Ynghylch Martech Zone

Dechreuodd y cyfan fel clwb llyfrau.

Ydw, rydw i o ddifrif. Dechreuais fy ngwaith ar y we fwy na dau ddegawd yn ôl. Fy safle cyntaf oedd safle o'r enw Helping Hand a oedd yn curadu'r gwefannau gorau o bob cwr o'r we i helpu pobl gyda'u cyfrifiaduron a chydag adnoddau llywio ar y Rhyngrwyd. Flynyddoedd yn ddiweddarach, fe wnes i werthu'r parth i gwmni a helpodd Folks i roi'r gorau i ysmygu, un o fy cyntaf mawr contractau.

Dechreuais flogio ar blogiwr a chwyro barddonol am bopeth o wleidyddiaeth i offer Rhyngrwyd. Roeddwn i ar hyd a lled y lle ac yn ysgrifennu i mi fy hun yn bennaf - heb lawer o gynulleidfa. Roeddwn i'n perthyn i glwb Llyfr Marchnata yn Indianapolis a dyfodd allan o reolaeth yn gyflym. Dros amser, darganfyddais fod mwy a mwy o'r grŵp yn dod ataf i gael cyngor technoleg. Roedd galw mawr am y cyfuniad o fy nghefndir technoleg a'm craffter busnes a marchnata wrth i'r Rhyngrwyd ddod â newid i'r diwydiant yn gyflym.

Ar ôl darllen Sgyrsiau Noeth, Cefais fy ysgogi i frandio a rheoli'r cynnwys ar y wefan yn well. Roeddwn hefyd eisiau mwy o reolaeth dros edrychiad a theimlad fy mlog, felly symudais i'm parth, dknewmedia.com, yn 2006 ac adeiladu fy safle WordPress cyntaf. Ers i mi ganolbwyntio ar dechnoleg marchnata, doeddwn i ddim eisiau i'r parth gyda fy enw fynd ar y ffordd, felly symudais y wefan (yn boenus) i'w barth newydd yn 2008 lle mae wedi tyfu byth ers hynny.

DK New Media

Mae'r Martech Zone yn eiddo i ac yn cael ei weithredu gan DK New Media, asiantaeth y dechreuais i yn 2009. Ar ôl gweithio gyda bron pob adran farchnata ar-lein fawr yn fy nghyfnod yn ExactTarget a lansio Compendiwm, Roeddwn i'n gwybod bod galw mawr am fy arbenigedd a'm harweiniad mewn diwydiant mor gymhleth.

DK New Media yw fy nghwmni personol sy'n goruchwylio fy nghyhoeddiadau, podlediadau, gweithdai, gweminarau, a gigs siarad. Highbridge yw fy Asiantaeth Partner Salesforce sy'n helpu cwmnïau i gynyddu eu buddsoddiad i'r eithaf ar gynhyrchion Salesforce a Marketing Cloud. Rydym yn cynnig integreiddio, ymfudo, hyfforddiant, ymgynghori strategol, a datblygu arferion. 

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth dros y blynyddoedd!

Douglas Karr

Douglas Karr
Prif Swyddog Gweithredol, DK New Media

Mae'r Martech Zone yn cael ei gynnal yn falch gan Roedd Flywheel yn rheoli WordPress hosting ac rydym yn aelod cyswllt.