Alinio Digidol a Thraddodiadol: Mae'r Pethau Bach yn Bwysig

dennys

Heb os, mae unrhyw un sydd wedi gweithio mewn lleoliadau busnes mawr wedi cwyno sawl gwaith nad yw'r llaw dde yn gwybod beth mae'r llaw chwith yn ei wneud. Yn y byd sydd ohoni o alinio ar-lein â chyfryngau traddodiadol, mae'r ffenomen hon hyd yn oed yn fwy amlwg.

Mae rhoi sylw i fanylion a llif cyson o gyfathrebu yn hanfodol mewn unrhyw fenter, mawr neu fach. Gall camsyniad syml sy'n arwain at ddadansoddiad cyfathrebu beirniadol neu'r gwall argraffyddol lleiaf arwain at oblygiadau pellgyrhaeddol.

Achos mewn pwynt: Denny's bwytai. Mae eu bwydlenni cinio newydd wedi'u hargraffu a'u dosbarthu y cwymp diwethaf yn cynnwys CTA i Ymunwch â'r sgwrs ar dudalennau Facebook a Twitter Denny, a'u gwefan gorfforaethol. Un broblem fach: rhestrir yr ID Twitter anghywir.

Yn ôl adroddiad diweddar Newyddion CNET, mae bwydlenni a ddosberthir i oddeutu 1,500 o leoliadau Denny ledled y wlad yn rhestru ID Twitter sy'n perthyn i ddyn yn Taiwan. Dywedir bod Denny's yn gweithio gyda Twitter i ragdybio'r ID, sydd wedi bod yn anactif ers dros chwe mis.

Mae'r digwyddiad hwn yn enghraifft o'r angen am gyfathrebu rhwng canghennau digidol a thraddodiadol marchnata. Wedi'i ganiatáu, mae'n debyg na fydd y mwyafrif o bobl sy'n eistedd i lawr i ginio yn edrych i fyny Denny's ar Twitter wrth eistedd wrth y bwrdd. Ond gallai'r math hwn o snafu mewn unrhyw gyd-destun arall fod yn drychinebus.

Efallai ei bod wedi ymddangos yn ddiogel tybio y byddai Denny's wedi cofrestru twitter.com/dennys, yn union fel y mae ganddyn nhw dennys.com. Ond wnaethon nhw ddim, ac rydych chi'n gwybod beth maen nhw'n ei ddweud am yr hyn sy'n digwydd pan fyddwch chi'n tybio.

Beth pe bai'r un gwall yn cael ei wneud mewn man teledu neu hysbyseb argraffu? Neu ar bost uniongyrchol neu gerdyn post e-bost neu gylchlythyr? Rhaid i Farchnata a Chyfathrebu fod mewn cysylltiad uniongyrchol a chyson â Interactive er mwyn atal y math hwn o gamgymeriad rhag tanseilio hyd yn oed yr ymdrechion marchnata rhyngweithiol gorau.

Efallai na fydd yn ymddangos bod argraffu bwydlenni newydd yn galw am fewnbwn y tîm Rhyngweithiol. Ond nawr mae hyd yn oed yr offer busnes mwyaf hen ysgol yn cynnwys rhyw elfen o ddigidol, fel URLau. Rhaid i'r ddwy gangen gyfathrebu - traddodiadol a digidol - fod yn rhan o broses gynllunio unrhyw brosiect er mwyn sicrhau ffrynt unedig.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.