Dylai Diffyg Datgelu Angi Roofing a Gwrthdaro Buddiannau Tynnu Peth Sylw

Gwrthdaro Buddiannau Angi Roofing

Mae'n debyg bod darllenwyr fy nghyhoeddiad yn sylweddoli ein bod wedi helpu cwmnïau toi lluosog i adeiladu eu presenoldeb ar-lein, tyfu eu chwiliad lleol, a gyrru arweinwyr ar gyfer eu busnesau. Efallai y byddwch hefyd yn cofio bod Angi (Rhestr Angie yn flaenorol) yn gleient allweddol y gwnaethom ei gynorthwyo gyda'u hoptimeiddio peiriannau chwilio yn rhanbarthol. Bryd hynny, ffocws y busnes oedd gyrru defnyddwyr i ddefnyddio eu system i adrodd, adolygu, neu ddod o hyd i wasanaethau. Roedd gen i barch anhygoel at y busnes a’r sylfaenwyr – ac fe wnaethon ni eu helpu i dyfu eu busnes yn ddramatig.

Am fwy na 18 mlynedd, nid oedd Angie's List erioed wedi dangos elw blynyddol, ac roedd dadansoddwyr yn meddwl bod prisiadau'r cwmni yn afrealistig. Yn 2017, symudodd Angi o fusnes tanysgrifio defnyddwyr i genhedlaeth arweiniol ar gyfer cwmnïau a restrir yn eu hadolygiadau. Yn 2021, fe wnaethon nhw ail-frandio, ailwampio eu gwefan, a lansio ap newydd gyda'r gobaith o dreiddio ymhellach i'r diwydiant gwasanaethau cartref. Nid oes fawr o amheuaeth bod mwy o gyfle refeniw ar gynhyrchu plwm nag yn y busnes tanysgrifio ffi fflat a dyfodd brand Angi mor ddramatig.

Ond dwi'n credu iddyn nhw fynd yn rhy bell.

Problem Gynyddol Gyda Arweinwyr Ffug

Un o fy lleol towyr Indianapolis yn gwario cryn dipyn o arian gyda chytundeb blynyddol gydag Angi i yrru yn arwain at ei fusnes. Rydw i wedi bod yn gweithio gyda Bob a'i fusnes teuluol ers blynyddoedd ac roedd yn ffrind da hyd yn oed cyn hynny. Yn ddiweddar, sylwodd Bob ei fod yn mynd yn fwyfwy arwain ffug trwy Angi… a dechreuodd y blaenau da gyda swyddi mawr arafu. Ni ddatgelaf ymrwymiad misol Bob i Angi, ond gallaf ddweud wrthych ei fod yn gontract sylweddol. Mewn tri mis, derbyniodd 72 o arweiniadau ffug - pob un yn tynnu sylw oddi wrth ei fusnes.

Dechreuodd Bob siarad mwy â mi am y peth a cheisio cwyno wrth Angi ... ond ni chlywodd ei gwynion. Mae wedi sylwi bod ei gynrychiolwyr wedi dechrau troi drosodd yn amlach hefyd, gan ychwanegu at ei rwystredigaeth. Hyn oll ar adeg pan oedd cyfleoedd toi a seidin yn codi'n aruthrol gyda'r ffyniant gwasanaethau cartref sy'n gysylltiedig â'r pandemig.

Cwynion Busnes Angi

Adeiladwyd Angie's List ar lafar gwlad yng nghanol Indiana ac roedd yn frand annwyl gan y teuluoedd a oedd yn ei ddefnyddio i logi busnesau lleol. Cyfarfûm â'r bwrdd sawl gwaith ac roeddent yn deall yn iawn beth oeddent yn ei werthu i'r cyhoedd ymddiried… mater enfawr yn y diwydiant gwasanaethau cartref.

Yn wir, roedd gen i un cytundeb sylweddol gydag Angie's List cyn iddyn nhw fynd yn gyhoeddus dim ond i wneud gwaith fforensig ar waith roedd cwmni wedi'i wneud iddyn nhw i sicrhau bod popeth ar i fyny ac i fyny. Ni risgiodd arweinwyr eu cwmni unrhyw beth a allai lychwino eu brand neu roi eu cwsmeriaid mewn perygl.

Nid wyf bellach yn credu mai dyna ffocws y sefydliad. Ac mae'n cael effaith ddramatig.

Mewn gwirionedd, ym mis Chwefror 2022, mae'r Diddymodd Better Business Bureau achrediad Angi oherwydd methiant ar ran y busnes i gadw at ofyniad y BBB bod Busnesau Achrededig yn bodloni ac yn cadw at safonau penodol.

Angi BBB

Y Gwellt Terfynol: Angi Toi

Pwy yw'r contractwr toi a adolygwyd fwyaf gydag adolygiadau gwych ar Angi mewn rhai rhanbarthau daearyddol? Efallai y byddwch yn synnu i ddarganfod ei fod yn Angi Toi.

Wrth i Bob roi dyfynbrisiau allan a chyfarfod â darpar gwsmeriaid, dychmygwch ei syndod i ddarganfod bod y cwmni yr oedd yn ei dalu am dennyn mewn cystadleuaeth uniongyrchol ag ef. Mae hynny'n iawn… Roedd Angi yn caffael cwmnïau toi blaenllaw mewn rhai daearyddiaethau ac yn gyrru'r gwifrau'n uniongyrchol i'w cwmni eu hunain.

Yn ôl Y Motley Fool, dechreuodd hyn y llynedd.

Dywedodd Hanrahan fod y busnes, a elwir bellach yn Angi Roofing, yn tyfu'n gyflym, eisoes ar gael mewn tua dwsin o farchnadoedd, a bydd yn fuan mewn pump arall. Mae gan doi lawer o'r rhinweddau sy'n gweithio o blaid y cwmni mewn categori, gan gynnwys gwerth archeb cyfartalog uchel a marchnad fawr y gellir mynd i'r afael â hi, y mae'n amcangyfrif ei bod yn $50 biliwn.

Y Motley Fool

Mae'n debyg mai tanddatganiad yw datgan bod fy nghlient yn livid. Ni gysylltodd Angi erioed ag ef a dweud wrtho am y caffaeliad, ni hysbysodd ef erioed eu bod yn gyrru gwifrau i'w busnes eu hunain, ac ni ddywedodd erioed wrtho ei fod yn fwyaf tebygol o gael y bwyd dros ben. Mae Bob wedi mynd ar drywydd cwnsler cyfreithiol ac mae'n edrych i ddod allan o'i gontract gydag Angi ar unwaith.

Chwiliwch mewn rhai dinasoedd yn y canolbarth ar Google Maps a byddwch yn gweld bod Angi yn dechrau cymryd drosodd pecynnau mapiau lleol a hyrwyddo Angi Toi. Ac, wrth gwrs, maen nhw'n hyrwyddo'r busnesau hyn fel y contractwr toi a adolygwyd fwyaf allan yna ... wel duh ... dyna pam wnaethoch chi eu prynu.

Angi Roofing Cincinnati ar Google Maps

Ble mae'r Comisiwn Masnach Ffederal?

Cipolwg cyflym ar wefan Angi ac ni fyddwch yn dod o hyd i unrhyw un datguddiad amlwg o'r berthynas ariannol hon. Pe bai gennyf berthynas gylchol lle'r oeddwn yn dweud wrth ddefnyddwyr fy mod yn ddylanwadwr dibynadwy yn darparu adolygiadau annibynnol o fusnesau ... ond nid oeddwn yn datgelu fy mod yn gyrru'r holl refeniw yn fy mhoced fy hun, byddwn yn meddwl bod hynny'n eithaf twyllodrus ac yn gwarantu ymchwiliad. .

Ni fyddwch yn dod o hyd i unrhyw ddatgeliad o'r fath ar hafan Angi na'u Chwiliad Roofer:

Angi Toi

Felly nid yw dylanwadwr mwyaf y wlad ar wasanaethau cartref yn datgelu'n amlwg i ddefnyddwyr ei fod yn gyrru yn arwain at eu busnes eu hunain, nid yn datgelu i'w cwsmeriaid busnes nad ydynt yn cystadlu â nhw, ac nid oes neb hyd yn oed yn amau ​​hyn?

Mae hyn yn anghredadwy.

Ond A yw'n Anghyfreithlon?

Dydw i ddim yn honni bod Angi wedi gwneud unrhyw beth anghyfreithlon yma. Rwy'n dod â hyn i sylw pawb ac rwy'n credu y dylai'r cyfryngau a'r FTC edrych yn llawer dyfnach ar hyn. Ar ei wyneb, fy marn i yw bod hyn yn hysbysebu twyllodrus. Ar y lleiaf, rwy'n credu bod y diffyg datgelu yn dangos barn hynod wael gan y cwmni.

Allwn i byth ymddiried a safle adolygu lle rwy'n credu fy mod yn cael argymhellion adnoddau annibynnol - i ddarganfod mai'r cwmni argymelledig Angi ei hun. Ac fel darparwr gwasanaeth, fyddwn i byth yn talu am dennyn gan fy nghystadleuydd uniongyrchol!

Un sylw

  1. 1

    Waw! Mae hynny'n wallgof! Mae’n dipyn o’r siwrnai sydd wedi’i gwneud o ddyddiau cynnar “Angie” i arferion busnes presennol “Angi”. Er nad yw'r un peth, mae'n fy atgoffa o rai o'r arferion busnes o Amazon. Nid oedd eu hymestyn nid yn unig i fod yn ddarparwr “marchnad” i gwmnïau ond hefyd i ddod yn werthwr eu cynhyrchion eu hunain yn y farchnad y mae ganddynt reolaeth lawn drosto yn ymddangos fel maes chwarae gwastad ar unrhyw fodd neu ddychymyg y gallech chi feddwl amdano ar eich pen eich hun.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.