Yr ABC Newydd o Adwerthu: Byddwch yn Gysylltu bob amser

profiad siopa

Mae allfeydd manwerthu brics a morter yn dal i yrru llawer o bŵer prynu i'w siopau - ac ni fydd yn diflannu unrhyw bryd yn fuan. Ond mae ymddygiadau yn newid, gan ei gwneud yn ofynnol i'r strategaeth werthu fewnol mewn siopau adeiladu perthnasoedd a phrofiadau gwell â'u cwsmeriaid i sicrhau eu bod yn dal i ddod yn ôl.

Mae'r ffeithlun hwn o DirectBuy yn edrych yn dryloyw ar eu heriau eu hunain, sut mae ymddygiad cwsmeriaid yn newid, a'r strategaethau newydd maen nhw'n eu defnyddio. Efallai mai fy hoff un yw eu ABC newydd ... dydi o ddim Byddwch yn cau bob amser, mae'n Byddwch yn Gysylltu bob amser!

Mae tactegau gwerthu craidd caled yn cwympo ar ochr y ffordd o blaid rhyngweithio mwy hawdd ei ddefnyddio, sy'n canolbwyntio ar wasanaeth. Rydym yn buddsoddi mewn cyfres o fuddion rhithwir fel y gall aelodau gael y prisiau a'r gwasanaethau gorau oll heb adael cartref byth. DirectBuy

Nid yw siopa ar-lein yn cynnig cyfleustra yn unig, mae'n darparu tunnell o fanteision eraill:

  • Oriau Siop - Gall defnyddwyr siopa pryd bynnag maen nhw eisiau ar-lein.
  • Pris Cystadleuol - Mae cystadleuaeth ar draws y Rhyngrwyd yn gostwng prisiau rhwng cystadleuwyr.
  • Cyflymu - Dim aros mewn llinellau ... mae siopa ar-lein yn llawer cyflymach.
  • Cynnigiadau - Mae argaeledd, amrywiaeth a chymhariaeth i gyd yn well ar-lein.

Mae pobl yn dal i siopa yn y siop am lawer o resymau ... i weld a chyffwrdd â'r cynnyrch, cysur y siop, y gwerthfawrogiad i'r staff, a'r ffaith eu bod yn gallu dychwelyd eitemau yn hawdd. Mae paru cyfleustra ar-lein â phrofiad gwych yn y siop yn gwella gallu'r manwerthwyr i gael mwy o draffig yn y siop wrth yrru addasiadau ar-lein hefyd.

Yn syml, ni allwch baru profiad y cwsmer mewn sgwrs neu alwad ffôn gyda chyfle personol. Dylai meithrin perthnasoedd fod yn flaenoriaeth i bob brics a morter.

Cenhedlaeth Arweiniol Manwerthu