Trosolwg o'r Safle Alexa.com: Nodweddion Newydd Yn Rhoi Cipolwg Gwell i Farchnatwyr ar Gyfleoedd Chwilio a Chynnwys, Am Ddim

Dadansoddiad Cynnwys y Safle

I farchnatwyr sy'n gweithio i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd ar-lein, gall mewnwelediadau i weithgareddau adeiladu brand cystadleuwyr, cryfderau a gwendidau, a chyfleoedd i gyrraedd a chipio eu cynulleidfa chwarae rhan bwerus wrth yrru llwyddiant. Fodd bynnag, mae mewnwelediadau cystadleuol o'r fath wedi bod ar gael yn bennaf i gwmnïau sydd ag adnoddau helaeth a'u timau dadansoddeg eu hunain. 

Trosolwg o'r Safle Alexa

Mae Trosolwg o'r Safle Alexa.com gwasanaeth - sydd eisoes yn gwasanaethu mwy na thair miliwn o ddefnyddwyr unigryw bob mis - yn darparu data hynod berthnasol sy'n ymwneud â gwefan, cynulleidfa, a bylchau a chyfleoedd allweddair. Mae hefyd yn cynnig yr un data ar unrhyw safle cystadleuydd. Yn hytrach na gorlethu marchnatwyr â swmp o ddata sydd heb strwythur, heb ei ddehongli, ac sydd angen dadansoddiad helaeth cyn y gellir cael unrhyw fewnwelediadau, mae'r gwasanaeth Trosolwg Safle yn cyflawni'r dadansoddiad cymhleth sydd ei angen yn awtomatig. Gall marchnatwyr fewnbynnu gwefan, a bydd Trosolwg o'r Safle yn dychwelyd rhestr arfer o gyfleoedd allweddair ar gyfer y wefan honno, yn ogystal â rhestr o'r gwefannau gorau sy'n cystadlu am gynulleidfa'r wefan, metrigau traffig y wefan o'i chymharu â chyfartaledd y prif safleoedd sy'n cystadlu. , a mewnwelediadau cystadleuwyr eraill. 

Trwy alluogi marchnatwyr i nodi cyfleoedd lle mae cystadleuwyr ar hyn o bryd yn trosoli manteision allweddol i gyrraedd cynulleidfaoedd nad yw eu brand eu hunain wedi mynd atynt eto, mae Trosolwg Safle yn ei gwneud yn weddol syml i farchnatwyr gymryd camau gyda chefnogaeth data.

“Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rydyn ni wedi gwneud symudiadau mawr i helpu marchnatwyr digidol i gael effaith wirioneddol yn eu sefydliadau trwy ychwanegu SEO deallus, SEM a galluoedd dadansoddi cynnwys. Mae'r gwasanaeth Trosolwg Safle newydd bellach yn ganolbwynt canolog i farchnatwyr nad oes ganddynt yr adnoddau i drin dilyw o ddata, ond sydd angen mewnwelediadau uniongyrchol ac effeithiol y gallant weithredu arnynt yn gyflym. Trwy gadw tabiau lle mae cystadleuwyr yn cael llwyddiant, gall marchnatwyr ddarganfod eu mantais gystadleuol eu hunain. ”

Andrew Ramm, Llywydd Alexa.com

Nodweddion Trosolwg Safle Alexa

Adolygiad Safle Alexa - Orbitz.com

Rhyddhawyd Mehefin 27thMae galluoedd newydd Trosolwg Safle wedi'u cynllunio i roi mewnwelediadau i farchnatwyr sy'n barod i'w rhoi ar waith, ar draws meysydd gan gynnwys cyfleoedd allweddair wedi'u haddasu, dadansoddiad cystadleuol, mewnwelediadau cynulleidfa, ac ystadegau traffig ar y we:

Cyfleoedd allweddair - Mae Trosolwg o'r Safle yn curadu argymhellion allweddair gwefan ar draws nifer o gategorïau i arfogi marchnatwyr ac asiantaethau ag argymhellion strategaeth cynnwys cyflym.

Cyfleoedd Allweddair Adolygu Safle Alexa

 • Bylchau allweddair: Yn pennu geiriau allweddol sy'n darparu traffig ar gyfer cystadleuwyr ar hyn o bryd, nad yw gwefan y marchnatwr wedi'i ddefnyddio eto.
 • Allweddeiriau hawdd eu graddio: Yn targedu geiriau allweddol poblogaidd y dylai fod gan safle'r marchnatwr y pŵer cystadleuol i raddio'n dda ar eu cyfer.
 • Allweddeiriau prynwr: Yn argymell geiriau allweddol a ddefnyddir gan aelodau o gynulleidfa'r wefan sy'n debygol o fwriadu prynu.
 • Cyfleoedd optimeiddio: Mae'n nodi geiriau allweddol poblogaidd sydd ar hyn o bryd yn gyrru traffig i safle'r marchnatwr, ond y gellid ei optimeiddio i yrru mwy.

Dadansoddiad cystadleuol - Yn cynnig meincnodau i gymharu safle'r marchnatwr ochr yn ochr â chystadleuwyr.

 • Ffynonellau traffig: Cymharu canran y traffig peiriannau chwilio cyffredinol â safle'r marchnatwr yn erbyn safleoedd cystadleuwyr.
 • Safleoedd cyfeirio (backlinks): Yn cymharu nifer y safleoedd atgyfeirio sy'n gyrru traffig i safle'r marchnatwr yn erbyn safleoedd cystadleuwyr.
 • Allweddeiriau gorau: Yn arddangos y termau chwilio uchaf sy'n gyrru traffig i safle'r marchnatwr, a'r rhai sy'n gyrru traffig i safleoedd cystadleuwyr.

Mewnwelediadau cynulleidfa - Yn argymell cyfleoedd unigryw i gyrraedd darpar gwsmeriaid yn seiliedig ar ymddygiadau pori cynulleidfa gwefan.

 • Diddordebau cynulleidfa: Yn arddangos y categorïau y mae cynulleidfa gwefan yn eu cael yn ddiddorol, a gwefannau eraill sy'n gwasanaethu'r diddordebau hynny y mae'r gynulleidfa yn ymweld â nhw.
 • Gorgyffwrdd cynulleidfa: Yn nodi safleoedd sy'n cystadlu am sylw cynulleidfa a rennir.

Ystadegau traffig - Gall marchnatwyr werthuso poblogrwydd, ymgysylltiad a photensial twf safle gan ddefnyddio'r adroddiadau hyn o fetrigau safle misol ac ystadegau traffig.

 • Safle Alexa: Yn dangos safle traffig ac ymgysylltu byd-eang cyffredinol gwefan.
 • Daearyddiaeth y gynulleidfa: Yn arddangos canrannau amcangyfrifedig yr ymwelwyr safle yn ôl gwlad.
 • Metrigau safle: Yn arddangos ymgysylltiad safle, ffynonellau traffig, llif y safle, a chyfanswm metrigau backlink.

Manteision i Farchnatwyr Brand ac Asiantaeth

Mae'n debyg y bydd marchnatwyr asiantaeth hefyd yn gweld galluoedd dadansoddi safle Site Overview yn werthfawr wrth eu helpu i gydnabod cyfleoedd digidol i gleientiaid (yn ddelfrydol cynyddu eu cadw). Gall asiantaethau ac ymgynghorwyr hefyd drosoli offer Trosolwg Safle, fel yr offeryn allweddeiriau hawdd eu graddio, i dargedu darpar gleientiaid ar eu cyfer gyda gwelliannau sy'n benodol i'w hachos defnydd.

“Mae pobl yn cael ymateb emosiynol pan welant fod cystadleuwyr yn eu curo at rywbeth. Dyma'r ffordd gyflymaf i weld beth sy'n gweithio iddyn nhw ac nid i chi. Hyd yn oed ar gip, rwyf wedi dod o hyd i 3-4 cam y gallaf eu cymryd i gael canlyniadau gwell. ”

Andy Crestodina, cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Marchnata Cyfryngau Orbit

Trwy gynnig gwelededd newydd a dwfn i'r gweithgareddau a'r llwyddiannau y mae cystadleuwyr yn eu mwynhau, a chyflenwi'r mewnwelediadau mireinio sydd eu hangen i ddilyn cyfleoedd yn effeithiol, dylai Trosolwg Safle Alexa.com alluogi marchnatwyr i wneud penderfyniadau tactegol mwy cywir a gwireddu'r un llwyddiannau cystadleuwyr hynny drostynt eu hunain.

Rhowch gynnig ar Adolygiad Safle Alexa

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.