Pawb Wedi Rhoi Rhai, Rhai Wedi Cael Pawb. Diolch.

Cyhoeddiad gan Arlywydd Unol Daleithiau America

dydd milfeddyg08 loAr Ddiwrnod y Cyn-filwyr, rydyn ni'n talu teyrnged i wasanaeth ac aberth y dynion a'r menywod sydd, wrth amddiffyn ein rhyddid, wedi gwisgo gwisg yr Unol Daleithiau yn ddewr.

O gaeau a choedwigoedd Ewrop a rwygwyd gan ryfel i jyngl De-ddwyrain Asia, o anialwch Irac i fynyddoedd Afghanistan, mae gwladgarwyr dewr wedi amddiffyn delfrydau ein Cenedl, wedi achub miliynau rhag gormes, ac wedi helpu i ledaenu rhyddid ledled y byd. Atebodd cyn-filwyr America yr alwad pan ofynnwyd iddynt amddiffyn ein Cenedl rhag rhai o’r gormeswyr, terfysgwyr a milwriaethwyr mwyaf creulon a didostur y mae’r byd erioed wedi eu hadnabod. Fe wnaethant sefyll yn dal yn wyneb perygl difrifol a galluogi ein Cenedl i ddod yn rym mwyaf dros ryddid yn hanes dyn. Mae aelodau o’r Fyddin, y Llynges, yr Awyrlu, y Môr-filwyr, a Gwylwyr y Glannau wedi ateb galwad uchel i wasanaethu ac wedi helpu i sicrhau America ar bob tro.

Mae ein gwlad yn ddyledus am byth i'n cyn-filwyr am eu dewrder tawel a'u gwasanaeth rhagorol. Rydym hefyd yn cofio ac yn anrhydeddu'r rhai a roddodd eu bywydau i lawr yn amddiffynfa rhyddid. Gwnaeth y dynion a'r menywod dewr hyn yr aberth eithaf er ein budd ni. Ar Ddiwrnod y Cyn-filwyr, rydyn ni'n cofio'r arwyr hyn am eu nerth, eu teyrngarwch, a'u hymroddiad. Mae eu haberthion anhunanol yn parhau i'n hysbrydoli heddiw wrth i ni weithio i hyrwyddo heddwch ac ymestyn rhyddid ledled y byd.

Gyda pharch ac i gydnabod y cyfraniadau y mae aelodau ein gwasanaeth wedi'u gwneud at achos heddwch a rhyddid ledled y byd, mae'r Gyngres wedi darparu (5 USC 6103 (a)) y bydd Tachwedd 11 bob blwyddyn yn cael ei roi o'r neilltu fel cyfreithlon gwyliau cyhoeddus i anrhydeddu cyn-filwyr America.

NAWR, HYNNY, yr wyf fi, GEORGE W. BUSH, Llywydd Unol Daleithiau America, trwy hyn yn cyhoeddi Tachwedd 11, 2008, fel Diwrnod y Cyn-filwyr ac yn annog pob Americanwr i arsylwi Tachwedd 9 trwy Dachwedd 15, 2008, fel Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Cyn-filwyr. Rwy’n annog pob Americanwr i gydnabod dewrder ac aberth ein cyn-filwyr trwy seremonïau a gweddïau. Galwaf ar swyddogion Ffederal, y Wladwriaeth a lleol i arddangos baner yr Unol Daleithiau ac i gefnogi a chymryd rhan mewn gweithgareddau gwladgarol yn eu cymunedau. Rwy'n gwahodd sefydliadau dinesig a brawdol, addoldai, ysgolion, busnesau, undebau a'r cyfryngau i gefnogi'r sylw cenedlaethol hwn gydag ymadroddion a rhaglenni coffaol.

YN TYSTIOLAETH LLE, rwyf wedi gosod fy llaw ar y diwrnod tri deg ar hugain hwn o Hydref, ym mlwyddyn ein Harglwydd ddwy fil wyth, ac Annibyniaeth Unol Daleithiau America y ddau gant tri deg tri.

GEORGE W. Bush

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.