6 Enghreifftiau o Offer Marchnata gan Ddefnyddio Deallusrwydd Artiffisial (AI)

Enghreifftiau o Offer AI mewn Marchnata

Deallusrwydd artiffisial (AI) yn prysur ddod yn un o'r geiriau mwyaf poblogaidd marchnata. Ac am reswm da - gall AI ein helpu i awtomeiddio tasgau ailadroddus, personoli ymdrechion marchnata, a gwneud penderfyniadau gwell, yn gyflymach!

O ran cynyddu gwelededd brand, gellir defnyddio AI ar gyfer nifer o wahanol dasgau, gan gynnwys marchnata dylanwadwyr, creu cynnwys, rheoli cyfryngau cymdeithasol, cynhyrchu plwm, SEO, golygu delweddau, a mwy.

Isod, byddwn yn edrych ar rai o'r offer AI gorau ar gyfer marchnatwyr a all wella trawsnewidiadau ymgyrch, cynyddu effeithlonrwydd, a hybu gwelededd gwefan:

AI-Gyrru Marchnata Ffliw

IMAI yn blatfform marchnata dylanwadwyr a yrrir gan AI sy'n ein galluogi i ddod o hyd i'r dylanwadwyr cywir ar gyfer brand, olrhain eu perfformiad, a mesur y ROI. Y cynhwysyn allweddol yn IMAI yw ei offeryn darganfod dylanwadwyr AI pwerus sy'n gallu chwilio a chasglu data ar y dylanwadwyr mwyaf arbenigol ar Instagram, Youtube, a TikTok. 

Mae AI yn rhoi cyfle i frandiau ddod o hyd i'r mwyafrif o ddylanwadwyr arbenigol yn eu diwydiant a'u targedu. Mae gallu AI i ddarganfod dylanwadwyr yn gyflym yn caniatáu i IMAI gael un o'r cronfeydd data mwyaf cadarn.

Amra Beganovich, Prif Swyddog Gweithredol asiantaeth marchnata digidol Amra ac Elma

Er enghraifft, byddai gwneuthurwr ceir sydd am ddarganfod dylanwadwyr ceir sydd â diddordeb mewn ceir chwaraeon yn unig yn gallu dod o hyd i lysgenhadon brand arbenigol gan ddefnyddio AI heb orfod chwilio amdanynt â llaw ar gyfryngau cymdeithasol. Mae'r gallu hwn i barthu i mewn ar y dalent sy'n cyfateb fwyaf i ddemograffeg targed brand yn helpu i gynyddu trosiadau dylanwadwyr a chynyddu ROI ymgyrch. 

Cael Demo IMAI

AI-Gyrru Creu Cynnwys

Quillbot yn gynorthwyydd ysgrifennu wedi'i bweru gan AI a all helpu i greu gwell cynnwys, yn gyflymach. Mae'n defnyddio prosesu iaith naturiol (NLP) dadansoddi testun a chynnig awgrymiadau ar sut i wella darn o ysgrifennu. Er enghraifft, gall Quillbot awgrymu geiriau neu ymadroddion amgen, awgrymu cyfystyron, neu hyd yn oed ddarparu awgrymiadau gramadeg.

Mae defnyddio AI i gynorthwyo gyda chreu cynnwys yn ein galluogi i wella marchnadwyedd a phersonoli ein gwefan a chynnwys cyfryngau cymdeithasol. Er enghraifft, mae AI yn ein galluogi i gynyddu apêl tudalen lanio neu bost blog trwy wneud awgrymiadau ar eiriau neu ymadroddion a allai swnio'n rhy undonog a diflas. 

Eliza Medley, rheolwr cynnwys ar gyfer Hostinger

Mae gan Quillbot nifer o nodweddion a all helpu gan gynnwys canllaw arddull, gwiriwr llên-ladrad, a sgôr darllenadwyedd. Gall yr AI gynnig arweiniad ar aralleirio erthyglau neu frawddegau a'u gwneud yn fwy diddorol.  

Rhowch gynnig ar Quillbot

AI-Gyrru Rheoli Cyfryngau Cymdeithasol

MeetEdgar yn offeryn rheoli cyfryngau cymdeithasol wedi'i bweru gan AI sy'n helpu i awtomeiddio postiadau cyfryngau cymdeithasol. Mae'n ein galluogi i greu bwcedi cynnwys yn seiliedig ar bynciau, geiriau allweddol, neu hyd yn oed hashnodau. Yna mae'r meddalwedd yn llenwi'r bwcedi hynny â chynnwys o amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys porthwyr RSS, blogiau ac erthyglau.

Mae cadw ar ben y tueddiadau yn rhoi cyfle i frandiau greu cynnwys ystyrlon ar gyfer eu cynulleidfa. Trwy ddefnyddio AI i gasglu'r data diweddaraf sy'n berthnasol i'r diwydiant, gallwn optimeiddio ein strategaeth cyfryngau cymdeithasol i gysylltu'n well â'n cynulleidfa. 

Reynald Fasciaux, COO of Studocu

Mae MeetEdgar yn caniatáu inni hefyd drefnu ein postiadau ymlaen llaw, ac mae'n sicrhau bod ein cynnwys yn cael ei bostio ar yr adegau gorau ar gyfer ymgysylltu. Er enghraifft, os oes gennym bost blog yr ydym am ei rannu ar gyfryngau cymdeithasol, bydd MeetEdgar yn caniatáu inni ei optimeiddio yn gyntaf ar gyfer y newyddion diwydiant mwyaf diddorol a diweddar, ac yna bydd yn rhannu'r post ar amser penodol yn seiliedig ar weithgaredd cynulleidfa patrymau. 

Rhowch gynnig ar Edgar am Ddim

AI-Gyrru Cynhyrchu Arweiniol

Offeryn cynhyrchu plwm wedi'i bweru gan AI yw LeadiQ sy'n ein helpu i ddod o hyd i dennyn a'i gymhwyso'n gyflymach.

LeadiQ yn defnyddio nifer o wahanol ffynonellau data i ddod o hyd i arweinwyr, gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol, byrddau swyddi, a chyfeiriaduron busnes. Unwaith y bydd LeadIQ wedi dod o hyd i dennyn, bydd yn defnyddio NLP i ddadansoddi presenoldeb ar-lein yr arweinydd a sgorio'r arweinydd yn seiliedig ar eu tebygolrwydd o fod â diddordeb yn ein cynnyrch neu wasanaeth.

Mae defnyddio AI i awtomeiddio ymdrechion datblygu busnes yn rhoi cyfle i gryfhau ymhellach ansawdd y berthynas rhwng brandiau a chwsmeriaid. Mae'n rhoi cyfle i ganolbwyntio mwy ar yr agwedd ddynol ar y perthnasoedd hynny trwy arbed amser ar y broses ddarganfod cleient â llaw ac weithiau'n feichus iawn. 

Berina Karic, rheolwr marchnata yn Asiantaeth Marchnata Dylanwadwyr Gorau

Gellir defnyddio LeadiQ i sefydlu ymgyrchoedd meithrin plwm awtomatig, felly gallwn barhau i ymgysylltu â'n hesgidiau arweiniol hyd yn oed os nad ydynt yn barod i brynu ar unwaith. Er enghraifft, gallwn sefydlu'r meddalwedd i anfon cyfres o negeseuon e-bost i arweinydd dros amser, neu hyd yn oed roi galwad iddynt os nad ydynt wedi ymateb i'ch e-byst.

Dechreuwch Gyda LeadiQ am Ddim

Optimeiddio Peiriannau Chwilio a yrrir gan AI

Moz Pro yn Optimeiddio Peiriannau Chwilio wedi'i bweru gan AI (SEO) offeryn sy'n helpu i wella safle gwefannau mewn peiriannau chwilio.

Mae Moz Pro yn defnyddio nifer o wahanol ffynonellau data i ddadansoddi gwefan a chynnig awgrymiadau ar sut i wella SEO brand. 

Mae Moz yn ein galluogi i barthu i mewn ar y telerau anhawster isel, a darganfod allweddeiriau arbenigol y gall cystadleuwyr eu hanwybyddu. Mae hyn yn rhoi cyfle i ddatblygu strategaeth marchnata cynnwys sy'n seiliedig ar ddull dadansoddol yn hytrach na dyfalu, hy creu postiadau neu dudalennau glanio sydd mewn theori yn swnio'n dda ond nad ydynt efallai'n derbyn traffig. 

Chris Zacher, Strategaethydd Marchnata Cynnwys yn Intergrowth

Mae Moz Pro yn cynorthwyo i ddod o hyd i'r allweddeiriau mwyaf effeithlon i'w targedu, yn darparu awgrymiadau ar gyfer gwella teitl a meta-dagiau'r wefan, ac yn olrhain safleoedd dros amser. Mae ganddo nifer o nodweddion eraill a all helpu i wella SEO brand, gan gynnwys offeryn adeiladu cyswllt, offeryn archwilio safle, ac offeryn dadansoddi cystadleuol.

Dechreuwch Eich Treial Moz Pro

AI-Gyrru Photo Golygu

Golygydd lluniau yw Luminar AI sy'n defnyddio AI i symleiddio golygu lluniau a'i wneud yn hygyrch i ddechreuwyr neu ffotograffwyr sydd am olygu'n gyflym ar raddfa. Mae'n cynnig y gallu i ddefnyddwyr greu delweddau tebyg i Photoshop gyda dim ond ychydig o gliciau trwy ddarllen y ddelwedd yn awtomatig a nodi gwahanol agweddau arni, gan gynnwys cefndir, nodweddion wyneb, dillad, a mwy.

Mae Luminar yn rhoi cyfle i arbenigwyr nad ydynt yn Photoshop greu darnau eithriadol o gynnwys sy'n fwy tebygol o dderbyn ymgysylltiad a throsiadau. Gyda dim ond ychydig o gliciau, gallwn addasu cefndir delwedd, croen llyfn, bywiogi llygaid, a chwblhau tasgau eraill a fyddai'n draddodiadol angen oriau o olygu. 

llija Sekulov, Marchnata Digidol ac SEO yn Mailbutler

Edrychwch ar Luminar AI

Dyfodol AI mewn Marchnata 

Gall offer AI wella ymdrechion marchnata yn sylweddol trwy ganiatáu i farchnatwyr wella effeithlonrwydd, cynyddu gwelededd, hybu trawsnewidiadau, a mwy! Maent yn prysur ddod yn rhan o'n hymdrechion marchnata bob dydd ac yn debygol o ehangu i lu o dasgau rydym yn eu cwblhau wrth dyfu brand. Trwy ddefnyddio AI i wneud y gorau o'n hymgyrchoedd, gallwn awtomeiddio tasgau, personoli marchnata, ac yn y pen draw gwneud penderfyniadau gwell, yn gyflymach!