Cloddiwch Ddyfnach i'ch Canlyniadau Arolwg: Dadansoddiad Traws Tab a Hidlo

canlyniadau crosstab a hidlo Monitorymonkey
Mae 75% o'r rhai sy'n hoffi cathod ac sydd â diddordeb yn fy nghynnyrch persawr cathod yn fenywod.

Rwy'n gwneud Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer SurveyMonkey, felly rwy'n gefnogwr mawr o ddefnyddio arolygon ar-lein i estyn allan i'ch cwsmeriaid er mwyn gwneud penderfyniadau busnes gwell a mwy strategol. Gallwch gael llawer o fewnwelediad allan o arolwg syml, yn enwedig pan fyddwch chi'n gwybod peth neu ddau am ei greu a'i ddadansoddi. Yn amlwg mae ysgrifennu a dylunio arolwg da yn rhan bwysig o'r broses hon, ond ychydig iawn yw'r holl waith pen blaen hwnnw'n ei olygu os nad ydych chi'n gwybod sut i wneud hynny dadansoddi eich canlyniadau.

Yn SurveyMonkey, rydym yn cynnig nifer o offer i'ch helpu i dafellu, dis, a gwneud synnwyr o'ch dyddiad. Dau o'r rhai mwyaf defnyddiol yw croes-dabiau a hidlwyr. Rydw i'n mynd i roi trosolwg byr i chi a defnyddio achos ar gyfer pob un, fel eich bod chi'n gwybod sut i'w gweithredu ar gyfer eich anghenion.

Beth yw croes-dabiau?

Offeryn dadansoddi defnyddiol yw croes-tabio sy'n rhoi cymhariaeth ochr yn ochr i chi o ddau gwestiwn arolwg neu fwy. Pan ddefnyddiwch yr hidlydd traws-tab, gallwch ddewis yr ymatebion yr hoffech eu rhannu, a gweld sut ymatebodd y segmentau hynny i bob cwestiwn yn eich arolwg.

Felly os ydych chi'n chwilfrydig sut ymatebodd pobl o wahanol ryw i'ch cwestiynau arolwg amrywiol, er enghraifft, byddech chi'n cynnwys cwestiwn arolwg yn gofyn am ryw eich ymatebwyr. Yna, ar ôl i chi gymhwyso'r croes-dab, byddwch chi'n gallu gweld yn hawdd sut ymatebodd dynion, o gymharu â menywod.

Croes-dab SurveyMonkey

Nododd menywod fwy o ddiddordeb mewn cathod na dynion, felly os ydych chi'n gwerthu cynnyrch cath, efallai yr hoffech chi ei dargedu at fenywod.

Gall hyn fod yn ddefnyddiol iawn yn eich strategaeth farchnata. Gall arweiniad traws-dabiau ddweud llawer wrthych am y rhai a allai fod â diddordeb yn eich syniad neu'ch cynnyrch - gall rannu'r rhai a ymatebodd yn ffafriol i'ch cynnig yn ôl grŵp oedran, rhyw, dewis lliw - gellir defnyddio unrhyw gategori rydych chi'n ei gynnwys fel cwestiwn arolwg i ddadansoddi'ch ymatebion ymhellach gan ddefnyddio croes-dabiau.

Beth yw hidlo?

Rhowch hidlydd ar eich canlyniadau i weld rhan o'ch ymatebwyr yn cael ei dynnu o'r lleill. Gallwch hidlo trwy ymateb, yn ôl meini prawf arfer, neu yn ôl eiddo (dyddiad, ymatebion wedi'u cwblhau yn erbyn ymatebion wedi'u cwblhau'n rhannol, cyfeiriad e-bost, enw, cyfeiriad IP a gwerthoedd arfer) i leihau eich canlyniadau, felly rydych chi'n gweld ymatebion gan bobl sydd o ddiddordeb i chi.

Felly os ydych chi'n marchnata cynnyrch i gariadon cathod, er enghraifft, ac mae un o'ch cwestiynau arolwg yn gofyn a yw'ch ymatebwyr yn hoffi cathod, mae'n debyg nad yw ymatebion y bobl a ymatebodd “na” i'r cwestiwn hwnnw o ddiddordeb mawr. Defnyddiwch hidlydd sy'n dewis dim ond ar gyfer pobl a atebodd “ie,” neu “efallai” (pe bai hynny'n opsiwn), a byddwch yn gallu gweld dim ond canlyniadau darpar gwsmeriaid.

canlyniadau hidlydd Monitorymonkey

Ar ôl i ni hidlo ar gyfer pobl cathod, rydyn ni'n darganfod nad oes gan y mwyafrif o ymatebwyr ddiddordeb yn ein persawr cathod o hyd. Rydyn ni'n ystyried buddsoddi mewn cynnyrch newydd.

 Cyfuno Hidlau a Chroes-Tabiau ar gyfer Dadansoddiad Arolwg Gwell

Felly, efallai eich bod chi'n pendroni, a allwch chi gymhwyso hidlwyr a chroes-dabiau ar yr un pryd? Yr ateb yw ydy! Mae'n strategaeth ddefnyddiol ar gyfer lleihau'r sŵn a gwneud synnwyr o'ch ymatebion.

Yn gyntaf cymhwyswch eich hidlydd. Felly pobl sy'n ddarpar gwsmeriaid, yn seiliedig ar ein hesiampl flaenorol. Yna cymhwyswch eich croes-dab i ddarganfod yn union sut mae gwahanol grwpiau o ddarpar gwsmeriaid yn teimlo. Felly, gan fynd yn ôl at ein hesiampl sy'n hoff o gathod, byddech chi'n defnyddio'r hidlydd yn gyntaf felly rydych chi'n edrych ar ymatebion gan bobl a allai fod â diddordeb yn eich cynnyrch.

Yna cymhwyswch eich croes-dab fel eich bod chi'n gwybod yr oedrannau (gall rhyw, lefel incwm, a lleoliad hefyd fod yn ffactorau diddorol yma), a voila. Mae gennych olwg gynhwysfawr o'ch darpar gwsmeriaid y gellir ei ddadelfennu yn ôl oedran, rhyw, neu unrhyw beth yr ydych yn ei hoffi.

canlyniadau crosstab a hidlo Monitorymonkey

Mae 75% o'r rhai sy'n hoffi cathod ac sydd â diddordeb yn fy nghynnyrch persawr cathod yn fenywod.

Cofiwch feddwl ymlaen llaw am y ffactorau a fydd yn ddiddorol yn eich dadansoddiad, fel y gallwch chi gynllunio ar eu cyfer yn nyluniad eich arolwg. Ni fydd unrhyw ffordd i groes-tabio ar gyfer lefel incwm, os na ofynnwch amdano yn eich arolwg gwreiddiol.

Gobeithio bod y trosolwg dadansoddiad traws-tab a hidlo hwn yn ddefnyddiol i chi! Yn dal i gael mwy o gwestiynau dadansoddi arolwg? Beth am enghraifft o fewnwelediad rydych chi wedi'i gael gan ddefnyddio'r nodweddion traws-tab neu hidlo? Dywedwch wrthym amdano yn yr adran sylwadau isod. Diolch!

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.