Mae Amazon Associates Central yn sugno cynddrwg â'r Comisiwn

Amazon Associates

John Chow yn ddiweddar ysgrifennodd pam na ddefnyddiodd Amazon ar gyfer marchnata cysylltiedig, y prif reswm yw bod y comisiynau yn eithaf isel. Rydw i ar fin ymuno â John am reswm gwahanol.

Mae Amazon yn ei gwneud hi'n amhosibl bron defnyddio eu pecyn Associates. Mae'n hollol wallgof bob tro rwy'n mynd i mewn yno am ddolen, ni allaf ei gael. Dyma enghraifft. Yn ddiweddar, prynais Herd: Sut i Newid Ymddygiad Torfol trwy Harneisio ein Gwir Natur (gan Marc Iarll) ar ôl darllen amdano ar flog Hugh MacLeod - gapingvoid.

 1. Rwy'n mewngofnodi i Amazon.com Associates Central.
 2. Rwy'n mynd i Adeiladu Dolenni.
 3. Rwy'n dewis Dolenni Cynnyrch gan fy mod yn gwybod enw'r cynnyrch yn barod.
 4. Rwy'n mynd i mewn Buches gyda'r categori cynnyrch fel Llyfrau.
 5. Rwy'n cael 10 canlyniad yn ôl. O'r 10, llyfr Mark yw'r unig un o'r enw “Herd” mewn gwirionedd ond mae'n rhif 3 ar y rhestr. Rhif 1 yw Synnwyr Cyfrinachol yr Eliffant. Diolch Amazon!
 6. Nawr mae'n rhaid i mi glicio "Get HTML" sy'n dod â mi i dudalen ofnadwy i wneud fy nghysylltiad:
  Amazon Build Links
 7. Os dewisaf ID Affiliates gwahanol nawr, mae'r dudalen yn dileu fy holl ddetholiadau ac mae'n rhaid i mi ddechrau eto. Arrgh.
 8. Rwy'n copïo a gludo'r cod i mewn WordPress a'i bostio.
 9. Nid yw'r ddelwedd yn ymddangos. Rwy'n cyfrif nad yw Amazon yn cynnwys llwybr cymharol i'r ddelwedd trwy eu parth. Maent yn anfon e-bost ataf yn ôl ac yn dweud wrthyf hynny oherwydd dylwn fod yn cynnal y ddelwedd ar fy ngwasanaethwr. Ydych chi'n fy niddanu? Onid Amazon yw cartref S3?

Diweddariad: Os ydych chi'n dal i gael trafferth adeiladu eich cysylltiadau, byddwn yn argymell yn fawr eu defnyddio SiteStripe Amazon Associate!

Rhai awgrymiadau ar gyfer Gwella Cynnyrch ar gyfer Amazon:

 1. Rhowch ffurflen “Get Links” o ryw fath ar y dudalen Glanio Mewngofnodi.
 2. Gadewch imi adeiladu fy hoff dempled a'i gadw yn fy nghyfrif (dim ond 1 cynllun rwy'n ei ddefnyddio).
 3. Pan fyddaf yn chwilio am yr eitem, ymatebwch â'r templed HTML a ddynodais yng ngham 2)
 4. Peidiwch â dweud mai ef yw'r HTML oni bai mai dyna'r HTML mewn gwirionedd. Nid yw'r HTML a ddarperir gennych yn cynnwys yr hawl URI i'r ddelwedd!
 5. Cymerwch y picsel olrhain delwedd allan o'ch dolenni testun syml. Geesh. Mae'n pibellu fy nghynllun. Edrychwch isod lle mae gen i gyswllt Amazon ag “Ajax”. Sylwch ar y bwlch ar ei ôl?

Byddai hyn yn cymryd fy 20 munud i ddod o hyd i'r cod darnio a'i gymryd i lawr i lai na munud. A bod yn onest, nid wyf yn credu bod dyluniad y gwasanaeth cyswllt hwn wedi newid ers ei sefydlu. Mae'r adeiladwr cyswllt hyd yn oed yn dal i bostio yn ôl (Amazon - edrychwch i fyny Ajax yn eich dewis llyfr). Roedd yn ofnadwy ar ddiwrnod 1 ac mae'n ofnadwy nawr. Felly ... nid yn unig mae'r comisiwn yn isel, mae'r rhyngwyneb yn sugno.

PS: Mae dolen i Herd bellach wedi'i chynnwys ar fy Tudalen Ddarllen. Rwy'n edrych ymlaen at yr un hon!

23 Sylwadau

 1. 1
  • 2

   Helo Nathania!

   Dyna un o'r ategion brafiaf a welais erioed. Yn anffodus, rwy'n defnyddio'r golygydd plaen ers i mi ychwanegu llawer o sgriptiau ac amlgyfrwng yn fy swyddi ac nid yw'r ategyn hwnnw'n gydnaws. Mae wedi bod yn beta ers misoedd lawer bellach - gobeithio y gall ei gael i weithio gyda pha bynnag olygydd sy'n bresennol!

   Yn ogystal, dylai unrhyw awduron ategyn edrych yn bendant - dyna un heic o ategyn!

   Yn ogystal, dylai Amazon gysylltu â manalang a'i logi i ail-wneud eu tudalen Associates !!! 🙂

   Diolch!
   Doug

   • 3

    Byddai'n hawdd iawn ichi ddefnyddio'r ategyn hwn, hyd yn oed ar osod WP diofyn. Rydw i hefyd yn defnyddio'r golygydd plaen, ond yn ddiofyn mae WP hefyd â'r golygydd testun cyfoethog wedi'i osod. Defnyddiwch y golygydd testun cyfoethog yn ddiofyn, a thynnwch y tab i weld cod i wneud pa bynnag waith rydych chi ei eisiau. Yna toglo yn ôl i olwg testun cyfoethog i ollwng a llusgo'r eitemau amazon i'ch post. Dim ond clic ychwanegol ydyw, ac yna gallwch chi barhau i ddefnyddio'r golygydd sy'n well gennych chi ar gyfer mwyafrif eich gwaith!

 2. 5

  Mae eu stoc i fyny tua 70% YTD. Mae'n rhaid eu bod nhw'n gwneud rhywbeth yn iawn!

  Rwy'n ceisio osgoi'r cysylltiadau cynnyrch hynny o blaid cysylltu dwfn neu gysylltu â bawd fel rydych chi'n ei wneud ar eich tudalen ddarllen.

  • 6

   Roeddwn i'n eithaf garw arnyn nhw, onid oeddwn i? Mae gen i lawer o barch at Amazon, Robert. Maent wedi trawsnewid y diwydiannau manwerthu a dosbarthu. Rwy'n wirioneddol ddryslyd y byddai cwmni mor ddatblygedig yn talu cyn lleied o sylw i gasglu mwy o le ar y we.

   Pe gallent ddatblygu eu APIs fel y mae Google, rwyf wir yn credu y gallent gael twf dau ddigid mewn gwerthiannau gwe. Mae rhai cwmnïau'n symud i'r cyfeiriad hwn a gallai Amazon gael ei drechu os nad ydyn nhw'n bachu ar y cyfle i fuddsoddi!

   Diolch!
   Doug

 3. 7

  Rhoddais gynnig ar Amazon ychydig yn ôl ... Fi jyst yn cadw blwch chwilio bach ar y Saesneg prif dudalen o fy mlog ... does gen i ddim yr amynedd i adeiladu fy nghysylltiadau â llaw :)

  Ar y llaw arall, rwyf wedi gweld Roger Johansson o 456BereaStreet bod yn eithaf llwyddiannus gydag Amazon? (mae'n ddylunydd CSS da iawn) 🙂

  Lloniannau :)

 4. 8

  Roeddwn i ar yr un ffordd â chi, Doug.

  Ychydig fisoedd yn ôl, rwyf wedi ceisio monetize un o fy Blogspots gyda'r Cydymaith hwn ac wedi syrthio i'r un drafferth. Ni ddangosodd y ddelwedd i fyny! Ac ydyn, maen nhw'n eich twyllo. 😈

 5. 9
 6. 10
 7. 11
  • 12

   Mae gan Amazon Associates y gwasanaeth cwsmeriaid mwyaf diwerth yn y byd. Maent yn ateb cyn pen tridiau ond mae eu hatebion yn INANE. Nid ydynt yn gwneud synnwyr. Mae fel nad ydyn nhw hyd yn oed yn trafferthu darllen eich pryder, maen nhw ddim ond yn difetha gwybodaeth ddiwerth, ddifeddwl, ddi-werth. Un tro gwnaethon nhw ofyn i mi anfon “gwybodaeth y gwnaethon nhw ofyn amdani” ond wnaethon nhw ddim hyd yn oed ofyn am unrhyw beth o gwbl.

 8. 13

  I am un, fel yr incwm a gynhyrchir gan Amazon Associates ond ni allwn gytuno mwy am yr adeilad cyswllt. Rwy'n teimlo mor rhwystredig ynglŷn â faint o gylchoedd y mae'n rhaid i mi neidio drwyddynt dim ond i gael cyswllt cynnyrch.

  Os ydych chi am ddefnyddio un o'u teclynnau, mae'n awel. Ond pan rydych chi eisiau dolen ar gyfer cynnyrch unigol, mae'n boen brenhinol.

 9. 14

  Rydych chi'n colli pwynt mwy pam nad yw amazon yn gwneud yn dda i'r rhan fwyaf o bobl.

  Dim ond ffenestr 24 awr y mae Amazon yn ei rhoi i'ch cyfeiriwr brynu cynnyrch. ar ôl hynny ni chewch ddim.

  Ni fydd 80% o bobl yn prynu o fewn 24 awr.

  Rwy'n arbrofi gyda rhai o'r llyfrau gorau ar amazon ac rydw i'n cael llawer o gliciau trwodd.

  Rwyf hefyd yn siŵr y bydd llawer o bobl yn prynu rhywbeth ganddynt mewn gwirionedd ond nid o fewn 24 awr.

  Bod fy 6% wedi mynd ac mae amazon yn cael cwsmer newydd

  Cofio, y rhan anoddaf i amazon yw ennill cwsmer newydd sy'n talu. Unwaith y bydd yn gwneud hynny, bydd yn gwneud llawer mwy trwy oes y cwsmer.

  Mewn byd delfrydol, byddwn yn cael swm comisiwn trwy gydol oes y cwsmer yr wyf yn ei gyfeirio.

  Yn anffodus, nid wyf ond yn anfon traffig am ddim amazon, ac yn gwneud dim i mi fy hun.

  A
  http://www.lucky-six.blogspot.com

  • 15

   Arferai Amzagong roi ffenestr ddiderfyn, ond fel pob corfforaeth â phoenau cynyddol, maen nhw wedi dod yn asyn enfawr GREEDY….

 10. 16

  Rwy'n credu mai Amazon Associates yw'r gorau o hyd. Cadarn bod rhai o'r offer ychydig yn llednais, ond os ydych chi'n ddatblygwr, maen nhw wir yn rhoi'r holl offer sydd eu hangen arnoch chi i werthu.

 11. 18

  Amazon.com Mae gwefan Associates yn JOKE ... Ni allaf ddiweddaru fy nghyfeiriad o dan dudalen payee-info.html. Nid yw’n broblem gyda fy nghyfrifiadur na gyda chwcis na wal dân fel yr awgrymodd “cefnogaeth” Amazon. Fe wnaethant ddweud wrthyf nad oes unrhyw beth y gallant ei wneud i'm helpu i ddiweddaru o gyfeiriad Gogledd Carolina i wladwriaeth arall. Felly, mae'n debyg y byddaf yn cau fy nghyfrifon Cysylltiol Amazon ac nid yw fy holl waith yn y gorffennol yn sglefrio i atrash bin ac Amazon yn mynd i gael unrhyw nosweithiau di-gwsg dros fy ngholli fel eu cyswllt YN UNIG OHERWYDD mae eu gwefan yn jôc a gall eu cefnogaeth ' t hyd yn oed diweddaru fy nghyfeiriad! Byth eto byddaf yn prynu unrhyw beth gan Amazon.com!

 12. 19

  Mae Google Adsense yn talu miloedd o UD $ ar fy ngwefan tra bod Amazon jusyt yn talu $ 7 - $ 12 y mis i mi. Nid wyf yn credu bod hynny'n deg, byddaf yn tynnu dolenni amazon o fy safle yn fuan iawn.

 13. 20

  Gyda llaw, sylweddolais fy mod wedi bod yn rhoi traffig Amazon o fy ngwefan fawr ers tua 6-8 mlynedd bellach ac ni sylweddolais fod ID eisoes wedi'i ganslo - nid oedd Amazon yn trafferthu fy atgoffa fy mod yn saethu heb ddim bwledi ... fe wnaethant gymryd yr holl draffig a chwsmeriaid a anfonais atynt yn dawel ac yn hapus, ac ni wnaethant hyd yn oed adael imi wybod y gallwn wneud rhywfaint o arian ohono ...

 14. 21
 15. 22

  omg Andrew, oni wnaethoch chi feddwl bod rhywbeth i ffwrdd pan na welsoch chi unrhyw incwm o Amazon am ychydig fisoedd?

  Beth bynnag, rheswm arall y dylent ystyried diweddaru eu gwasanaeth yw nad oes ganddyn nhw ymarferoldeb olrhain is-id (olrhain allweddair) ar hyn o bryd i'r rhai ohonom sy'n gwneud PPC…

  Regards,
  Rob

 16. 23

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.