Amplero: Ffordd Doethach o Leihau Corddi Cwsmer

targedu pobl

O ran lleihau corddi cwsmeriaid, mae gwybodaeth yn bwer yn enwedig os yw ar ffurf mewnwelediad ymddygiadol cyfoethog. Fel marchnatwyr rydyn ni'n gwneud popeth o fewn ein gallu i ddeall sut mae cwsmeriaid yn ymddwyn a pham maen nhw'n gadael, fel y gallwn ni ei atal.
Ond yr hyn y mae marchnatwyr yn ei gael yn aml yw esboniad corddi yn hytrach na rhagfynegiad cywir o risg corddi. Felly sut mae mynd o flaen y broblem? Sut ydych chi'n rhagweld pwy all adael gyda digon o gywirdeb a digon o amser i ymyrryd mewn ffyrdd sy'n dylanwadu ar eu hymddygiad?

Cyhyd ag y mae marchnatwyr wedi bod yn ceisio mynd i’r afael â phroblem corddi, y dull traddodiadol o fodelu corddi fu “sgorio” cwsmeriaid. Y broblem gyda sgorio corddi yw bod y mwyafrif o fodelau cadw yn graddio cwsmeriaid â sgôr sy'n dibynnu ar greu priodweddau agregau â llaw mewn warws data a phrofi eu heffaith wrth wella lifft model corddi statig. Gall y broses gymryd sawl mis, o ddadansoddi ymddygiad cwsmeriaid trwy ddefnyddio tactegau marchnata cadw. At hynny, gan fod marchnatwyr fel arfer yn diweddaru sgoriau corddi cwsmeriaid yn fisol, collir signalau sy'n dod i'r amlwg yn gyflym ac sy'n nodi y gall cwsmer adael. O ganlyniad, mae tactegau marchnata cadw yn rhy hwyr.

Amplero, a gyhoeddodd yn ddiweddar y dylid integreiddio dull newydd o fodelu ymddygiad i danio ei bersonoli dysgu peiriannau, yn darparu ffordd ddoethach i farchnatawyr ragweld ac atal corddi.

Beth yw dysgu peiriant?

Mae dysgu trwy beiriant yn fath o ddeallusrwydd artiffisial (AI) sy'n rhoi'r gallu i systemau ddysgu heb gael eu rhaglennu'n benodol. Gwneir hyn yn nodweddiadol trwy fwydo data yn barhaus i a chael meddalwedd i newid algorithmau yn seiliedig ar y canlyniadau.

Yn wahanol i dechnegau modelu corddi traddodiadol, mae Amplero yn monitro dilyniannau o ymddygiad cwsmeriaid ar sail ddeinamig, gan ddarganfod yn awtomatig pa gamau gweithredu gan gwsmeriaid sy'n ystyrlon. Mae hyn yn golygu nad yw marchnatwr bellach yn dibynnu ar un sgôr fisol sy'n nodi a yw cwsmer mewn perygl o adael y cwmni. Yn lle, dadansoddir ymddygiad deinamig pob cwsmer unigol yn barhaus, gan arwain at farchnata cadw mwy amserol.

Buddion allweddol dull modelu ymddygiad Amplero:

  • Cywirdeb cynyddol. Mae modelu corddi Amplero yn seiliedig ar ddadansoddi ymddygiad cwsmeriaid dros amser fel y gall ganfod newidiadau cynnil yn ymddygiad cwsmeriaid, a deall effaith digwyddiadau anaml iawn. Mae'r model Amplero hefyd yn unigryw yn yr ystyr ei fod yn cael ei ddiweddaru'n barhaus gan fod data ymddygiadol newydd. Oherwydd nad yw sgoriau corddi byth yn hen, nid oes perfformiad gollwng dros amser.
  • Rhagfynegol yn erbyn adweithiol. Gydag Amplero, mae modelu corddi yn edrych ymlaen gan arwain at y gallu i ragweld corddi sawl wythnos ymlaen llaw. Mae'r gallu hwn i ragfynegi dros amserlenni hirach yn caniatáu i farchnatwyr ymgysylltu â chwsmeriaid sy'n dal i ymgysylltu ond sy'n debygol o gorddi yn y dyfodol gyda negeseuon a chynigion cadw cyn iddynt gyrraedd y pwynt o beidio â dychwelyd a gadael.
  • Darganfyddiad awtomatig o signalau. Mae Amplero yn darganfod signalau gronynnog, nad ydynt yn amlwg yn awtomatig yn seiliedig ar ddadansoddi dilyniant ymddygiadol cyfan cwsmer dros amser. Mae archwilio data yn barhaus yn caniatáu ar gyfer canfod patrymau wedi'u personoli o amgylch pryniannau, defnydd a signalau ymgysylltu eraill. Os bydd newidiadau i'r farchnad gystadleuol sy'n arwain at newidiadau yn ymddygiad cwsmeriaid, bydd model Amplero yn addasu i'r newidiadau hyn ar unwaith, gan ddarganfod patrymau newydd.
  • Adnabod Cynnar, pan fydd marchnata yn dal i fod yn berthnasol. Oherwydd bod model corddi dilyniannol Amplero yn trosoli data mewnbwn gronynnog iawn, mae angen llawer llai o amser i sgorio cwsmer yn llwyddiannus, sy'n golygu y gall model Amplero adnabod corddi â deiliadaeth lawer byrrach. Mae canlyniadau'r modelu tueddiad yn cael eu bwydo'n gyson i blatfform marchnata dysgu peiriant Amplero sydd wedyn yn darganfod ac yn cyflawni'r camau marchnata cadw gorau posibl ar gyfer pob cwsmer a chyd-destun.

Amplero

Gyda Amplero gall marchnatwyr sicrhau cywirdeb rhagfynegiad corddi 300% yn well a hyd at 400% yn well marchnata cadw nag wrth ddefnyddio technegau modelu traddodiadol. Mae'r gallu i wneud rhagfynegiadau cwsmeriaid yn fwy cywir ac amserol yn gwneud byd o wahaniaeth o ran gallu datblygu gallu cynaliadwy ar gyfer lleihau corddi a hybu gwerth oes y cwsmer.

Am fwy o wybodaeth neu i ofyn am arddangosiad, ewch i Amplero.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.