Mae'r holl Fusnes yn Lleol

marc map

marc mapFe glywsoch chi fi'n iawn ... mae'r holl fusnes yn lleol. Nid wyf yn dadlau y gallai eich busnes ddenu busnes cenedlaethol a rhyngwladol. Rwy'n dadlau'n syml bod y mwyafrif o fusnesau'n ceisio osgoi cael eu labelu as lleol - er y gallai eu helpu mewn gwirionedd.

Rydym yn annog pob un o'n cleientiaid i hyrwyddo eu lleoliad neu leoliadau daearyddol. Boed hynny trwy gymwysiadau mapio cadarn fel y gwnaethom adeiladu ar eu cyfer Adar Gwyllt Diderfyn, neu yn syml, annog cleientiaid i restru eu rhif ffôn a'u cyfeiriad stryd ar bob tudalen o'u gwefan fel y gwnaethom gyda Canolfannau Data Llinell Gymorth.

Mae pob busnes yn cael ei redeg yn rhywle ... ein busnes ni yw Downtown Indianapolis. Fe wnaethon ni ddewis Downtown fel bod ganddo ychydig o naws metro iddo ac roedd yn gyfagos i brifddinas y wladwriaeth a chanol y fasnach a busnesau sefydledig yn Downtown Indianapolis. Yn rhyfeddol, nid dyna lle mae ein cleientiaid. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ledled Ewrop, yn India, yng Nghanada ac i fyny ac i lawr Arfordiroedd y Gorllewin a'r Dwyrain.

Pam ydyn ni'n hyrwyddo ein cyfeiriad ar ein gwefan? Oherwydd bod gadael i bobl wybod ble rydych chi yn gam gwych tuag at adeiladu ymddiriedaeth ganddyn nhw. Mae brandiau anweledig ar gwmnïau anweledig sydd â gweithwyr anweledig yn cael amser llawer anoddach yn adeiladu hygrededd gyda'u cynulleidfa. A fyddech chi'n gwario llawer o arian gyda chwmni na allech chi ei olrhain? Fyddwn i ddim! Mae hyd yn oed rhywfaint o dystiolaeth sy'n dangos bod y peiriannau chwilio eisiau gwybod eich bod wedi sefydlu'ch hun yn rhanbarthol hefyd - gan fynegeio gwefannau yn gyflymach pan fyddant yn darparu rhifau ffôn a chyfeiriadau.

Fe wnaethon ni sioe radio ymlaen SEO lleol yr wythnos hon ac fe aeth yn wych. Cyfeiriodd un o'n gwrandawyr ni at offeryn gwych yn GetListed. Mae gennym ychydig o waith i'w wneud i gofrestru gyda rhai gwefannau eraill. Rwy'n credu y byddwn yn pasio'r Gorau o'r We - ond byddwn yn bendant yn cofrestru gyda'r lleill. Ydych chi wedi'ch rhestru?

Nodyn: Ysgrifennodd darllenydd arall i ddweud wrthym Rhestru Busnes Cyffredinol (Dolen gyswllt), gwasanaeth sy'n sicrhau bod eich busnes wedi'i gofrestru gyda phob cyfeiriadur sy'n seiliedig ar leoliad. Os na ellir dod o hyd i'ch busnes yn rhanbarthol, efallai y cewch broblemau wrth ddod o hyd iddynt yn genedlaethol ac yn rhyngwladol!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.