Llythyr Agored at @Jack About Twitter

dwi'n caru twitter

Annwyl Jack,

Am flwyddyn bellach, rydw i wedi cellwair bod Twitter fel y ferch y cefais wasgfa arni yn yr ysgol na fyddai'n rhoi amser o'r dydd i mi. Un tro gwnaethon ni chwarae troelli'r botel yn yr islawr, a noethodd y botel i gusanu'r boi wrth fy ymyl a oedd yn grinc. Torrodd hi fy nghalon. Ac yn y diwedd torrodd hi. Collodd y ddau ohonom. Mae Twitter yn colli, hefyd.

Fe ysgrifennoch chi i mewn eich galwad enillion:

Rydyn ni'n falch iawn o adrodd bod y defnydd gweithredol dyddiol wedi cyflymu am y 3ydd chwarter yn olynol, ac rydyn ni'n gweld y twf cryf hwnnw'n parhau.

Dwi ddim yn siŵr pwy We yw, ond pan glywais y term cyflymu defnydd gweithredol dyddiol, Rwy'n taflu deigryn. Rydych chi'n cusanu'r jerk. Ac mae'n sugno oherwydd mai fi oedd yr un oedd yn eich caru chi.

Fe wnaethoch chi ychwanegu:

Nid ydych chi'n mynd diwrnod heb glywed am Twitter.

Tra bod hynny'n wir, gadewch i ni fod yn onest gyda'n gilydd. Mae hynny yn y bôn oherwydd y term tweetio wedi ei ragflaenu gan yr enw Donald Trump ers dros flwyddyn bellach.

Y boi hwnnw nad ydych chi'n poeni gormod amdano yw'r unig reswm mewn gwirionedd y clywodd mwyafrif y bobl am Twitter o gwbl y llynedd. Ac mae'n ymddangos y bydd hynny'n parhau eleni. Prin yr anrheg a fydd yn dod â Twitter i'w ogoniant blaenorol.

Dydw i ddim yn Darnia

Rwyf wedi bod yn gweithio yn y diwydiant ar-lein ers ei sefydlu a marchnata traddodiadol cyn hynny. Gwyliais wrth i Bapurau Newydd gyflawni hunanladdiad, gan anwybyddu'r dalent newyddiadurol yr oedd darllenwyr yn eu gwerthfawrogi amdanynt a'i fasnachu ar gyfer pelenni llygaid a chwponau. Fe wnaethon nhw syrthio mewn cariad â'r jerk.

Rwyf wedi cynnal ymchwiliadau diwydrwydd dyladwy ac wedi darparu ymgynghoriadau SaaS ar dros $ 3 biliwn mewn buddsoddiadau a chaffaeliadau. Rhagwelais (fel y gwnaeth llawer o bobl eraill) dranc ochr lwyd y diwydiant chwilio. Roeddwn i'n rhan gynnar o dwf ExactTarget ac fe wnes i helpu i gychwyn cwmni arall a werthodd i Oracle. Rwy'n ysgrifennu am Dechnoleg Marchnata bob dydd. Rwy'n symud o gwmpas.

Ac rydw i wrth fy modd â Twitter ... er gwaethaf iddi beidio â gwrando arnaf.

Sut Credaf y Gall Twitter droi o gwmpas… yn gyflym

Gadewch i ni neidio'n uniongyrchol i'r pwynt. Rwy'n rhwystredig ar Twitter oherwydd rwy'n credu bod y broblem yn llawer llai cymhleth nag yr ydych chi'n gwneud iddi fod. Ac oherwydd fy mod yn credu eich bod wedi cwympo mewn cariad â niferoedd cynyddol - y jerk - sy'n arwain at eich hunanladdiad eich hun.

Arferai’r profiad Twitter fod yn ddarganfyddiad anhygoel o berson anhygoel, brand, neu hyd yn oed athrylith wedi’i bacio i mewn i 140 o gymeriadau. Mae'r profiad nawr fel ceisio cael sgwrs yn y pwll mosh mwyaf ar y blaned. (Roeddwn i bob amser eisiau defnyddio'r term mosh pit mewn erthygl).

Mae'r sŵn ar Twitter yn ddi-ildio ... ac rydych chi'n dathlu'r cynnydd hwnnw yn defnydd gweithredol.

Dyma beth fyddwn i'n ei argymell ar unwaith:

  1. Tweets Ailadrodd Bloc. Stopiwch y gwallgofrwydd. Ar fy nghyfrif Twitter, ni ddylwn gael caniatâd i ailadrodd yr un trydariad am gyfnod penodol oni bai fy mod yn talu i hyrwyddo Trydar. Pam y byddwn i'n talu ichi pan alla i ddim ond ffrwydro adlais ddydd ar ôl dydd? Awgrym: Nid wyf yn talu i chi.
  2. Codi tâl am API defnydd fesul trydariad cyhoeddedig. Nid oes rhaid iddo fod yn llawer ... ond fel cyhoeddwr, byddwn yn falch o dalu tanysgrifiad misol lle gallaf drydar rhybuddion am fy erthyglau yn awtomatig fel y bydd fy nilynwyr yn ymateb. Ni fydd sbamwyr. Byddan nhw'n gadael.
  3. Tâl am ddefnydd #ad fesul trydariad cyhoeddedig. Mae miliynau o ddoleri yn llifo trwy'ch platfform bob dydd nad ydych chi'n monetizing. Cadarn, bydd fy ffrindiau yn casáu fi am awgrymu hyn, ond rwy'n ceisio eich helpu chi - nid nhw. Bydd yn lleihau'r deisyfiadau, a gallwn bob amser rwystro neu gicio'r sbamwyr sy'n deisyfu heb dagio.
  4. Ychwanegu Negeseuon Uniongyrchol Opt-In. Ni allaf ac ni fyddaf yn gwirio fy DMs gan eu bod allan o reolaeth. Nid oes gennyf unrhyw syniad ble i ddechrau hyd yn oed ond byddwn wedi bod wrth fy modd â'r cyfle i ganiatáu i rai defnyddwyr siarad â mi yn breifat. Ar hyn o bryd maen nhw'n gymysg â miloedd o negeseuon eraill ac rwy'n gwrthod eu gwirio.
  5. Stopiwch anfon e-byst ataf i'w dilyn Diwylliant Pop Cyfrifon Twitter sy'n hollol amherthnasol i mi. Pe baech chi'n gwrando arna i (ee gwylio pwy wnes i ryngweithio â nhw), byddech chi'n gwybod bod Kanye West a Justin Bieber yn bobl nad oes gen i ddim diddordeb ynddynt. Er eich bod chi'n meddwl amdanoch chi'ch hun fel rhyw TMZ cymdeithasol, nid dyna pam rydw i'n eich defnyddio chi ... a nid sut mae miliynau o bobl eraill yn eich defnyddio chi. 
  6. Gwahaniaethwch Brandiau gan Bobl. Nid oes rhaid bod llawer o wahaniaeth, ond byddai'n anhygoel pe gallwn ddweud y gwahaniaeth. Roeddwn i'n gallu hidlo a rhannu fy mhorthiant rhwng sgyrsiau personol a phroffesiynol.
  7. Cofleidiwch fod yn Sianel Gwasanaeth Cwsmer. Mae miliynau o gwynion ac adolygiadau yn pasio trwy'ch platfform bob dydd ac yn symud i gorfforaethau sy'n prynu offer monitro cyfryngau cymdeithasol i'w dal. Pam nad ydych chi'n cynnig offer ar gyfer hyn? Pam nad yw Twitter yn tynnu'r carped allan o apiau trydydd parti a'i wneud eich hun? Byddwn i wrth fy modd â bot adolygu ar fy safle a fyddai’n fy nhagio ac yn cyhoeddi i Twitter i’r byd ei weld. Byddwn i wrth fy modd yn eich gweld chi'n darparu teimlad ac adolygiadau yn awtomatig fel rhan o broffil brand.
  8. Trwsiwch eich chwilio mewnol ac yn gyflawn cywirdeb. Bod yn rhaid i mi ei ddefnyddio safle: twitter.com mae chwilio ar Google i ddod o hyd i bobl ar Twitter yn chwerthinllyd.

img 0339
Yno mae gennych chi, Jack. Rwy'n mawr obeithio na fydd Twitter yn glynu wrth y blerwch hwnnw y mae'n ei gadw'n cusanu mewn partïon. Cicio'r jerk defnydd a chofleidio ymgysylltiad. Mae gwir gariad Twitter yn eistedd yma yn aros.

Psst ... Ffoniwch fi. 😉

Douglas

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.