Ymholiad MySQL ar gyfer Tynnu Categorïau yn WordPress

Depositphotos 12429678 s

Yn ddiweddar, roedd yn ymddangos ei bod yn ymddangos bod y swyddi a ysgrifennais am fy mywyd cartref yn cael mwy o olygfeydd ar dudalennau na rhai o fy mhynciau eraill. Byddai'n cefnogi mai'r agwedd bersonol ar flogio yw'r hyn sy'n denu mwy o ddarllenwyr felly roeddwn i eisiau darganfod. Unrhyw un o'm swyddi sy'n cyffwrdd â fy mywyd personol, rwy'n ychwanegu ymholiad penodol ato. Cymhwysir gweddill y categorïau yn seiliedig ar gynnwys. Fe wnes i hyn yn bwrpasol er mwyn i mi allu adrodd arno yn y pen draw. Mae'r amser hwnnw wedi dod!

Ymholiad WordPress

Fodd bynnag, nid yw mor hawdd ag y byddech chi'n meddwl ei chyfrifo. Cymerodd y broses gyfan ychydig oriau i mi o ddata i adrodd! Yr her gyntaf oedd tynnu'r data allan o gronfa ddata fy mlog. Yn WordPress, mae'n gofyn am ymholiad ymuno braf rhwng tri thabl, post, post2cats, a chategorïau. Os hoffech chi wneud hyn, dyma'r ymholiad:

DEWCH `post_date`,` cat_name` O `wp_posts` CHWITH YMUNO â` wp_post2cat` AR` wp_posts`.ID =` wp_post2cat`.post_id CHWITH YMUNO `wp_categories` AR` wp_categories`.cat_ID = `wp_categories`.cat_ID =` wp_categories`.cat_ID =

Sylwch y byddwch chi mewn gwirionedd yn cael mwy nag un cofnod yn ôl fesul post os ydych chi wedi dewis sawl categori ar swydd. Mae hynny'n iawn, rydw i'n delio â hynny mewn gwirionedd yn fy nadansoddiad.

Google Analytics

Mae Google yn ei gwneud hi'n eithaf hawdd tynnu'r data yn ôl y dyddiad sydd ei angen arnoch a'i allforio fel ffeil CSV. Yn syml, tynnais yr ystod dyddiad union a nifer y golygfeydd ar dudalennau. Yna unais y ddwy ffynhonnell, postiadau blog a chategorïau a'r golygfeydd cysylltiedig ar dudalennau. Stwff hwyl!

Dadansoddi

Y cam nesaf yw'r un hwyl! Mae yna gyfres o ymholiadau a chamau y mae'n rhaid i chi fynd drwyddynt (dwi ddim am fynd i'r manylyn hwnnw yma) ond yr allbwn sylfaenol yw fy mod i eisiau cyfrif nifer y golygfeydd tudalen wedi'u rhannu â nifer y swyddi ym mhob categori. Yna cyfrifais y safbwyntiau cyfartalog fesul post ar draws y blog cyfan a chymharu'r canlyniadau.

Yr hyn a welwch isod yw dadansoddiad o'r Mynegai Golygfeydd Tudalen yn ôl Categori. Cliciwch ar y ddelwedd os hoffech ei gweld yn ei maint llawn. Mynegai o 100 yw'r cyfartaledd. Mae mynegai o 200 yn golygu bod gan y categori ddwywaith hits y post cyfartalog. Mynegai o 50 yw hanner y cyfartaledd.

Mynegai Categori Blog

Casgliadau

Ddim cweit yr hyn yr oeddwn yn ei ddisgwyl, ond rwy'n credu bod rhywfaint ohono'n gwneud synnwyr. Ar ben isel iawn y raddfa (dde), rydyn ni'n gweld rhai pynciau dirlawn, onid ydyn? Gwleidyddiaeth, Technoleg, Busnes, Blogio, ac ati. Rydym hefyd yn gweld rhai pynciau arbenigol iawn fel Google Maps. Gan nad yw'n bwnc sylfaenol fy mlog, mae'n amheus fy mod yn denu llawer o sylw am hynny.

Roedd y blaen cartref bron yn farw! Roeddwn i'n meddwl y byddai'n mynegeio'n uwch ond mae'r ffaith nad yw'n tan-fynegeio yn dweud wrthyf nad yw'n brifo fy mlog mewn unrhyw ffordd. A yw'n helpu? Efallai wrth gadw, ond nid golygfeydd tudalen syth.

Yr hyn sydd wir yn rhuo i'r brig yw meysydd arbenigedd sydd gennyf. Dadansoddeg ... waw! Rwy'n credu bod hwn yn faes pwnc sy'n sgrechian am help. Nid oes gormod o we analytics blogiau allan yna! Mae pobl eisiau gwybod sut i ddefnyddio analytics, sut i'w weithredu, ac yna sut i riportio a gwneud newidiadau yn seiliedig arno (fel y swydd hon!).

Yr eitem ddiddorol arall yw fy “Daily Reads”. Roeddwn i'n meddwl yn sicr y byddai'r rheini yng nghanol y ffordd, ond maen nhw mewn gwirionedd yn safle uchel iawn. Mae gan bobl ddiddordeb yn yr hyn rydw i'n ei ddarllen ac yn ei argymell iddyn nhw! Mae hynny'n teimlo'n eithaf da. Bob dydd rwy'n darllen trwy gannoedd o borthwyr a safleoedd ac rwy'n ceisio tynnu straeon unigryw yn ôl y byddai pobl yn eu gwerthfawrogi. Lawer gwaith, mae'r rhain yn ddolenni i flogiau eraill sy'n ddiddorol i mi ac eisiau eu trosglwyddo. Mae'n ymddangos bod y cyfeillgarwch sy'n gysylltiedig â hyn yn talu ar ei ganfed!

Dyna chi! Gwerth blwyddyn o ddata darllenwyr! Hoffwn ei gwneud yn llawer haws gwneud y dadansoddiad hwn y tro nesaf. Rydw i wir eisiau gweithio ar awtomeiddio'r categorïau yn fy analytics adroddiadau fel y gallaf gadw llygad arnynt yn agosach.

3 Sylwadau

 1. 1

  Yr hyn sy'n ddiddorol i mi am y rhif Daily Reads yw anaml y byddaf, os byth, yn darllen postiadau rhestr dolenni. Ond rydw i bron bob amser yn cael fy hun yn sganio'ch un chi.

  Roeddwn i'n meddwl mai'r rheswm am hynny yw bod gennym ni fuddiannau tebyg, ac efallai bod hynny felly. Ond mae'n edrych fel ei fod yn taro gyda llawer o ddarllenwyr eraill hefyd.

  Rwyf wedi dod o hyd i bethau gwych o'ch Daily Reads. Efallai mai dim ond curiad sydd gennych chi am hidlo trwy'r sothach i ni 🙂

  • 2

   Dyna'n bendant beth ydw i ar ôl hynny, Tony. Yn anaml iawn y byddaf yn dewis dolen sydd y tu allan i faes pwnc fy mlog ... ac rydw i wir yn darllen yr erthyglau hynny ac yn eu hoffi cyn eu postio!

   Rwy'n dod o hyd iddynt o nifer enfawr [chwerthinllyd] o leoedd, gan gynnwys rhybuddion Peiriannau Chwilio, blogiau, gwefannau nodau tudalen cymdeithasol, ac ati.

   Diolch, Tony!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.