Pobl ifanc yn eu harddegau ar gyfartaledd?

Seth sylwadau heddiw ar erthygl o'r LA Times. Mae'n erthygl fanwl iawn ar bobl ifanc 12 i 24 oed.

Yn ddiddorol ddigon, mae'r erthygl yn siarad â phlant allan o Hollywood ... ond mae fy mab (17) yn iawn yma yn Indiana! Fe welwch nad yw'r miloedd o filltiroedd yn canfod fawr o wahaniaeth rhwng y ddau, serch hynny. Ar unrhyw ddiwrnod penodol, dyma beth fydd fy mab yn ei wneud:
Mesur

 • Negeseuon Uniongyrchol
 • Diweddaru ei MySpace
 • Diweddaru ei Blog
 • Recordio ei gerddoriaeth ei hun (Edrychwch allan BillKarr.com)
 • Ysgrifennu cerddoriaeth gyda'i ffrindiau
 • Cymysgu cerddoriaeth gan ddefnyddio Acid Music Studio
 • Mynd i sioeau (cyngherddau bach)
 • Wrth sôn am MySpaces eraill
 • Gwrando i gerddoriaeth
 • Siarad ar y ffôn
 • Dating
 • Yn Ceisio Hyd Yma
 • Dysgu Gyrru
 • Grŵp Ieuenctid yr Eglwys
 • Darllen (dwi'n gwneud iddo ddarllen ... ond mae'n dechrau dod o gwmpas)

Mae Bill allan gyda chwpl o ffrindiau ar hyn o bryd yn y ffilmiau. Mae mynd i'r ffilmiau yn eithaf prin, serch hynny ... mae'n torri i mewn i'w gyllideb gerddoriaeth. Efallai y byddwch yn sylwi ar un eitem ar goll o'i restr… TV. Mae'n rhaid i mi yn ymarferol erfyn arno ddod i wylio sioe deledu gyda mi! Mae fy mab yn hynod ddeallus, calon dda, ac iach. Yn y gorffennol, mae wedi chwarae pêl-droed, pêl-fasged, pêl fas, sglefrfyrddio, llafnrolio, ac ati, ac ati. Unwaith ymhen ychydig, mae'n troi ar ei XBox ac yn chwarae ychydig o gemau gyda ffrindiau.

Heb bwysau gennyf, mae fy mab yn foesgar ac yn berson cymdeithasol iawn. Mae ei ffrindiau i gyd yn debyg iawn. Mae ganddyn nhw flas rhyfedd iawn mewn cerddoriaeth, dillad, gwallt, esgidiau, ac ati ... nid yw pob un ohonynt yn brif ffrwd. Mewn gwirionedd, prif ffrwd yw'r gelyn. Sy'n dod â mi yn ôl at sylwadau Seth:

Os ydych chi'n brysur yn marchnata fel bod gennych fy sylw, rydych chi eisoes wedi gwneud camgymeriad enfawr.

Rhaid bod fy mab yn hunllef marchnatwr. Daw bron ei holl 'flas' o'i ymddygiad cymdeithasol, a dim ohono trwy hysbysebu prif ffrwd. Mae hynny'n rhywbeth i feddwl amdano mewn gwirionedd! Nid wyf yn credu bod fy mab wedi diflasu. Mewn gwirionedd, rwy'n credu ei fod yn hollol wahanol. Mae'n ceisio gwneud rhywbeth cynhyrchiol bob munud o bob dydd. Mae'n byw bywyd i'r eithaf ac nid yw am wastraffu munud o unrhyw awr.

Ac… yn wahanol i'r mwyafrif o dadau meibion ​​yn eu harddegau, nid yw'n fy ngyrru'n wallgof. Fe welwch ni yn chwerthin ac yn llanast o gwmpas bob un noson. Ni fyddwn byth yn ei labelu fel cyfartaledd - mae'n ddyn ifanc gwych yr wyf yn hyderus y bydd yn cyflawni cymaint mewn bywyd.

PS: Mae'n rhaid i mi weiddi o hyd i'w gael i fynd â'r ci allan, ond byddaf yn delio â hynny unrhyw ddiwrnod o'i gymharu â'r hyn yr oedd yn rhaid i'm tad ei drin!
PPS: Mae gen i ferch 12 oed sydd yr un mor drawiadol, ond rydw i'n ei chadw i ffwrdd o'r rhyngrwyd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.