Blogio Corfforaethol trwy Drychineb (gan ei fod yn datblygu)

BomMae gwasanaeth cynnal anghenfil, Dreamhost, yn byw hunllef SaaS ar hyn o bryd. Mae'n ymddangos bod dominos trychinebau i gyd wedi penderfynu ymuno â chadwyn barhaus o ddigwyddiadau ar eu cyfer. Tra roeddwn i'n gweithio fel rheolwr cynnal a chadw mewn cyfleuster papur newydd o bwys, dywedais wrth bobl fod yna nifer anfeidrol o bethau gallai mynd yn anghywir rhwng cael y tudalennau a rhoi'r papur allan ar y stryd. Fy swydd oedd rheoli'r risg honno trwy ymosod ar bob pwynt gwendid posibl yn y system. Weithiau, roedd y pethau hynny y tu hwnt i'n rheolaeth, er! Mae Dreamhost yn darganfod hyn ar hyn o bryd ... ond maen nhw'n mynd ati i gyfleu'r trychineb trwy eu blog corfforaethol (clocs).

Cymeradwyaf Dreamhost am eu hamseroldeb a'u gonestrwydd ar eu clocs. Dydw i ddim yn gwsmer (rwy'n cynnal gyda Neidio), ond mae gennych barch newydd tuag atynt ar ôl darllen am eu 'trychineb parhaus'.

Mae Seth Godin yn ysgrifennu:

Gwers un: pan fydd pethau'n cael eu llanast, bod yn glir, yn hunanfeirniadol ac yn ymddiheuro yw'r unig ffordd mewn gwirionedd i ddelio â chwsmeriaid os ydych chi'n disgwyl iddyn nhw roi cyfle arall i chi.

Gwers dau: eich stori chi yw'r cyfan sydd gennych chi. Os ydych chi'n gwerthu'r stori “up-time”, gwell gor-fuddsoddi ym mha beth bynnag sydd ei angen i sicrhau bod eich stori'n wir. Os ydych chi'n gwerthu iogwrt organig, talwch fwy nag sydd ei angen arnoch i gadw'r tocsinau allan.

Gwers tri: os ydych chi'n meddwl y bydd gwarged pŵer rywbryd yn ystod y deng mlynedd nesaf (dim brownouts yn Efrog Newydd, nwy rhad yn Ohio a digon o bŵer i'ch teclynnau newydd ble bynnag yr ydych chi) rwy'n credu eich bod chi'n gwneud y bet anghywir.

Byddwn yn ychwanegu cwpl o bwyntiau at Wers un:

  • Byddwch yn amserol.
  • Peidiwch â chuddio.

Rhoddais y sylw canlynol i flog Dreamhost (ei ddarllen gyntaf):

Peth adborth i â ?? Swyddfa'r Adeiladâ ???. Mae darparu llawer iawn o fanylion mewn perthynas â methiant yr offer ond yn rhoi chwilfrydedd i'r cwsmer o feddwl faint yn fwy a all fynd o'i le. Trwy ddarparu llawer iawn o fanylion ynglŷn â'r toriad, ond nid oes unrhyw bersonoli na gwybodaeth gyswllt (dim ond llofnodi â ?? Office of the Buildingâ ???) yn wallgof ac yn dangos nad ydych chi am wynebu'r mater gyda'ch cwsmer. Mae hynny'n anniddig.

Cafodd fy nghwmni doriad estynedig y llynedd a gostiodd gannoedd o filoedd o ddoleri inni mewn adnewyddiadau. Fodd bynnag, gallai fod wedi costio miliynau o ddoleri inni pe na baem wedi galw gweithwyr i mewn, sefydlu tudalen gyswllt amgen (tudalen arwyddo gyda rhif ffôn lle gallem gyrraedd ein cwsmeriaid) a chysylltu'n bersonol â phob POB cleient a oedd wedi cael effaith.

Mae cuddio y tu ôl i lofnod diystyr yn ofnadwy. Ni fyddwn yn goddef hyn.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.