Uchelgais: Gamblo i Reoli, Ysgogi a Gwneud y Gorau o Berfformiad Eich Tîm Gwerthu

Uchelgais - Llwyfan Gamblo Gwerthu Menter

Mae perfformiad gwerthu yn hanfodol i unrhyw fusnes sy'n tyfu. Gyda thîm gwerthu ymgysylltiedig, maent yn teimlo'n fwy cymhelliant ac yn gysylltiedig â nodau ac amcanion y sefydliad. Gall effaith negyddol gweithwyr sydd wedi ymddieithrio ar sefydliad fod yn sylweddol - fel cynhyrchiant diffygiol, a gwastraffu talent ac adnoddau.

O ran y tîm gwerthu yn benodol, gall diffyg ymgysylltu gostio refeniw uniongyrchol i fusnesau. Rhaid i fusnesau ddod o hyd i ffyrdd o ymgysylltu â thimau gwerthu yn weithredol, neu fentro adeiladu tîm sy'n tanberfformio â chynhyrchedd isel a chyfradd trosiant uchel.

Llwyfan Rheoli Gwerthu Uchelgais

Uchelgais yn llwyfan rheoli gwerthiant sy'n cysoni pob adran werthu, ffynhonnell ddata, a metrig perfformiad gyda'i gilydd yn un system hawdd. Mae uchelgais yn darparu eglurder ac yn dangos dadansoddeg perfformiad amser real ar gyfer sefydliadau gwerthu cyfan.

Gan ddefnyddio rhyngwyneb llusgo a gollwng syml, gall hyd yn oed arweinwyr gwerthu annhechnegol greu cardiau sgorio, cystadlaethau, adroddiadau a mwy. Dyma ychydig o ffyrdd eraill y mae arweinwyr gwerthu yn defnyddio Uchelgais yn eu pentwr technoleg.

Cymerwch Peloton a'i droi yn feddalwedd ar gyfer timau gwerthu ac mae gennych Uchelgais –– hyfforddiant ysgogol wedi'i gyfuno â bwrdd arweinwyr gammed. Gyda Peloton, gall beicwyr weld lle maen nhw'n sefyll trwy gydol y reid wrth gynyddu eu hallbwn. Trwy feddalwedd gamification Ambition, gall arweinwyr gwerthu greu profiad tebyg gyda chystadlaethau ffantasi, setiau teledu gwerthu, byrddau arweinwyr a SPIFFs i helpu i sbarduno newid ystyrlon o fewn y sefydliad. 

Gamblo Gwerthu

Mae gemau wedi bod o gwmpas ers degawdau, ar ryw ffurf neu'i gilydd. Mae timau gwerthu wedi canfod gwerth mewn creu cymhellion ac annog cystadleuaeth i greu lefelau ymgysylltu a chymhelliant uwch ymhlith cynrychiolwyr. Wedi'r cyfan, pwy sydd ddim yn hoffi ychydig bach o gystadleuaeth?

Gamblo Gwerthu Uchelgais

Wedi'i gymell gan y newid cyflym i waith o bell, mae gamification wedi trawsnewid o fod yn “neis-i-gael” i fod yn “angen-i-gael”. Mae atebolrwydd ymysg timau wedi dod yn bwysicach fyth gan nad yw timau gwerthu ar y llawr gwerthu mwyach. Gall gemau hefyd roi mewnwelediad i arweinwyr gwerthu ar sut mae eu cynrychiolwyr yn perfformio wrth weithio gartref a chaniatáu iddynt annog cystadleuaeth iach.

Meddalwedd Hyfforddi Gwerthu

Hyfforddi gwerthu yw'r arweinwyr lifer mwyaf effeithiol sy'n gorfod sicrhau perfformiad cynrychiolydd gwerthu i'r eithaf ac, yn ei dro, cael effaith gadarnhaol ar y tîm gwerthu yn ei gyfanrwydd. Waeth bynnag y diwydiant, mae trosiant yn broblem ddrwg-enwog ym maes gwerthu, a gall cyfleoedd datblygiad proffesiynol chwarae ffactor yng nghymhelliant gweithiwr i aros. 

Meddalwedd Hyfforddi Gwerthu Uchelgais

Gyda thimau ddim mwyach ar y llawr, nid oes gan arweinwyr gwerthu y gallu i stopio wrth ddesg cynrychiolydd a gofyn sut maen nhw'n gwneud, gweld lle mae angen help arnyn nhw neu ateb cwestiynau llingar. Fodd bynnag, gydag Uchelgais, mae hyfforddi gwerthiant yn ei gwneud hi'n haws i reolwyr gwerthu wrth iddynt barhau i addasu i'w awyrgylch anghysbell. Ar gyfer cwmnïau mawr a bach, gall arweinwyr gwerthu sefydlu cyfarfodydd cylchol, recordio sgyrsiau, a storio cynlluniau gweithredu i gyd mewn un lle. Mae'r rhaglen hyblygrwydd a chadarn yn caniatáu i arweinwyr ddylunio eu rhaglenni eu hunain ac awtomeiddio cyfarfodydd cylchol felly, pan fydd bywyd yn llwyddo, mae'r cyfarfodydd eisoes wedi'u gosod. 

Mewnwelediad Gwerthu a Rheoli Perfformiad

Y tîm gwerthu yw'r peiriant sy'n pweru pob busnes. Dylai proses rheoli perfformiad gwerthu cwmni ganolbwyntio ar gadw'r injan hon â gwasanaeth da, hyfforddi cynrychiolwyr ar y sgiliau sydd eu hangen arnynt i gyflawni nodau sefydliadol a monitro eu cynnydd wrth iddynt symud ymlaen. 

Dangosfyrddau Gwerthu Uchelgais

Gyda data CRM yn pweru sgorio cynhyrchiant a chystadlaethau, gall arweinwyr gwerthu fod yn sicr bod eu cynrychiolwyr yn logio eu holl weithgareddau, amcanion, a nodiadau ar gwsmeriaid cyfredol a darpar gwsmeriaid. Mae arweinwyr gwerthu hefyd yn weladwy i alwadau neu e-byst gorffenedig cynrychiolwyr, a chyfarfodydd wedi'u trefnu neu eu cwblhau, ac yn gweld cynrychiolwyr ar gwadrant cynhyrchiant i weld pwy sy'n trosi gweithgareddau yn amcanion a chanlyniadau.

Ar gyfer rheolwyr gwerthu sydd am gael mewnwelediad i berfformiad eu cynrychiolwyr gwerthu o ddydd i ddydd, mae platfform Ambition yn darparu cerdyn sgorio i bob cynrychiolydd gwerthu sy'n cynnwys targedau dyddiol. Gall arweinwyr gwerthu weld a adawodd cynrychiolydd am y diwrnod heb gwblhau gweithgaredd 100% ac yn caniatáu iddynt drefnu sesiwn hyfforddi gyflym i helpu'r cynrychiolwyr i fynd yn ôl ar y trywydd iawn. Tra nad oes iawn ffordd i fonitro sut mae cynrychiolwyr gwerthu yn perfformio, gall defnyddio system rheoli perfformiad gwerthu, fel Uchelgais, sicrhau mynediad at ddata dibynadwy a chaniatáu i gynrychiolwyr gwerthu ac arweinwyr gwerthu fewnwelediad i gywiro eu cwrs. 

Dros 3,000 o reolwyr gwerthu trosoledd Uchelgais i helpu i yrru mwy o alwadau, archebu mwy o gyfarfodydd, a dathlu mwy o fargeinion caeedig ar gyfer eu timau gwerthu o bell neu mewn swyddfa. Gan fod llawer o arweinwyr gwerthu yn edrych i gyddwyso nifer y platfformau maen nhw'n eu defnyddio, mae Uchelgais yn gwneud y cyfan. O hyfforddi gwerthiant i fyrddau arweinwyr, mae Uchelgais yn helpu arweinwyr gwerthu i wneud penderfyniadau mwy deallus a strategol gan ganiatáu i'r tîm gyflawni perfformiadau wedi'u rheoli'n well sydd eu hangen i sicrhau canlyniadau. 

Mae uchelgais yn integreiddio â Salesforce, Slack, Dialsource, Cisco, ringDNA, Velocity, Gong, SalesLoft, Chorus, ac Allgymorth ... Mae Timau Microsoft yn dod yn fuan. I ddysgu mwy am Uchelgais a sut rydych chi'n rheoli'ch cynrychiolwyr gwerthu:

Trefnwch Demo Uchelgais Heddiw

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.