Repricing: Sut mae Amazon Repricing yn Gweithio a Pa Mor Hir Mae'n Cymryd

repricing amazon

Adroddodd Amazon fod masnachwyr a oedd yn gwerthu ar ei farchnad yn cyfrif Gwerthwyd 45% o'r unedau yn ail chwarter 2015, i fyny o 41% y flwyddyn flaenorol. Gyda miliynau o werthwyr yn gwerthu biliynau o gynhyrchion mewn safle masnach fel Amazon, mae gwerthwyr yn elwa o addasu eu prisiau fel eu bod ill dau yn gystadleuol ac yn dal i allu cynnal elw. Ail-argraffu yw'r strategaeth o ddefnyddio pris i sicrhau mwy o werthiannau.

Beth yw ail-argraffu awtomataidd?

Fodd bynnag, fel gyda llawer o systemau, mae'n anodd casglu'r data sy'n angenrheidiol ar draws mynydd o gynhyrchion ac yna cynyddu neu ostwng y prisiau yn ôl amrywiadau ymhlith eich cystadleuwyr. Offer ail-argraffu awtomataidd wedi dod i'r amlwg fel buddsoddiad gwych i werthwyr osod eu rheolau a chaniatáu i'r system addasu prisiau yn ôl yr angen.

RepricerExpress yw un o'r offer hynny, ac maen nhw wedi nodi sut mae Amazon Repricing Works a How Long It Takes.

  • Ail-ddechrau yn dechrau pan fydd un o'r 20 gwerthwr gorau ar gyfer union eitem yn newid ei bris gweithredol, ei amser trin, ei bris cludo a'i gynnig.
  • Amazon yn anfon neges at RepricerExpress gyda gwybodaeth am brisiau, anfon a gwerthwr ar gyfer yr 20 gwerthwr gorau.
  • RepricerExpress dadansoddiadau yr 20 gwybodaeth gwerthwr gorau ac yn rhedeg eich ail-argraffu yn eu herbyn, gan gyfrifo'ch pris newydd.
  • RepricerExpress yn cynnal gwiriadau ar y pris newydd i sicrhau ei fod o fewn eich isafswm (llawr) ac uchafswm (nenfwd).
  • Ar ôl ei wirio, RepricerExpress yn uwchlwytho'r pris newydd i Amazon i'w brosesu.
  • Amazon's System Gwallau Prisio yn gwirio'r pris newydd yn erbyn prisiau isaf ac uchaf eich cyfrif Gwerthwr Canolog Amazon.
  • Unwaith y bydd eich pris wedi'i wirio, fe'i rhestrir fel eich pris cyfredol. Mae hyn yn digwydd yn barhaus yn barhaus mewn cyfnod o 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos.

Sut mae Amazon Repricing yn Gweithio

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.