Gwasanaethau Gwe Amazon: Pa Mor Fawr yw AWS?

Ystadegau Gwasanaethau Gwe Amazon

Gan weithio gyda chwmnïau technoleg, rwy'n synnu faint sy'n cynnal eu platfformau ar Amazon Web Services (AWS). Mae Netflix, Reddit, AOL, a Pinterest bellach yn rhedeg ar wasanaethau Amazon. Mae hyd yn oed GoDaddy yn symud mwyafrif o'i seilwaith yno.

Allwedd i'r poblogrwydd yw'r cyfuniad o'r argaeledd uchel a'r gost isel. Mae Amazon S3, er enghraifft, wedi'i gynllunio i ddarparu argaeledd 99.999999999%, gan weini triliynau o wrthrychau ledled y byd. Mae Amazon yn enwog am ei brisio ymosodol ac nid yw AWS 'yn ddim gwahanol. Mae'r argaeledd uchel hwnnw a'r gost isel wedi bod yn ddeniadol i fusnesau cychwynnol sy'n dymuno graddio'n gyflym ac yn effeithlon.

Mae $ 18 biliwn mewn refeniw ar gyfer 2017 a thwf bron i 50% yn ail chwarter 2018 yn dangos bod datrysiad Amazon Cloud yn parhau i ddenu cwsmeriaid newydd i'r chwith a'r dde.

Nick Galov, HostingTribunal

Yr anfantais, yn fy marn i, fu profiad a chefnogaeth y defnyddiwr. Mewngofnodwch i'ch panel Gwasanaethau Gwe Amazon ac rydych chi'n cwrdd â dwsinau o opsiynau heb fawr o fanylion am yr hyn y mae llwyfannau'n ei wneud mewn gwirionedd a sut maen nhw'n gweithio gyda'i gilydd. Edrychwch ar y rhestr o gynhyrchion o dan yr ffeithlun ... mae gan bopeth o westeio i AI eu platfformau eu hunain ar AWS.

Cadarn, gallwch chi gloddio ac addysgu eich hun. Fodd bynnag, rwyf wedi darganfod bod prosesau syml fel sefydlu gwefan yn cymryd gormod o ymdrech yno. Wrth gwrs, nid wyf yn ddatblygwr gwe amser llawn. Mae llawer o'r cwmnïau rwy'n gweithio gyda nhw yn rhoi golwg ryfedd i mi pan fyddaf yn dweud wrthynt am y materion sydd gennyf.

Yr ffeithlun hwn gan HostingTribunal,  Gwesteio Gwe AWS, yn gwneud gwaith gwych wrth ddogfennu hanes AWS, ystadegau twf cyfredol, cynghreiriau a phartneriaethau, toriadau mawr, pam y dylech gynnal gydag AWS, atebion cynnal gwe allweddol ar AWS, a straeon llwyddiant: 

Ystadegau Gwasanaethau Gwe Amazon

Rhestr o Wasanaethau Gwe Amazon

Datrysiadau Gweinydd AWS:

 • Amazon EC2 - Gweinyddion Rhithiol yn y Cwmwl
 • Sgorio Auto Amazon EC2 - Capasiti Cyfrifiadura Graddfa i Ddiwall y Galw
 • Gwasanaeth Cynhwysydd Elastig Amazon - Rhedeg a Rheoli Cynhwysyddion Docwyr
 • Gwasanaeth Cynhwysydd Elastig Amazon ar gyfer Kubernetes - Rhedeg Kubernetes a Reolir ar AWS
 • Cofrestrfa Cynhwysydd Elastig Amazon - Storio ac Adalw Delweddau Dociwr
 • Amazon Lightsail - Lansio a Rheoli Gweinyddion Preifat Rhithwir
 • Swp AWS - Rhedeg Swyddi Swp ar Unrhyw Raddfa
 • Porfa Bean Elastig AWS - Rhedeg a Rheoli Apiau Gwe
 • AWS Fargate - Rhedeg Cynhwysyddion heb Reoli Gweinyddion na Chlystyrau
 • AWS Lambda - Rhedeg eich Cod mewn Ymateb i Ddigwyddiadau
 • Cadwrfa Cymwysiadau Di-weinydd AWS - Darganfod, Defnyddio a Chyhoeddi Ceisiadau Di-weinydd
 • VMware Cloud ar AWS - Adeiladu Cwmwl Hybrid heb Galedwedd Custom
 • Outposts AWS - Rhedeg gwasanaethau AWS ar y safle

Datrysiadau Storio AWS

 • Amazon S3 - Storio Scalable yn y Cwmwl
 • Amazon EBS - Storio Bloc ar gyfer EC2
 • System Ffeiliau Elastig Amazon - Storio Ffeiliau a Reolir ar gyfer EC2
 • Rhewlif Amazon - Storio Archifau Cost Isel yn y Cwmwl
 • Porth Storio AWS - Integreiddio Storio Hybrid
 • Pêl Eira AWS - Cludiant Data ar raddfa petabeit
 • Ymyl Pêl Eira AWS - Cludiant Data ar raddfa Petabyte gyda Chyfrifiant Ar Fwrdd
 • AWS Snowmobile - Cludiant Data ar raddfa Exabyte
 • Amazon FSx for Luster - System ffeiliau cyfrifiadurol-ddwys wedi'i rheoli'n llawn
 • Amazon FSx ar gyfer Windows File Server - System ffeiliau brodorol Windows a reolir yn llawn

Datrysiadau Cronfa Ddata AWS

 • Amazon Aurora - Cronfa Ddata Berthynasol a Reolir Perfformiad Uchel
 • Amazon RDS - Gwasanaeth Cronfa Ddata Perthynasol a Reolir ar gyfer MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, a MariaDB
 • Amazon DynamoDB - Cronfa Ddata NoSQL a Reolir
 • Amazon ElastiCache - System Caching er cof
 • Amazon Redshift - Warws Data Cyflym, Syml, Cost-effeithiol
 • Amazon Neptune - Gwasanaeth Cronfa Ddata Graff a Reolir yn Llawn
 • Gwasanaeth Ymfudo Cronfa Ddata AWS - Ymfudo Cronfeydd Data heb Amser Isafswm
 • Cronfa Ddata Cyfriflyfr Quantum Amazon (QLDB) - Cronfa ddata cyfriflyfr a reolir yn llawn
 • Amazon Timestream - Cronfa ddata cyfres amser wedi'i rheoli'n llawn
 • Amazon RDS ar VMware - Awtomeiddio rheoli cronfa ddata ar adeiladau

Datrysiadau Ymfudo a Throsglwyddo AWS

 • Gwasanaeth Darganfod Cais AWS - Darganfod Ceisiadau Ar Safle i Symleiddio Mudo
 • Gwasanaeth Ymfudo Cronfa Ddata AWS - Ymfudo Cronfeydd Data heb Amser Isafswm
 • Hwb Ymfudo AWS - Tracio Ymfudiadau o Un Lle
 • Gwasanaeth Ymfudo Gweinyddwyr AWS - Ymfudo Gweinyddwyr Ar Safle i AWS
 • Pêl Eira AWS - Cludiant Data ar raddfa petabeit
 • Ymyl Pêl Eira AWS - Cludiant Data ar raddfa Petabyte gyda Chyfrifiant Ar Fwrdd
 • AWS Snowmobile - Cludiant Data ar raddfa Exabyte
 • AWS DataSync - Trosglwyddo data ar-lein syml, cyflym
 • Trosglwyddo AWS ar gyfer SFTP - Gwasanaeth SFTP wedi'i reoli'n llawn

Datrysiadau Rhwydweithio a Chyflenwi Cynnwys AWS

 • Amazon VPC - Adnoddau Cwmwl Ynysig
 • Amazon VPC PrivateLink - Gwasanaethau Mynediad Diogel Yn cael eu cynnal ar AWS
 • Amazon CloudFront - Rhwydwaith Cyflenwi Cynnwys Byd-eang
 • Llwybr 53 Amazon - System Enw Parth Graddadwy
 • Porth API Amazon - Adeiladu, Defnyddio, a Rheoli APIs
 • Cyswllt Uniongyrchol AWS - Cysylltiad Rhwydwaith Ymroddedig ag AWS
 • Cydbwyso Llwyth Elastig - Cydbwyso Llwyth Graddfa Uchel
 • Map Cwmwl AWS - Cofrestrfa adnoddau cais ar gyfer microservices
 • Rhwyll App AWS - Monitro a rheoli microservices
 • Porth Transit AWS - Graddfeydd VPC a chyfrifon ar raddfa hawdd
 • Cyflymydd Byd-eang AWS - Gwella argaeledd a pherfformiad cymwysiadau

Offer Datblygwr AWS

 • AWS CodeStar - Datblygu a Defnyddio Ceisiadau AWS
 • AWS CodeCommit - Cod Storfa mewn Cadwrfeydd Git Preifat
 • AWS CodeBuild - Cod Adeiladu a Phrofi
 • AWS CodeDeploy - Defnyddio Cod Awtomeiddio
 • AWS CodePipeline - Meddalwedd Rhyddhau gan ddefnyddio Cyflenwi Parhaus
 • AWS Cloud9 - Ysgrifennu, Rhedeg, a Chod Debug ar IDE Cwmwl
 • Pelydr-X AWS - Dadansoddwch a Dadfygiwch Eich Ceisiadau
 • Rhyngwyneb Llinell Orchymyn AWS - Offeryn Unedig i Reoli Gwasanaethau AWS

Datrysiadau Rheoli a Llywodraethu AWS

 • Amazon CloudWatch - Monitro Adnoddau a Cheisiadau
 • Sgorio Auto AWS - Graddfa Adnoddau Lluosog i Ddiwall y Galw
 • AWS CloudFormation - Creu a Rheoli Adnoddau gyda Thempledi
 • AWS CloudTrail - Gweithgaredd Trac Defnyddiwr a Defnydd API
 • Ffurfweddiad AWS - Olrhain Rhestr Adnoddau a Newidiadau
 • AWS OpsWorks - Awtomeiddio Gweithrediadau gyda Chef a Phyped
 • Catalog Gwasanaeth AWS - Creu a Defnyddio Cynhyrchion Safonedig
 • Rheolwr Systemau AWS - Ennill Mewnwelediadau Gweithredol a Gweithredu
 • Cynghorydd Ymddiriedol AWS - Optimeiddio Perfformiad a Diogelwch
 • Dangosfwrdd Iechyd Personol AWS - Golwg wedi'i Bersonoli ar Iechyd Gwasanaeth AWS
 • Twr Rheoli AWS - Sefydlu a llywodraethu amgylchedd diogel, cydymffurfiol, aml-gyfrif
 • Rheolwr Trwydded AWS - Tracio, rheoli a rheoli trwyddedau
 • Offeryn Pensaernïol AWS - Adolygu a gwella'ch llwythi gwaith

Gwasanaethau Cyfryngau AWS

 • Transcoder Elastig Amazon - Trawsosod Cyfryngau Graddadwy Hawdd i'w Ddefnyddio
 • Ffrydiau Fideo Amazon Kinesis - Prosesu a Dadansoddi Ffrydiau Fideo
 • AWS Elemental MediaConvert - Trosi Cynnwys Fideo yn Seiliedig ar Ffeiliau
 • AWS Elemental MediaLive - Trosi Cynnwys Fideo Byw
 • MediaSackage Elfennaidd AWS - Tarddiad Fideo a Phecynnu
 • AWS Elemental MediaStore - Storio Cyfryngau a Tarddiad HTTP Syml
 • AWS MediaTailor Elfennaidd - Personoli Fideo a Monetization
 • AWS Elemental MediaConnect - Cludiant fideo byw dibynadwy a diogel

Datrysiadau Diogelwch, Hunaniaeth a Chydymffurfiaeth AWS

 • Rheoli Hunaniaeth a Mynediad AWS - Rheoli Allweddi Mynediad a Amgryptio Defnyddwyr
 • Cyfeiriadur Amazon Cloud - Creu Cyfeiriaduron Hyblyg sy'n frodorol i'r Cwmwl
 • Amazon Cognito - Rheoli Hunaniaeth ar gyfer eich Apps
 • AWS Arwyddo Sengl - Gwasanaeth Arwyddo Sengl Cwmwl (SSO)
 • Amazon GuardDuty - Gwasanaeth Canfod Bygythiad a Reolir
 • Arolygydd Amazon - Dadansoddwch Ddiogelwch y Cais
 • Amazon Macie -Darganfod, Dosbarthu, ac Amddiffyn eich Data
 • Rheolwr Tystysgrif AWS - Darparu, Rheoli, a Defnyddio Tystysgrifau SSL / TLS
 • AWS CloudHSM - Storio Allweddol ar Sail Caledwedd ar gyfer Cydymffurfiad Rheoleiddio
 • Gwasanaeth Cyfeiriadur AWS - Cynnal a Rheoli Cyfeiriadur Gweithredol
 • Rheolwr Mur Tân AWS - Rheolaeth Ganolog ar Reolau Wal Dân
 • Gwasanaeth Rheoli Allweddol AWS - Creu a Rheoli Allweddi Amgryptio
 • Sefydliadau AWS - Rheolaeth ar sail Polisi ar gyfer Cyfrifon AWS Lluosog
 • Rheolwr Cyfrinachau AWS - Cylchdroi, Rheoli, ac Adalw Cyfrinachau
 • Tarian AWS - Amddiffyn DDoS
 • AWS WAF - Hidlo Traffig Gwe maleisus
 • Artiffact AWS - Mynediad ar-alw i adroddiadau cydymffurfio AWS
 • Hwb Diogelwch AWS - Canolfan ddiogelwch a chydymffurfiaeth unedig

Datrysiadau Dadansoddeg AWS

 • Amazon Athena - Data Ymholiad yn S3 gan ddefnyddio SQL
 • Amazon CloudSearch - Gwasanaeth Chwilio a Reolir
 • Gwasanaeth Elasticsearch Amazon - Clystyrau Elasticsearch Rhedeg a Graddfa
 • Amazon EMR - Fframwaith Hadoop wedi'i gynnal
 • Amazon Kinesis - Gweithio gyda Data Ffrydio Amser Real
 • Amazon Redshift - Warws Data Cyflym, Syml, Cost-effeithiol
 • Amazon Quicksight - Gwasanaeth Dadansoddeg Busnes Cyflym
 • Piblinell Data AWS - Gwasanaeth Cerddorfa ar gyfer Llifoedd Gwaith Cyfnodol, wedi'u Gyrru gan Ddata
 • Glud AWS - Paratoi a Llwytho Data
 • Ffrydio a Reolir gan Amazon ar gyfer Kafka - Gwasanaeth Apache Kafka a reolir yn llawn
 • Ffurfio Llyn AWS - Adeiladu llyn data diogel mewn dyddiau

Datrysiadau Dysgu Peiriant AWS

 • Amazon SageMaker - Adeiladu, Hyfforddi, a Defnyddio Modelau Dysgu Peiriant ar Raddfa
 • Amazon Comprehens - Darganfod Mewnwelediadau a Pherthynas mewn Testun
 • Amazon Lex - Adeiladu Chatbots Llais a Thestun
 • Amazon Polly - Trowch y Testun yn Araith Lifelike
 • Cydnabod Amazon - Dadansoddwch Delwedd a Fideo
 • Amazon Translate - Cyfieithu Iaith Naturiol a Rhugl
 • Amazon Transcribe - Cydnabod Lleferydd yn Awtomatig
 • AWS DeepLens - Camera Fideo Galluogi Dysgu Dofn
 • AMIs Dysgu Dwfn AWS - Dechreuwch Ddysgu Dwfn yn gyflym ar EC2
 • Apache MXNet ar AWS - Dysgu Dwfn Graddadwy, Perfformiad Uchel
 • TensorFlow ar AWS - Llyfrgell Cudd-wybodaeth Peiriant ffynhonnell agored
 • Amazon Personalize - Ymgorffori argymhellion amser real yn eich ceisiadau
 • Rhagolwg Amazon - Cynyddu cywirdeb rhagolwg gan ddefnyddio dysgu peiriant
 • Amazon Inferentia - Sglodion casglu peiriant dysgu
 • Amazon Textract - Tynnu testun a data o ddogfennau
 • Casgliad Elastig Amazon - Cyflymiad casglu dysgu dwfn
 • Gwirionedd Tir Amazon SageMaker - Adeiladu setiau data hyfforddi ML cywir
 • AWS DeepRacer - Car rasio graddfa 1 / 18fed ymreolaethol, wedi'i yrru gan ML

Datrysiadau Symudol AWS

 • AWS Amplify -Build a defnyddio cymwysiadau symudol a gwe
 • Porth API Amazon - Adeiladu, Defnyddio, a Rheoli APIs
 • Amazon Pinpoint - Gwthio Hysbysiadau ar gyfer Apiau Symudol
 • AWS AppSync - Apiau Data Symudol Amser Real ac All-lein
 • Fferm Dyfeisiau AWS - Profwch Apps Android, FireOS, ac iOS ar Ddyfeisiau Go Iawn yn y Cwmwl
 • SDS Symudol AWS - Pecyn Datblygu Meddalwedd Symudol

Datrysiadau Realiti Estynedig a Realiti Rhithiol AWS

 • Amazon Sumerian - Adeiladu a Rhedeg Ceisiadau VR ac AR

Datrysiadau Integreiddio Cymwysiadau AWS

 • Swyddogaethau Cam AWS - Cydlynu Ceisiadau Dosbarthedig
 • Gwasanaeth Ciw Syml Amazon (SQS) - Ciwiau Negeseuon a Reolir
 • Gwasanaeth Hysbysu Syml Amazon (SNS) - Tafarn / Is, Gwthio Symudol a SMS
 • Amazon MQ - Brocer Negeseuon a Reolir ar gyfer ActiveMQ

Datrysiadau Ymgysylltu â Chwsmeriaid AWS

 • Amazon Connect - Canolfan Gyswllt yn y Cwmwl
 • Amazon Pinpoint - Gwthio Hysbysiadau ar gyfer Apiau Symudol
 • Gwasanaeth E-bost Syml Amazon (SES) - Anfon a Derbyn E-bost

Ceisiadau Busnes AWS

 • Alexa for Business - Grymuso'ch Sefydliad gyda Alexa
 • Amazon Chime - Cyfarfodydd Heb Rhwystredigaeth, Galwadau Fideo, a Sgwrsio
 • Amazon WorkDocs - Gwasanaeth Storio a Rhannu Menter
 • Amazon WorkMail - E-bost a Chalendr Busnes Diogel a Rheoledig

Datrysiadau Ffrydio Pen-desg a Chymhwyso AWS

 • Amazon WorkSpaces - Gwasanaeth Cyfrifiadura Pen-desg
 • Amazon AppStream 2.0 - Ceisiadau Pen-desg Ffrwd Yn Ddiogel i Borwr

Datrysiadau AWS Internet of Things (IoT)

 • Craidd AWS IoT - Cysylltu Dyfeisiau â'r Cwmwl
 • Amazon FreeRTOS - System Weithredu IoT ar gyfer Microcontrolwyr
 • AWS Greengrass - Cyfrifiant Lleol, Negeseuon, a Sync ar gyfer Dyfeisiau
 • AWS IoT 1-Clic - Creu Un Clic Creu Sbardun Lambda AWS
 • AWS IoT Analytics - Dadansoddeg ar gyfer Dyfeisiau IoT
 • Botwm IoT AWS - Botwm Dash Rhaglenadwy Cwmwl
 • Amddiffynwr Dyfais IoT AWS - Rheoli Diogelwch ar gyfer Dyfeisiau IoT
 • Rheoli Dyfeisiau IoT AWS - Ar Fwrdd, Trefnu, a Rheoli Dyfeisiau IoT o Bell
 • Digwyddiadau AWS IoT - Canfod ac ymateb i ddigwyddiadau IoT
 • AWS IoT SiteWise - casglwr a chyfieithydd data IoT
 • Catalog Dyfais Partner AWS - Catalog wedi'i guradu o galedwedd IoT sy'n gydnaws ag AWS
 • Graff Pethau AWS IoT - Cysylltu dyfeisiau a gwasanaethau gwe yn hawdd

Datrysiadau Datblygu Gêm AWS

 • Amazon GameLift - Gwesteiwr Gweinydd Gêm Ymroddedig Syml, Cyflym, Cost-effeithiol
 • Amazon Lumberyard - Peiriant Gêm 3D Traws-blatfform Am Ddim gyda Ffynhonnell Lawn, Wedi'i Integreiddio ag AWS a Twitch

Datrysiadau Rheoli Costau AWS

 • Archwiliwr Cost AWS - Dadansoddwch Eich Cost a'ch Defnydd AWS
 • Cyllidebau AWS - Gosod Cyllidebau Cost a Defnydd Custom
 • Adrodd ar Leol Wrth Gefn - Plymiwch yn Ddyfnach i'ch Camau Wrth Gefn (RIs)
 • Adroddiad Cost a Defnydd AWS - Mynediad at Wybodaeth Cost a Defnydd Cynhwysfawr

Datrysiadau Blockchain AWS

 • Amazon a Reolir Blockchain - Creu a rheoli rhwydweithiau blockchain graddadwy

Datrysiadau Roboteg AWS

 • AWS RoboMaker - Datblygu, profi a defnyddio cymwysiadau roboteg

Datrysiadau Lloeren AWS

 • Gorsaf Ddaear AWS - Gorsaf ddaear wedi'i rheoli'n llawn fel gwasanaeth

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.