig gwasanaethau a gostyngiadau i ddenu cwsmeriaid
  • Hyrwyddwch eich sgôr gwych unwaith y cânt eu cyflawni!
  • Gyda sgôr wych, Rhestr Angie hefyd yn caniatáu ichi dosbarthu bargeinion i'r gymuned.

Gan fod Rhestr Angie mor bendant am fod yn ffynhonnell gywir, ddibynadwy, bydd eich cwmni'n elwa o adolygiadau cywir gan gwsmeriaid go iawn. Wrth i chi weithio, dylech wthio'ch cwsmeriaid i wneud adolygiadau o'ch cwmni ar Restr Angie fel y gallwch yrru graddau gwell a mwy o fusnes eich ffordd. Un rydych chi'n ennill momentwm, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n manteisio ar fargeinion Rhestr Angie a hysbysebu mewn cylchgronau. Mae'r gymuned yn ravenous am fargeinion gan eu bod yn cydnabod ac yn ymddiried yn y busnesau sy'n cael hysbysebu yno!

Dylai unrhyw ddiwydiant gwasanaeth sydd o ddifrif am ei enw da reoli a hyrwyddo eu presenoldeb yn Rhestr Angie. Cofrestrwch heddiw!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.