Gwasanaeth E-bost Syml Amazon - SMTP yn y Cwmwl

aws logo

aws logoFel defnyddiwr Gwasanaethau Gwe Amazon, Weithiau byddaf yn cael negeseuon e-bost ganddynt yn cyhoeddi gwasanaethau newydd neu'n fy ngwahodd i gymryd rhan mewn rhyw beta neu'i gilydd. Yr wythnos diwethaf cefais e-bost yn cyhoeddi Gwasanaeth E-bost Syml Amazon.  

Offeryn datblygwyr yn bennaf yw Amazon SES. Mae ar gyfer y rhai sy'n dymuno creu eu systemau dosbarthu / marchnata e-bost eu hunain yn hytrach na defnyddio platfform Darparwr Gwasanaeth E-bost (ESP). Yn y bôn mae'n SMTP yn y cwmwl. Mae Amazon yn caniatáu i ddatblygwyr gyflwyno negeseuon e-bost trafodol a swmp (aka marchnata) trwy eu gweinyddwyr e-bost, am bris bach iawn. Mae'r gwasanaeth hwn yn addo cael gwared ar faich scalability, cyfluniad gweinydd e-bost, rheoli enw da Cyfeiriad IP, cofrestru dolen Adborth ISP a materion seilwaith eraill sy'n gysylltiedig â chyflawni ac anfon e-bost symiau mawr. Y cyfan sydd angen i'r datblygwr boeni amdano yw creu'r e-bost (html neu destun plaen) a'i basio i Amazon i'w ddosbarthu.

Mae llawer o Ddarparwyr Gwasanaeth E-bost (ESPs) yn cynnig Rhyngwynebau Rhaglennu Cymwysiadau (APIs) y gellir eu defnyddio mewn modd tebyg ond gyda scalability bron yn ddiderfyn Gwasanaethau Gwe Amazon a model prisio sydd, yn y rhan fwyaf o achosion, yn sylweddol fwy cost-effeithiol mae'n gwneud un tybed pa effaith y bydd y gwasanaeth hwn yn ei chael ar y farchnad Darparwyr Gwasanaeth E-bost. Rwy'n awyddus hefyd i weld nifer yr ESPs ychwanegol a fydd yn cychwyn gydag Amazon SES fel eu sylfaen - gallai hynny beri rhywfaint o drafferth i'r diwydiant gwasanaeth e-bost proffidiol iawn.

Ydych chi'n meddwl y bydd Amazon SES yn cael ESP effaith? Beth am y rhai sy'n gweithio gyda mentrau mawr ac sy'n codi ffioedd mawr dim ond i gael mynediad i'w API?

3 Sylwadau

  1. 1

    Roeddwn yn siarad â rhai pobl yn y diwydiant sydd wir yn credu y gallai hyn fod yn dipyn o ergyd i'r darparwyr gwasanaeth e-bost mawr sy'n gwneud tunnell o waith OEM. Yn syml, ni allwch ddod yn fwy cost effeithiol na'r gwasanaeth hwn - hyd yn oed os oes rhaid i chi logi ymgynghorwyr cyflenwi ar ei ben!

    • 2

      Yr unig rwystr i gychwyn eich CSA eich hun ag ef yw'r cwota cyfaint a chyfradd y mae Amazon wedi'i roi ar waith. Mae'r gyfradd yr eiliad a chyfanswm yr anfoniadau bob dydd yn gyfyngedig nes eich bod yn dangos hanes o'r angen hwnnw. Gallwch gyrraedd pwynt lle gallwch anfon miliwn o negeseuon e-bost y dydd ond bydd yn cymryd peth amser. Mae'n debyg y byddai ESP newydd yn well ei fyd gyda system hybrid o SMTP mewnol a gwasanaeth Amazon nes bod ganddynt gyfaint cyson o lif e-bost. Fel arall gallant fod â byrstiadau uwchlaw'r cwota a ganiateir.

  2. 3

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.