Terminoleg Teipograffeg: Apex to Swash a'r Gadzook In Between

anatomeg teipograffeg

Mae teipograffeg yn hynod ddiddorol i mi. Nid yw talent dylunwyr i ddatblygu ffontiau sy'n unigryw a hyd yn oed yn gallu mynegi emosiwn yn ddim llai na anhygoel. Ond beth sy'n ffurfio llythyr? Diane Kelly Nuguid llunio'r ffeithlun cyntaf i roi mewnwelediad i wahanol rannau o lythyren mewn teipograffeg. Cliciwch arno i weld golygfa lawn.

Geirfa Terminoleg Teipograffeg

 1. Aperture - Y gofod negyddol agoriadol neu rhannol gaeedig a grëwyd gan gownter agored.
 2. Apex - Pwynt cysylltu uchaf ffurf llythyren lle mae dwy strôc yn cwrdd; gall fod yn grwn, miniog / pigfain, fflat / di-flewyn-ar-dafod, ac ati.
 3. Arc of Stem - Strôc grwm sy'n barhaus â choesyn.
 4. Esgyn - Dogn o'r ffont sy'n esgyn y tu hwnt i uchder cymeriad.
 5. Arm - Strôc llorweddol nad yw'n cysylltu â choesyn ar un pen neu'r ddau.
 6. bar - Y strôc lorweddol yng nghymeriadau A, H, R, e, ac dd.
 7. Gwaelodlin - Aliniad llorweddol sylfaen y llythrennau.
 8. Bowl - Strôc grwm sy'n creu cownter.
 9. Counter - Y gofod caeedig rhannol neu lawn o fewn cymeriad.
 10. Croes Strôc - Llinell sy'n ymestyn ar draws / trwy goesyn llythyren.
 11. Disgynnydd - Y rhan o gymeriad sydd weithiau'n disgyn o dan y llinell sylfaen, yn nodweddiadol yn ag, j, p, q, y ac weithiau j.
 12. clust - Y strôc fach sy'n ymwthio allan o ben llythrennau bach g.
 13. Traed - Y rhan o'r coesyn sy'n gorwedd ar y llinell sylfaen.
 14. Gadzook - Yr addurniad sy'n cysylltu'r ddau lythyren mewn Ligature.
 15. Ar y Cyd - Y pwynt lle mae strôc yn cysylltu â choesyn.
 16. Kerning - Y pellter rhwng llythrennau mewn gair.
 17. arwain - Y pellter rhwng llinell sylfaen un llinell o destun i'r nesaf.
 18. coes - Strôc fer, ddisgynnol ar ffurf llythyren.
 19. Ligature - Dau lythyren neu fwy sydd wedi'u cysylltu i ffurfio un cymeriad; addurniadol yn bennaf.
 20. Hyd y llinell - Faint o gymeriadau sy'n ffitio mewn llinell cyn i chi ddychwelyd i'r dechrau.
 21. dolen - Y rhan isaf o'r llythrennau bach g.
 22. Serif - Yr amcanestyniadau sy'n ymestyn oddi ar brif strôc cymeriad. Yn llythrennol mae Sans serif yn golygu 'heb' Serif. Gwyddys bod ffontiau wedi'u seilio ar serif yn helpu pobl i ddarllen yn gyflymach gan fod siâp y gair wedi'i ddiffinio'n well.
 23. ysgwydd - Strôc grwm yr h, m ac n.
 24. Swash - Estyniad addurniadol neu strôc ar ffurf llythyren.
 25. Bôn - Y prif strôc fertigol syth mewn llythyren (neu groeslin pan nad oes fertigau).
 26. Strôc - Llinell syth neu grwm sy'n ffurfio'r bariau, y breichiau, y coesau a'r bowlenni.
 27. Terfynell - Diwedd unrhyw strôc nad yw'n cynnwys serif; yn cynnwys terfynellau pêl (siâp crwn) a therfynau terfynol (siâp crwm neu daprog).
 28. Vertex - Y pwynt ar waelod cymeriad lle mae dwy strôc yn cwrdd.
 29. x-uchder - Uchder cymeriad nodweddiadol (ac eithrio unrhyw esgyniad neu ddisgynyddion)

Janie Kliever ddarparodd yr ail ffeithlun ar gyfer Canva gyda rhywfaint o fanylion ychwanegol. Cliciwch arno i ymweld â'u herthygl i gael golwg fanwl ar bob un.

terminoleg teipograffeg

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.