Terminoleg Teipograffeg: O'r Apex i Swash a'r Gadzook Rhwng ... Popeth Sydd Angen Ei Wybod Am Ffontiau

Teipograffeg a Therminoleg Ffont

Fy mhrif hobi wrth dyfu i fyny, pan nad oeddwn i'n mynd i drafferth, oedd tynnu llun. Fe wnes i hyd yn oed gymryd cwpl o flynyddoedd o ddrafftio cyrsiau tra yn yr Ysgol Uwchradd ac roeddwn i wrth fy modd. Efallai ei fod yn esbonio pam mae gen i erthyglau neu bostiadau yn aml ar graffeg, Darlunydd, darluniau, a phynciau dylunio eraill. Heddiw, mae'n deipograffeg a dyluniad ffontiau.

Teipograffeg a'r Llythyren

Os ydych chi am gymryd cam yn ôl yn hanes ffontiau a theipograffeg, dyma ffilm fach wych ar gelfyddyd goll y Letterpress.

Seicoleg Ffontiau

Ar ôl degawdau o weithio mewn print ac ar-lein, rwy'n credu bod gen i lygad da am ddyluniad gwych ac mae ffontiau'n chwarae rhan anhygoel yng nghyflwyniad brand, gan ddwyn i gof ymatebion emosiynol. Mewn gwirionedd…

Nid yn unig y mae ymddangosiad testun yn ystyriaeth bwysig ar gyfer brandiau, ond gall ymddangosiad gwahanol ffontiau hefyd gael effeithiau seicolegol ar y gwyliwr. Trwy newid arddull ffont, dewis ffont mwy emosiynol neu ffont pwerus, gall dylunydd wneud i'r gwyliwr deimlo ac ymateb yn wahanol i frand. 

Seicoleg Ffontiau

Seicoleg Ffontiau - Serif, Slab Serif, Sans Serif, Modern, Sgript, Arddangos

A oes gennych unrhyw amheuon o hyd ynghylch pŵer ffontiau? Mae hyd yn oed fideo eithriadol yn darparu hanes teipiwch ffontiau a rhyfel ar gael ar YouTube. Ac, wrth gwrs, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n edrych ar y ffilm Helvetica (ar iTunes ac Amazon):

Mathau o Ffontiau a Dyluniad Teipograffeg

Mae manylion a chrefftwaith anhygoel wedi'u cyflawni wrth ddylunio ffontiau gan Teipograffwyr. Dyma fideo bach cŵl ar deipograffeg… nid yw llawer o bobl yn gwybod yr holl waith sy'n mynd i mewn i ddylunio ffontiau a pha mor bwysig y gall ffontiau chwarae yn eich negeseuon.

Un nodyn: Mae hwn yn fideo gwych ar gyfer egluro holl briodweddau ffont, ond dwi ddim yn hoff iawn o'r ffontiau maen nhw'n eu defnyddio yn y fideo. Eisiau ei rannu gyda chi beth bynnag! Y ffordd honno pan rydych chi am esbonio i'ch dylunydd eich bod chi eisiau mwy o le rhwng llythyrau, gallwch chi siarad eu hiaith a dweud, “A allwn ni geisio cynyddu'r cnewyllyn?"

Mae teipograffeg yn hynod ddiddorol i mi. Nid yw talent dylunwyr i ddatblygu ffontiau sy'n unigryw a hyd yn oed yn gallu mynegi emosiwn yn ddim llai na anhygoel. Ond beth sy'n ffurfio llythyr? Diane Kelly Nuguid llunio’r ffeithlun hwn i roi mewnwelediad i wahanol rannau o lythyren mewn teipograffeg:

Anatomeg Teipograffeg

Geirfa Terminoleg Teipograffeg

Ond mae llawer, llawer mwy i gelfyddyd teipograffeg. Dyma bob agwedd a nodwedd sydd wedi'u dylunio i mewn i ffont gan Teipograffwyr.

 1. Aperture - Y gofod negyddol agoriadol neu rhannol gaeedig a grëwyd gan gownter agored.
 2. Apex - Pwynt cysylltu uchaf ffurf llythyren lle mae dwy strôc yn cwrdd; gall fod yn grwn, miniog / pigfain, fflat / di-flewyn-ar-dafod, ac ati.
 3. Arc y Coesyn - Strôc grwm sy'n barhaus â choesyn.
 4. Esgyn - Dogn o'r ffont sy'n esgyn y tu hwnt i uchder cymeriad.
 5. Arm - Strôc llorweddol nad yw'n cysylltu â choesyn ar un pen neu'r ddau.
 6. bar - Y strôc lorweddol yng nghymeriadau A, H, R, e, ac dd.
 7. Gwaelodlin - Aliniad llorweddol sylfaen y llythrennau.
 8. Bowl - Strôc grwm sy'n creu cownter.
 9. Counter - Y gofod caeedig rhannol neu lawn o fewn cymeriad.
 10. Croes Strôc - Llinell sy'n ymestyn ar draws / trwy goesyn llythyren.
 11. Disgynnydd - Y rhan o gymeriad sydd weithiau'n disgyn o dan y llinell sylfaen, yn nodweddiadol yn ag, j, p, q, y ac weithiau j.
 12. clust - Y strôc fach sy'n ymwthio allan o ben llythrennau bach g.
 13. Traed - Y rhan o'r coesyn sy'n gorwedd ar y llinell sylfaen.
 14. Gadzook - Yr addurniad sy'n cysylltu'r ddau lythyren mewn Ligature.
 15. Ar y Cyd - Y pwynt lle mae strôc yn cysylltu â choesyn.
 16. cnewyllyn - Y pellter rhwng llythrennau mewn gair.
 17. arwain - Y pellter rhwng llinell sylfaen un llinell o destun i'r nesaf.
 18. coes - Strôc fer, ddisgynnol ar ffurf llythyren.
 19. Ligature - Dau lythyren neu fwy sydd wedi'u cysylltu i ffurfio un cymeriad; addurniadol yn bennaf.
 20. Hyd y llinell - Faint o gymeriadau sy'n ffitio mewn llinell cyn i chi ddychwelyd i'r dechrau.
 21. dolen - Y rhan isaf o'r llythrennau bach g.
 22. Serif - Yr amcanestyniadau sy'n ymestyn oddi ar brif strôc cymeriad. Yn llythrennol mae Sans serif yn golygu 'heb' Serif. Gwyddys bod ffontiau wedi'u seilio ar serif yn helpu pobl i ddarllen yn gyflymach gan fod siâp y gair wedi'i ddiffinio'n well.
 23. ysgwydd - Strôc grwm yr h, m ac n.
 24. Swash - Estyniad addurniadol neu strôc ar ffurf llythyren.
 25. Bôn - Y prif strôc fertigol syth mewn llythyren (neu groeslin pan nad oes fertigau).
 26. Strôc - Llinell syth neu grwm sy'n ffurfio'r bariau, y breichiau, y coesau a'r bowlenni.
 27. Terfynell - Diwedd unrhyw strôc nad yw'n cynnwys serif; yn cynnwys terfynellau pêl (siâp crwn) a therfynau terfynol (siâp crwm neu daprog).
 28. Vertex - Y pwynt ar waelod cymeriad lle mae dwy strôc yn cwrdd.
 29. x-uchder - Uchder cymeriad nodweddiadol (ac eithrio unrhyw esgyniad neu ddisgynyddion)

Janie Kliever ddarparodd yr ail ffeithlun ar gyfer Canva gyda rhywfaint o fanylion ychwanegol. Cliciwch arno i ymweld â'u herthygl i gael golwg fanwl ar bob un.

terminoleg teipograffeg

Datgeliad: Rwy'n defnyddio fy nghysylltiad cyswllt ar gyfer Canva yn yr erthygl hon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.