Alterian SDL | SM2: Cudd-wybodaeth Cyfryngau Cymdeithasol

sdl alterian

Datrysiad cudd-wybodaeth cyfryngau cymdeithasol yw Alterian SDL | SM2 sy'n rhoi gwelededd i gwmnïau yn eu presenoldeb yn y dirwedd gymdeithasol ac yn datgelu lle mae'r sgyrsiau perthnasol yn digwydd, pwy sy'n cymryd rhan, a beth mae cwsmeriaid yn ei feddwl amdanynt.

Mae'r sylfaenydd Mark Lancaster yn esbonio pam mae SDL yn allweddol i ymdrechion marchnata ar-lein eich cwmni:

Mae'r offeryn hwn yn cynnwys yr holl rediad o ymarferoldeb melin y mae'r rhan fwyaf o offer yn y marchnata cyfryngau cymdeithasol yn ei gynnig, ond mae'n mynd yr ail filltir honno i gyflawni rhywfaint o ymarferoldeb anodd ei ddarganfod megis dadansoddi teimladau, cyfaint dyddiol, dylanwadwr allweddol a mwy. Er bod llawer o offer yn canolbwyntio ar ardal ddaearyddol arbenigol, mae Alterian SM2 yn berffaith gartref mewn tirwedd wirioneddol ryngwladol, gan ganiatáu casglu data mewn modd aml-iaith, cyfieithu, gan ymgorffori adroddiadau ar rwydweithiau teimlad, demograffig, cyfryngau cymdeithasol a mwy. Gan wybod bod rheolaeth gymunedol leol, a chynnwys lleol, perthnasol yn allweddol i ymgysylltu’n effeithiol, mae hwn yn ofyniad hanfodol i gwmnïau sydd â phresenoldeb byd-eang.

Nodweddion allweddol ac ymarferoldeb SDL | SM2:

 • Cyfrol Ddyddiol - Mesur maint y sgyrsiau ar gyfer brandiau penodol yn ôl cwmpas, diffinio cyfnodau amser gan gynnwys hanes wedi'i archifo a drilio i gwmpas swyddi neu sylwadau penodol.
 • Cyfran y Llais - Dysgu pa ffynonellau sy'n cael yr effaith fwyaf ar drafodaeth, adolygwch gyfran math o gynnwys ar draws sawl sianel a chymharwch gyfran y drafodaeth ar draws sawl brand i ddeall beth sy'n gyrru'r sgwrs.
 • Cymharwch Ddyddiadau - Dadansoddwch sgyrsiau brand yn erbyn cystadleuwyr, olrhain sut mae pynciau'n tueddu dros amser mewn cymhariaeth, gweld cymariaethau ochr yn ochr, graddio yn erbyn offrymau cystadleuol a meincnodi yn erbyn safonau'r diwydiant.
 • Themâu - Darganfyddwch faterion sy'n cael eu trafod am eich brand, cystadleuwyr neu ddiwydiant, deall diddordeb unigryw cynulleidfa benodol, sicrhau bod geiriau allweddol yn cael eu defnyddio'n gywir wrth sefydlu'r chwiliad.
 • Demograffeg - Nodi gwefannau, blogiau a phobl ddylanwadol, fesul segment, poblogrwydd ac oedran yr awdur.
 • Tagiau Awdur - Cymharwch eiriau allweddol tag rhwng eich brand a'ch cystadleuwyr, deall themâu cyffredin a maint sgwrs, a nodi geiriau allweddol arbenigol ar gyfer SEO.
 • Troshaeniad Map - Deall maint sgwrs ar draws gwahanol ranbarthau, ynysu lleoliadau ffisegol sgyrsiau amrywiol a drilio i lawr i ddehongli natur y sgwrs.
 • Gweld Adroddiadau - Mae adrodd ar ymwybyddiaeth gydag un clic yn sicrhau na fyddwch yn colli swydd neu erthygl bwysig, yn cael mynediad at air am air perthnasol mewn amser real a'r gallu i gael y wybodaeth ddiweddaraf am bynciau llosg ac ymateb yn gyflym.
 • Adroddiadau Sentiment - Mesur canfyddiad neu emosiwn brand cwsmer i hysbysebu, deall dosbarthiad teimlad brand dros gyfnod penodol o amser ac addasu teimlad sy'n benodol i ddiwydiant neu frand.

Yn fyr, SM2 Alterian yn darparu’r wybodaeth sydd ei hangen i helpu i adnabod eich cynulleidfa darged, cymunedau perthnasol, dylanwadwyr yn eich marchnad darged, a map llwybr o’r gwahanol ffyrdd i ymgysylltu â nhw. Mae'n darparu adborth a mewnwelediadau gwerthfawr i'r tueddiadau a'r datblygiadau diweddaraf sy'n berthnasol i'ch brand, a llawer o'r wybodaeth sylfaenol sy'n ofynnol i drefnu ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol llwyddiannus fel rhan o strategaeth farchnata gyffredinol.

2 Sylwadau

 1. 1

  Pan fyddwch yn Prynu Fans Facebook bydd nifer yr ymwelwyr â'ch tudalen mor gywir ag y bydd eich gwefan yn cynyddu, gan eich galluogi i wneud mwy o ddefnydd o rwydweithio cymdeithasol cyhoeddus i gynyddu incwm. Ar hyn o bryd mae nifer cynyddol o unigolion yn defnyddio gwefannau rhwydweithio cymdeithasol cyhoeddus i brynu i gysylltu â'u ffrindiau a'u teulu. Gyda nifer anhygoel o gwsmeriaid yn agor y rhwydwaith bob dydd mae gennych ddarpar ddiderfyn i gyflwyno'ch cwmni, gwasanaethau a nwyddau i ddarpar gwsmeriaid ledled y byd. Cefnogwyr facebook yn yoursocialfans ..

 2. 2

  Rydym yn defnyddio SDL Alterian SM2 ar gyfer ein cwsmeriaid ers bron i 2 flynedd. Dyma'r offeryn gorau ar gyfer Dadansoddi Cyfryngau Cymdeithasol ac mae ein cwsmeriaid yn deall gwerth SM2 sy'n well o lawer nag unrhyw blatfform hysbys arall ac wrth gwrs mae'n gweithio mewn cymaint o ieithoedd. Caru'r teclyn hwn!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.