Alteryx: Llwyfan Awtomeiddio'r Broses Ddadansoddol (APA)

Alteryx - Awtomeiddio Proses Dadansoddeg (APA)

Pan fydd fy nghwmni'n cynorthwyo ac yn gyrru teithiau trawsnewid digidol mewn cwmnïau menter, rydym yn canolbwyntio ar 3 maes allweddol - pobl, prosesau a llwyfannau. Yna byddwn yn creu gweledigaeth a map ffordd i helpu'r cwmni i awtomeiddio ac adeiladu effeithlonrwydd yn fewnol yn ogystal â thrawsnewid profiad y cwsmer yn allanol.

Mae'n ymgysylltiad anodd a all gymryd misoedd, gan ymgorffori dwsinau o gyfarfodydd ag arweinyddiaeth a dadansoddiad manwl o'r data, y llwyfannau a'r integreiddiadau y mae'r busnes yn dibynnu arnynt. Un rheswm allweddol yw bod data'n cael ei gasglu rhwng y tri maes.

Beth yw awtomeiddio prosesau dadansoddol (ACA)?

Awtomeiddio Proses Ddadansoddol yn nodi aeddfedu meddalwedd data a dadansoddeg, a arferai gynnwys marchnadoedd gwahanol gan gynnwys dadansoddeg, deallusrwydd busnes, gwyddor data ac offer dysgu peiriannau. Mae APA yn cydgyfeirio tair colofn allweddol awtomeiddio a thrawsnewid digidol i alluogi democrateiddio data a dadansoddeg, awtomeiddio prosesau busnes, Ac mae'r uwchsgilio pobl ar gyfer yn ennill yn gyflym ac canlyniadau trawsnewidiol.

Awtomeiddio Proses Ddadansoddol (APA) yw'r dechnoleg sy'n caniatáu i unrhyw un yn eich sefydliad rannu data yn hawdd, awtomeiddio prosesau diflas a chymhleth, a throi data yn ganlyniadau. Gyda Awtomeiddio Prosesau Dadansoddol, gall unrhyw un ddatgloi mewnwelediadau rhagfynegol a rhagnodol sy'n gyrru enillion cyflym a ROI cyflym.

Alteryx, Beth yw APA?

Mae Alteryx yn blatfform unedig ar gyfer dadansoddeg, gwyddor data, awtomeiddio prosesau, autoML, ac AI:

platfform awtomeiddio prosesau dadansoddol

  • Mewnbynnau Asedau Awtomataidd - 80+ o ffynonellau data wedi'u hintegreiddio'n frodorol o Amazon i Oracle i Salesforce. Cysylltu'n ddiogel â nifer anghyfyngedig o ffynonellau ychwanegol. Os gallwch gyrchu'r data, gallwch ddod ag ef i mewn i Alteryx a threulio mwy o amser yn dadansoddi a llai o amser yn chwilio.
  • Ansawdd a Pharatoi Data - Archwilio a chysylltu data o gronfeydd data ar y premiwm, y cwmwl, a setiau data mawr neu fach a mwy. Glanhau, paratoi a chyfuno data yn hawdd o amrywiaeth o wahanol ffynonellau gyda dynodwyr unigryw neu hebddynt i ddarparu proffiliau data unedig.
  • Cyfoethogi Data a Mewnwelediadau - Trosoledd pŵer y cwmwl gydag offer mewn cronfa ddata sy'n troi data mawr yn fewnwelediadau mawr. Ewch y tu hwnt i ddata demograffig safonol gyda gwybodaeth prynu ymddygiadol a manwerthu i greu golwg fanwl a deall defnyddwyr yn wirioneddol. Cyfoethogi eich dadansoddiad gyda mapiau, datrysiadau cyfeiriad, galluoedd amser gyrru, a dealltwriaeth ddyfnach o'ch cwsmeriaid a'ch lleoliadau - oherwydd bod popeth yn digwydd yn rhywle.
  • Gwyddor Data a Phenderfyniadau - Uwchsgilio allbwn dadansoddol eich tîm gyda chanllawiau cam wrth gam a modelu â chymorth i adeiladu modelau heb arbenigedd codio neu ddadansoddeg. Ennill mewnwelediadau a gwell atebion trwy ddefnyddio data ar gyfer dulliau dadansoddol cymhleth, o ddadansoddi teimladau ar ddata anstrwythuredig i adeiladu modelau cymhleth sy'n seiliedig ar R heb lawer o sgiliau codio. Ysgogi'r haen gudd-wybodaeth gyda dadansoddeg ddatblygedig, fel dysgu peiriannau, i ddarparu mewnwelediadau sy'n edrych i'r dyfodol.
  • Canlyniadau Awtomeiddio - Grymuso eraill i addasu unrhyw ddadansoddiad a gwneud penderfyniadau gydag apiau dadansoddol. Rhannwch mewn amrywiaeth o fformatau fel ysgrifennu yn ôl i'r gronfa ddata neu bot neu sbarduno taenlenni neu adroddiad hawdd ei fwyta. Adeiladu unwaith ac awtomeiddio am byth. Cyfleu atebion yn effeithiol a'u rhannu â rhanddeiliaid fel y gallant weithredu, delweddu allbynnau, neu hyd yn oed greu dangosfyrddau ysgafn yn Alteryx. Ymhelaethu ar allbwn dynol a galluogi uwchsgilio pobl â phenderfyniad deallus yn barhaus i sicrhau canlyniadau cyflymach a gwell.

Mae defnyddwyr yn dechrau gyda'r achos busnes a gallant greu dadansoddeg, gwyddor data, a phrosesu canlyniadau awtomeiddio yn gyflym, heb ofyn am unrhyw sefydliadau sgiliau arbenigol. Ar gyfer sefydliadau, gwireddir canlyniad mwyaf APA ar draws pedwar maes enillion gwahanol ar fuddsoddiad:

  1. Trawsnewid Twf Llinell Uchaf
  2. Trawsnewid Ffurflenni Gwaelod Llinell
  3. Trawsnewid Effeithlonrwydd y Gweithlu
  4. Uwchsgilio'ch Gweithlu

Effaith APA o ganlyniad yw canlyniadau busnes cyflymach, prosesau busnes cwbl awtomataidd, a'r gallu i uwchsgilio'n gyflym a chael effaith.

Demo Rhyngweithiol Alteryx Treial 1-mis Am Ddim Alteryx

Llwyfan Profiad Adobe ac Alteryx

Mae Llwyfan Awtomeiddio Proses Ddadansoddol Alteryx a Phlatfform Profiad Adobe yn galluogi sefydliadau i awtomeiddio dadansoddeg marchnata i gyflawni canlyniadau cyflym sy'n cael eu gyrru gan ddadansoddeg. Mae Llwyfan Alteryx APA yn darparu datrysiad syml, llusgo a gollwng sy'n hwyluso mynediad a dadansoddiad data, ac yn caniatáu i farchnatwyr gyfuno data o ffynonellau data Adobe Experience Cloud, gan gynnwys Marketo Engage ac Adobe Analytics, mewn munudau i gynhyrchu mewnwelediadau beirniadol ar gyfer diagnostig a dadansoddeg ragfynegol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.