Beth yw Taro? A Jargon Dadansoddeg eraill

Depositphotos 19495177 s

Yr wythnos diwethaf cymerais y diwrnod i ffwrdd o'r gwaith a mynychu Gwersyll, cynhadledd ranbarthol ar Dechnoleg Rhyngrwyd. Er fy mod i'n siaradwr annibynnol (ar flogio), dysgais lawer am feysydd nad ydyn nhw'n feilïaid. Mae fy llwyddiant wrth flogio wedi digwydd yn bennaf oherwydd angerdd a thueddfryd technegol gwych. Mae blogio yn gofyn i mi fod yn jac o bob crefft ond yn feistr ar ddim. Mae cynadleddau fel hyn yn fy helpu i loywi fy sgiliau mewn meysydd gwendid!

Un o'r sesiynau y gwnes i eu mwynhau yn fawr oedd ar Web Analytics. Nid oeddwn erioed wedi sylwi arno o'r blaen, ond mae'r term 'hits' wedi bod yn marw dros y blynyddoedd diwethaf. Pan fydd pobl yn gofyn imi faint o 'drawiadau' a gaf, rwy'n ateb mewn gwirionedd gyda fy ystadegyn 'ymweliadau unigryw', nid nifer gwirioneddol y trawiadau. Mewn gwirionedd nid wyf yn gwybod faint o drawiadau a gaf. Roedd hyn yn ddryslyd i lawer o'r gweithwyr busnes proffesiynol a fynychodd y gynhadledd hefyd - maen nhw wedi bod yn clywed 'hits' ers blynyddoedd. Wrth i chi symud ymhellach i fyny'r ysgol i ffwrdd o'r techies a thuag at yr ystafell fwrdd, rwy'n credu bod 'hits' yn dal i fod yn derm cyffredin. Mae angen i hynny newid.

Beth yw Taro?

Mae 'taro' mewn gwirionedd yn fesur diwerth (fel y disgrifiwyd yn egnïol gan y pro Web Analytics, Julie Hunter, a siaradodd). Mae Hits yn cyfeirio'n llythrennol faint o geisiadau a wnaed gan eich gweinydd. Yn y dyddiau da, roedd hwn yn fesur gwych gan fod tudalen we fel arfer yn endid annibynnol. Un tro, delweddau oedd yr eithriad, nid y rheol. Roedd gofyn am dudalen we yn llythrennol yn arddangos un dudalen we lawn. Nid yw hynny'n wir bellach.

Wrth i dechnoleg gwe esblygu, serch hynny, mae tudalennau gwe a'u gallu i drefnu cynnwys ac offer yn effeithlon. Pan fydd fy nhudalen gartref yn llwytho, mae'r porwr yn gwneud 17 cais !!! Delweddau, taflenni arddull, ffeiliau javascript, hysbysebion, teclynnau, ac ati, ac ati. Gwnaed dim llai na 5 o'r ceisiadau hynny yn uniongyrchol i'm gweinydd gwe. Felly ... pe bawn i'n seilio fy llwyddiant ar 'hits', byddwn yn gorliwio fy ymwelwyr go iawn gan luosrif o 4 o leiaf.

Mae Pecynnau Dadansoddeg yn Ddatblygiad

Mewngofnodi i'ch hoff becyn Analytics (rwy'n hoffi Google Analytics a Clicky) ac ni fyddwch yn dod o hyd i 'hits' yn unman. Diolch byth, mae'r gweithwyr proffesiynol Analytics o'r diwedd yn talu sylw i'r metrigau sydd bwysicaf. Mae Clicky hyd yn oed yn ychwanegu eich ystadegau bwyd anifeiliaid o'r Feedburner API i'ch adrodd!

Dyma'r metrigau perfformiad allweddol i'w gwylio ar gyfer eich Gwefan:

 1. Ymweliadau neu Ymweliadau Unigryw - hyd eithaf eu gallu, bydd darparwyr Analytics yn olrhain unigolion sy'n dod i'ch gwefan na fu erioed o'r blaen. Nid yw'r fethodoleg yn wrth-dwyll gan fy mod yn gallu ymweld â gwefan ar ddau gyfrifiadur gwahanol (neu hyd yn oed dau borwr gwahanol) a chael fy nghyfrif fwy nag unwaith. Gall defnyddwyr hefyd rwystro olrhain eu hymweliadau trwy ladd Cwcis (ffeiliau bach y mae gwefannau yn eu gosod ar eich cyfrifiadur i gadw golwg arnoch chi ... peidiwch â phoeni - maen nhw'n eithaf defnyddiol mewn gwirionedd). Fodd bynnag, mae cymariaethau o ffeiliau log â phecynnau Analytics sy'n cipio stats trwy Javascript yn gweld gwahaniaethau dibwys.
 2. Arolygon Tudalen - Tudalenviews yw cyfanswm y tudalennau llawn sy'n cael eu llwytho trwy gydol yr holl ymweliadau ac o fewn yr amser rydych chi'n ei fesur.
 3. Tudalennau fesul Ymweliad - Mae adolygiadau tudalen yn bwysig pan rydych chi'n edrych yn lân ar faint o'ch ymwelwyr sy'n cadw o gwmpas mewn gwirionedd. 7 ymwelydd a 7 golwg tudalen? Mae hynny'n golygu mai dim ond un dudalen y mae pob ymwelydd yn ei darllen. Fel blogiwr, mae fy Tudalenviews yn llawer is nag yr hoffwn, felly mae eu monitro yn amharod. Bydd cynnwys gwych a chysylltu rhwng pyst yn cadw ymwelwyr o gwmpas neu'n eu denu i swyddi eraill. Fe welwch lawer o ddolenni yn fy swyddi yn ogystal â rhai swyddi wedi'u codi yn fy bar ochr ... mae'r rheini yno i geisio cadw pobl o gwmpas. Po fwyaf maen nhw'n glynu o gwmpas, y gorau rydw i'n ei wneud!
 4. Cyfradd Ymwelwyr Newydd - Allan o bawb sy'n ymweld â'ch gwefan, mae hwn yn gyfrif o'r rhai nad ydynt erioed wedi ymweld mewn fformat canrannol. Rwy'n hoffi cadw llygad ar y rhif hwn hefyd ... cyn belled ag y gallaf gynnal fy ymwelwyr presennol a gwthio rhai newydd, mae hynny'n golygu fy mod i'n cadw darllenwyr ac yn tyfu.
 5. Cyfradd Bownsio - Dyma'r bobl sy'n ymweld â'ch gwefan ac yn gwahardd. Mae hyn fel arfer yn golygu nad oeddent yn dod o hyd i'r hyn yr oeddent yn edrych amdano. Cadwch lygad ar hyn ... efallai eich bod yn cael eich mynegeio'n anghywir ar gyfer eich cynnwys neu eich cynnwys yn drewi. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n hyrwyddo'r hyn ydych chi ac yna'n cadw ato. Bydd hynny'n cadw pobl o gwmpas.
 6. Amser Cyfartalog Ar y Safle - Fel Tudalennau fesul Ymweliad, gorau po fwyaf, iawn? I mi, yn sicr. Fodd bynnag, ar gyfer gwefan lle rwy'n gwerthu rhywbeth, gallai hyn olygu bod fy safle yn boen yn y gasgen i'w llywio ac mae angen i mi wneud rhywfaint o waith. Gall gwneud i bobl symud o gwmpas eich gwefan yn anghyffyrddus gynyddu eich amser ar y safle ar gyfartaledd, ond ni fyddant byth yn dod yn ôl.
 7. Trosiadau - o fewn y byd e-fasnach, pryniant yw 'trosi' fel arfer. Mae'n golygu iddynt ddod, dod o hyd iddynt, eu prynu! Ar gyfer blog fel fy un i, gall olygu eu bod wedi clicio ar hysbyseb, gwneud cais ymgysylltu siarad, neu lawrlwytho pamffled. Beth yw nod eich blog neu wefan? A ydych chi mewn gwirionedd yn mesur hynny fel trosiad? Fe ddylech chi fod! O fewn pecynnau Analytics, mae trosiadau fel arfer yn cael eu mesur trwy ychwanegu 'Nodau' at eich gwefan yn y pecyn Analytics gyda rhywfaint o god penodol yn eich tudalennau cadarnhau. (h.y. Diolch am lawrlwytho!). Nid bob amser yw'r peth hawsaf i'w wneud ... Seth yn cytuno.

Ac wrth gwrs, os nad ydych chi'n dal i'w gael - gwnewch yn siŵr eich bod chi'n stopio heibio Gwersyll! Ysbrydolwyd y swydd hon mewn gwirionedd gan sgwrs wych yr oeddwn yn ei chael gyda fy ffrind da, JD Walton ym mlog BlackinBusiness. Rwy'n ceisio bod yn hyfforddwr da i JD - ond mae'n dysgu'r pethau hyn yn gyflymach nag y gallaf ei daflu ato! Rwyf wedi cael JD ar Google Analytics ers sefydlu ei flog, ond mae'n barod i ddechrau dadansoddi ei stats ei hun yn barod!

6 Sylwadau

 1. 1

  Doug, rydych chi yn y 3000 uchaf yn y byd, 2200 ac yn newid. Rwy'n ffodus o'ch cael chi fel hyfforddwr. Rwyf wedi ehangu fy mhynciau fel y gall cymuned fwy amrywiol elwa ar fy mhrofiadau busnes sy'n cynnwys bod yn VP Byd-eang ar gyfer gwerthu a marchnata. Mae eich egni a'ch deallusrwydd a'ch sgiliau pobl yn drech na'ch dealltwriaeth o flogiau o fan gwylio strategol a thactegol yn unig. Mae gennych chi wybod sut y bydd hynny'n helpu pobl i dyfu traffig a busnes i dyfu refeniw ac elw. Rydych chi'n ymylu ar athrylith

 2. 3
 3. 4

  Helo Diolch am yr erthygl hon ar glirio rhai Whats? Rwy'n newydd i'r ochr hon i'r We, fel rheol rydw i'n pori ond nawr rydw i'n wefeistr wannabe yn rhedeg dau safle arcêd i dorri fy hun i mewn am bethau mwy a gwell. Am brofiad dysgu !!

  Erthyglau gwych!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.