Sut i Ddefnyddio Prisio Algorithmig i Wneud y Mwyaf o Elw

prisio algorithmig amazvis feedvisor

Fel gwerthwr label preifat, eich nod yw sicrhau'r elw mwyaf posibl ar eich cynhyrchion label preifat. Prisio yw'r ffactor mwyaf hanfodol i effeithio ar eich elw gros - ac felly mae'n gofyn am eich sylw llawn. Ond sut allwch chi wybod yn sicr nad ydych chi'n prisio'ch cynhyrchion label preifat yn rhy isel?

Efallai eich bod yn gadael arian ar y bwrdd nad ydych yn ymwybodol ohono. Neu efallai eich bod chi'n prisio'n rhy uchel a ddim yn cynhyrchu cymaint o werthiannau ag y gallech chi fod. Er mai label preifat yn bendant yw'r ffordd i dyfu eich busnes ym myd manwerthu ar-lein cystadleuol heddiw, mae aros ar y blaen i'r gystadleuaeth yn allweddol i'ch llwyddiant.

Mae datrysiad prisio label preifat Feedvisor wedi'i ddylunio'n arbennig ar gyfer gwerthwyr label preifat - fel chi. Bydd ein algorithmau hunan-ddysgu awtomatig yn eich helpu i wneud y mwyaf o'ch elw ar gyfer eich cynhyrchion label preifat, gan gyflymu twf eich busnes label preifat yn y pen draw.

Pam mae angen prisio algorithmig arnoch chi ar gyfer eich cynhyrchion label preifat

 1. Yr elw gorau posibl - Ni fydd yn rhaid i chi ddyfalu'ch prisiau mwyach. Mae prisio algorithmig yn dileu'r risg y byddwch chi'n gadael arian ar y bwrdd trwy ddod o hyd i'r union bris i sicrhau'r elw gorau posibl ar gyfer pob un o'ch cynhyrchion label preifat.
 2. Arbed amser - Ni fydd yn rhaid i chi sefydlu'ch prisiau â llaw mwyach. Mae rheoli prisiau pob un o'ch cynhyrchion yn cymryd llawer o amser, a gall gymryd oriau o'ch diwrnod. Hyd yn hyn, nid oes ateb prisio wedi bodoli ar gyfer cynhyrchion label preifat. Mae ein datrysiad awtomataidd yn rhyddhau'ch amser fel y gallwch ganolbwyntio ar ailgyflenwi, sgowtio a gweithgareddau hanfodol eraill sy'n angenrheidiol i gyflymu twf eich busnes label preifat.
 3. Rheolaeth a sefydlogrwydd - Mae gennych reolaeth dros eich rhestr eiddo a'r farchnad.

Yn y gofod gwerthwr anrhagweladwy Amazon - mae gennych reolaeth lwyr dros ba mor gyflym neu araf i werthu eich cynhyrchion - yn dibynnu ar eich amgylchiadau busnes unigryw.

Sut mae prisio algorithmig yn gweithio?

Nid oes angen mewnbynnu unrhyw reolau na nodi unrhyw gynhyrchion cyfeirio. Mae ein algorithmau hunan-ddysgu yn cychwyn cyn gynted ag y byddwch chi'n nodi'ch pris nenfwd a'ch pris llawr, ac mae'r gweddill i gyd yn awtomataidd.

Label Preifat Feedvisor

Gallwch naill ai osod dyddiad targed y tu allan i'r stoc neu ddweud wrthym faint o eitemau yr hoffech eu gwerthu bob dydd.

 • Targedu'r dyddiad y tu allan i'r stoc - Dywedwch wrthym eich dyddiad targed y tu allan i'r stoc, a bydd ein algorithmau yn diffinio'r pris a'r cyflymder gwerthu gorau posibl a fydd yn sicrhau eich bod yn gwerthu allan erbyn y dyddiad hwnnw.

[box type = "nodyn" align = "aligncenter" class = "" width = "90%"]enghraifft: Os ydych i fod i dderbyn stoc newydd gan eich gwneuthurwr ar y cyntaf o'r mis nesaf ac angen cael gwared â'ch stoc gyfredol erbyn hynny, rhowch wybod i ni'r union ddyddiad a byddwn yn sicrhau bod eich holl stoc yn cael ei glirio ar y gorau pris posib, cyn i'r stoc newydd ddod i mewn. [/ blwch]

 • Targed yn ôl cyflymder - Sicrhewch nad ydych chi'n gwerthu allan yn rhy gyflym neu'n mynd yn sownd â rhestr eiddo sy'n symud yn araf. Dywedwch wrthym faint o eitemau rydych chi am eu gwerthu bob dydd, a gadewch i'n algorithmau ofalu am y gweddill.

[box type = "note" align = "aligncenter" class = "" width = "90%"] Enghraifft: Mae galw'r farchnad wedi cyrraedd uchafbwynt ac rydych chi'n gwerthu mwy o eitemau nag yr oeddech chi wedi cynllunio ar eu cyfer. Ar y gyfradd hon, byddwch chi'n gwerthu allan mewn wythnos ond dim ond ymhen pythefnos y bydd eich stoc newydd yn cyrraedd. Ceisiwch osgoi colli safle eich tudalen trwy sicrhau nad ydych yn gwerthu allan nes i chi gyrraedd y cyflenwad newydd. Rheoli cyflymder eich gwerthiannau trwy ddweud wrthym faint o eitemau yr hoffech eu gwerthu bob dydd. [/ Blwch]

Buddion Adborth Ychwanegol

Fel rhan o'r Pecyn label preifat ymwelydd, byddwch hefyd yn derbyn:

 • Mae ein cyfres cudd-wybodaeth busnes - yn cynnwys dangosfyrddau greddfol, adroddiadau manwl a rhybuddion dyddiol i'ch helpu i wneud penderfyniadau busnes cywir:
  • Y dangosfwrdd yn cynnig trosolwg panoramig a galluoedd plymio dwfn, gan ddarparu dadansoddiad cyfoethog i chi o'ch costau, gwerthiannau, cyfraddau stoc a safle'r farchnad.
  • Ein hadroddiadau tynnu sylw at set gyfoethog o ddata y gallwch ei dafellu a'i ddis yn ôl gwahanol baramedrau, yn unol â'ch anghenion busnes.
  • Y rhybuddion amlygwch wybodaeth hanfodol, megis pan nad yw eitemau penodol yn broffidiol mwyach, pan fydd eich eitemau gwerthu yn rhedeg allan o stoc, a phryd y dylech ddiddymu rhestr eiddo sy'n symud yn araf.
 • A rheolwr llwyddiant cwsmeriaid ymroddedig pwy fydd yn eich tywys wrth dyfu eich busnes label preifat. Mae ein tîm llwyddiant cwsmeriaid yn cynnwys arbenigwyr Amazon ac arbenigwyr cyllid - felly gallwch chi fod yn hyderus eich bod chi yn y dwylo iawn.

porthwr

Gweld beth all Feedvisor ei gyflawni ar gyfer eich busnes label preifat Amazon!

Cyflymwch eich Busnes Label Preifat Amazon

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.