Mae Rheolwyr America yn cael eu difetha…

Depositphotos 40596071 s

Mae Rheolwyr America yn cael eu difetha. Mae rhai hyd yn oed yn bratiau.

Dychmygwch reoli ar ynys. Mae gan eich ynys adnoddau dynol cyfyngedig, roedd hi oriau i ffwrdd o unrhyw beth ac roeddech chi'n siarad iaith wahanol. Mae'n anodd denu gweithwyr i'ch ynys oherwydd yr iaith frodorol a'r ynys. Nid yw'r ynys yn y dwyrain na'r Caribî, mae'n oer a llaith gyda rhai misoedd yn darparu oriau o olau dydd yn unig. Wrth dyfu i fyny, mae eich gweithwyr wedi cael eu haddysgu i siarad dwy iaith amgen arall gan nad yw eich iaith yn hysbys iawn y tu allan i'ch ynys.

Fel rheolwr ac aelod o'r ynys, eich cyfrifoldeb chi yw symud eich gweithwyr i swyddi lle gallant lwyddo. Mae'n rhaid i chi weithio'n galed i gadw gweithwyr; oherwydd, er mai eu cartref nhw ydyw, gallant adael yr ynys pryd bynnag yr hoffent ddilyn cyfleoedd eraill. Rhaid i chi fuddsoddi llawer o arian yn eich gweithwyr mewn cyflog ac adnoddau. Mae pob gweithiwr yn dechrau gyda 5 wythnos o wyliau'r flwyddyn. Efallai na fyddwch yn gallu hyrwyddo pobl yn gyflym oherwydd gallai trosiant a drwgdeimlad gweithwyr gladdu eich busnes.

Gwlad yr Iâ yw'r ynys. Y ddinas yw Reykjavik. Mae'n wlad hynod ddiddorol. Mae ei bobl yn gyfoethog o ran diwylliant, hanes, ac mae ganddyn nhw un o'r diwylliannau iachaf a chyfoethocaf ar y byd. Pysgota a thwristiaeth yw'r diwydiannau gorau yng Ngwlad yr Iâ. Mae ganddyn nhw'r bwyd môr gorau yn y byd. Mae'r ynys yn gyfoethog o nodweddion daearegol hynod ddiddorol o rewlifoedd, geisers, i gaeau lafa.

Anfonodd fy nghwmni fi i Wlad yr Iâ yr wythnos hon i gynorthwyo un o'n cleientiaid. O'r amser y glaniom ni, roedden ni mewn parchedig ofn. Roedd diwylliant y sefydliad, proffesiynoldeb ac ymroddiad y gweithwyr yn dra gwahanol nag unrhyw gwmni Americanaidd roeddwn i erioed wedi gweithio gyda nhw. Y gwir yw, rwy'n credu ein bod ni'n difetha.

Yn America, os nad ydych chi'n hoff o'ch gweithiwr, gallwch chi eu tanio, gofyn iddyn nhw adael, neu ei gwneud hi'n ddigon anghyfforddus eu bod nhw'n gadael. Os nad ydyn nhw'n gynhyrchiol, nid oes angen i chi gymhwyso adnoddau, dim ond cael un newydd. Mae ein cynhyrchiant yn y genedl hon yn adnabyddus ledled y byd ond nid yw hynny oherwydd ein rheolwyr gwych. Mae hyn oherwydd yr adnodd enfawr o fodau dynol sydd gennym. Mae'n golygu nad oes angen i ni reoli. Nid oes angen i ni arwain. Nid ydym yn ystyried hirhoedledd cwmni fel ased yn aml yr hiraf y mae gweithiwr gyda chwmni; rydym yn eu targedu am eu gwendidau.

Mae'r cleient yr ymwelwyd â ni yn fusnes proffidiol mewn diwydiant rhyngwladol sy'n llifo'n ymarferol ym mhobman arall. Maent yn wynebu mwy o heriau nag yr ydym yn ei wneud. Mewn gwirionedd, gall eu cystadleuwyr yn ein gwlad fynd yn fethdalwr fel rhan o'u cynllun busnes strategol! Maent yn canolbwyntio ar ansawdd, tra bod eu cystadleuwyr yn canolbwyntio ar bris. Mae ganddyn nhw strategaethau tymor hir, tra bod eu cystadleuwyr yn poeni am bris stoc heddiw. Mae eu bywoliaeth yn gofyn am hynny, ac maen nhw'n cyflawni.

Ym mhob maes, mae eu diwylliant ac adfyd eu hamgylchedd yn mynnu eu bod yn well marchnatwyr, yn bobl fusnes well, ac yn anad dim, yn well rheolwyr. Wrth i ni eistedd yn ein cyfarfodydd gyda dwsinau o weithwyr, ni allem ddweud pa rai oedd yn rheng flaen a pha rai oedd yn uwch reolwyr - roedd pob un ohonynt yn wybodus, yn ymroddedig, yn lleisiol ac yn ymgysylltu.

Yn fy ngyrfa, rwyf wedi cwrdd ag 1 neu 2 reolwr a allai gystadlu yn yr amgylchedd hwn. Yn anffodus, nid yw'r miloedd o bobl eraill rydw i wedi gweithio gyda nhw yn dal cannwyll. I fod yn onest, rwy’n credu fy mod i’n un o’r olaf…. Nid wyf yn siŵr y gallwn lwyddo yno chwaith.

Mae ein rheolwyr yn difetha. Nid oes angen iddynt reoli, nid oes angen iddynt addasu i'w hamgylcheddau, maent yn syml yn newid yr amgylchedd i guddio eu hanallu i arwain. Mewn rhai busnesau, mae trosiant gweithwyr hyd yn oed yn fantais oherwydd gall gadw cyflog i lawr. Mae rhai yn credu ei bod yn rhatach cael gweithiwr newydd na chadw gweithiwr profiadol.

Dywedodd Nathan Myhrvold, cyn Brif Wyddonydd, yn Microsoft, â ?? Mae'r prif ddatblygwyr meddalwedd yn fwy cynhyrchiol na'r datblygwyr meddalwedd cyffredin nid yn ôl ffactor o 10X neu 100X, neu hyd yn oed 1,000X, ond 10,000X.â ??? Rwy'n weddol sicr y gellir ailadrodd y datganiad hwn trwy'r mwyafrif o sefydliadau. Y gwir yw - nid yw cyflogaeth dda yn werth mwy na gweithwyr eraill, maen nhw'n werth yn fwy esbonyddol.

Wrth i'n byd barhau i integreiddio, mae ein hynys yn mynd yn llai. Mae America bellach yn dod yn gwsmer i'r farchnad fyd-eang ac ni fyddwn yn llwyddo oni bai ein bod yn dal ein rheolwyr yn atebol. Nid yw'r hyn sy'n mynnu bod Gwlad yr Iâ yn perfformio yn rhy bell yn y dyfodol i'n gwlad. Bydd ein gweithwyr a'n rheolwyr da yn cael eu cludo i ffwrdd gan gwmnïau sy'n gwerthfawrogi eu gwerth. Bydd rheolwyr gwael yn reidio eu cwmnïau drwg i'r llawr.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.