Agorapulse: Eich Mewnflwch Syml, Unedig ar gyfer Rheoli Cyfryngau Cymdeithasol

Rheoli Cyfryngau Cymdeithasol Agorapulse

Dros ddegawd yn ôl, yn Social Media Marketing World, cyfarfûm â'r rhai hynod garedig a gwych Ernoult Emerig - sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Agorapulse. Mae'r farchnad offer rheoli Cyfryngau Cymdeithasol yn orlawn. Roddwyd. Ond mae Agorapulse yn trin cyfryngau cymdeithasol gan fod angen i gorfforaethau fod yn… broses.

Mae'n dod yn anoddach ac yn anoddach dewis yr offeryn (neu'r offer) cywir ar gyfer ein hanghenion. I unrhyw un (fel fi) sy'n ceisio rheoli cyfrifon lluosog sy'n cael eu cytew a'u gwneud yn swnllyd gyda SPAM a chaeau gwerthu, mae Agorapulse yn torri trwy'r sŵn. Er mwyn gwaethygu, mae gwerthwyr offer yn newid eu cynigion a'u modelau prisio lawer, gan godi prisiau fel arfer neu symud o hunanwasanaeth fforddiadwy i gyfraddau menter pen uchel.

Offeryn rheoli Cyfryngau Cymdeithasol yw Agorapulse yr wyf yn credu sy'n ei gael yn iawn. Dyma pam rydw i'n ei ddefnyddio bob dydd ac yn ei argymell i bob cleient ...

Dim mwy o anhrefn Mewnflwch. Bob tro y byddaf yn mewngofnodi, rwy'n cael golwg glir ar flwch derbyn pob cyfrif gydag arwydd o nifer yr eitemau sy'n aros imi eu hadolygu.

Pan wnaethom symud drosodd i Agorapulse a chael pwynt lle roedd gennym flwch derbyn a oedd yn dal negeseuon uniongyrchol, fe ddaliodd y gwrando, ac roeddem yn gallu tynnu sylwadau'r hysbyseb yn yr un lle, gallem ei ddefnyddio yn union fel y byddem yn ei ddefnyddio. unrhyw fewnflwch arall yn ein system docynnau.

Jamie Mendelsohn - Lovepop

Blwch Derbyn Cymdeithasol Unedig wedi'i Gynllunio i Arbed Amser

Agorapulse wedi strwythuro ei Mewnflwch Cymdeithasol Unedig i'ch helpu chi i gyflawni Mewnflwch Dim yn gyflym ac yn hawdd. Mae'r holl negeseuon, sylwadau a chyfeiriadau newydd, ar gyfer Facebook, Twitter, ac Instagram, yn cael eu harddangos yn ddiofyn mewn a i adolygu hidlo i'ch helpu chi i ganolbwyntio ar eich eitemau diweddaraf ac maen nhw'n aros yno nes i chi adolygu pob un neu adolygu pob un gydag un clic botwm. Mae'ch holl sgyrsiau yn cwympo mewn un man lle gallwch chi drefnu, rheoli, aseinio a labelu pob sgwrs â'ch sefydliad.

 • Dylanwadwyr - Gweler enw a phroffil yr anfonwr am bob sôn. Ychwanegwch labeli cyfleus i gategoreiddio'ch defnyddwyr a'ch nodiadau mewnol i ddarparu cyd-destun i'ch tîm.
 • Sylwadau Facebook Ad ac Instagram Ad - Cydamserwch eich holl sylwadau hysbyseb. Derbyn stats cyn gynted ag y byddwch eu heisiau mewn trefn gronolegol.
 • Offer Mewnflwch - Hidlwyr mewnflwch, atebion wedi'u cadw, gweithredoedd swmp, cyfieithiadau un clic, aseiniadau tîm - ceisiwch nhw i gyd, ni waeth pa gynllun rydych chi'n ei ddewis.

Dechreuwch Eich Cyfrif Agorapwlse Am Ddim

Mewnflwch Cymdeithasol Unedig Agorapulse

Cyhoeddi Cyfryngau Cymdeithasol sythweledol

Mae Agorapulse yn galluogi'ch tîm i optimeiddio, cydweithredu a threfnu eich swyddi cyfryngau cymdeithasol i drefnu, cymeradwyo, a chyhoeddi swyddi lle gallant gael y perfformiad gorau ar bob rhwydwaith cymdeithasol.

 • Cydweithrediad Tîm - Rhannwch nodiadau, olrhain eitemau gweithredu, a gweld pwy sy'n cyfathrebu - mewn amser real.
 • Calendr a Rennir - Gall defnyddwyr dderbyn, gwrthod, neu roi adborth ar swyddi unigol. Gallwch chi a'ch cleientiaid hefyd weld y cyfan o'ch cynnwys wedi'i drefnu, ei gyhoeddi, ei gymeradwyo a'i wrthod.
 • Ciw Cyhoeddi Cyfryngau Cymdeithasols - Creu categorïau ciw i drefnu swyddi cynnwys ac ymgyrchoedd cysylltiedig. Sicrhewch fod gennych gydbwysedd gwych o gynnwys trwy gydol yr wythnos, i gyd yn gipolwg.

Cyhoeddi Cyfryngau Cymdeithasol a Chalendr Cydweithredol

Dechreuwch Eich Cyfrif Agorapwlse Am Ddim

Monitro Cyfryngau Cymdeithasol

Gwrandewch ar sgyrsiau cyfryngau cymdeithasol am eich brand, cystadleuaeth a'ch gofod. Ymateb yn gyflym i drawsnewidiadau brys.

 • Hidlo - Canolbwyntiwch ar yr hyn sy'n bwysig gyda pharamedrau chwilio YouTube a Twitter. Drilio i lawr ar fanylion trwy weithredwyr boolean i gael yr union beth rydych chi ei eisiau.
 • Trefnu - Labelwch eich strategaeth gynnwys trwy labelu eitemau, fel swyddi pwysig, gweithgaredd cystadleuwyr, ac adborth cwsmeriaid er mwyn eu hadalw a'u hymateb yn hawdd.
 • Darganfod - Arhoswch ar ben y cwsmer, y gobaith, a chyfleoedd busnes newydd posib - heb derfynau.

Monitro Cyfryngau Cymdeithasol gydag Agorapulse

Dechreuwch Eich Cyfrif Agorapwlse Am Ddim

Metrigau ac Adrodd Cyfryngau Cymdeithasol

Canfod pa gynnwys sy'n perfformio orau, ble a phryd. Trac tueddiadau a pherfformiad eich tîm a chael argymhellion ar eich menter cynnwys cymdeithasol nesaf gyda data ymddygiad defnyddwyr.

 • Ffocws - Darganfyddwch gyrhaeddiad organig, cyrhaeddiad taledig, cyfanswm cyrhaeddiad, cliciau, a nifer y defnyddwyr ymgysylltiedig ar gyfer eich cynnwys.
 • Canfod - Gweld faint o ddilynwyr rydych chi'n eu hennill neu eu colli, amseroedd mae'ch cynnwys yn cael ei weld, a rhyngweithio â'ch cynnwys.
 • Mesur - Monitro amseroedd ymateb pob aelod o'r tîm yn hawdd er mwyn sicrhau bod yr holl sgyrsiau brand sy'n dod i mewn yn cael eu trin yn gyflym. Tracio ymatebion a sylwadau wedi'u hadolygu, eu cuddio a'u dileu.
 • Adroddiadau Pwer - Creu adroddiadau arfer yn seiliedig ar y metrigau a'r ystodau dyddiad rydych chi'n eu dewis, ar draws sawl proffil cymdeithasol. Gallwch hefyd gymharu cyfnodau amser a gosod adroddiadau awtomatig wedi'u hamserlennu i'ch e-bost.

Metrics Cyfryngau Cymdeithasol ac Adrodd gydag Agorapulse

Mae'r math hwn o ddata yn ei gwneud hi'n hawdd dangos y gwaith a wneir gan y sawl sy'n rheoli pob cyfrif. Ychwanegiad mawr i asiantaethau neu reolwyr cymunedol ar eu liwt eu hunain.

Dechreuwch Eich Cyfrif Agorapwlse Am Ddim

Llwyfan Rheoli Cyfryngau Cymdeithasol i Asiantaethau

Sicrhewch yr offeryn rheoli cyfryngau cymdeithasol asiantaeth popeth-mewn-un eithaf - wedi'i brisio ar gyfer timau sy'n tyfu.

 • Adrodd - Creu a rhannu trosolwg a deifiadau dwfn yn hawdd i gynnwys cymdeithasol, ymgysylltiad a thwf eich cleientiaid. Ennill tunnell o opsiynau addasu.
 • Cymeradwyo Cynnwys - Cynnig proses gymeradwyo hynod syml. Defnyddiwch un calendr ar gyfer cymaint o broffiliau cymdeithasol ag y mae eich cynllun yn caniatáu. Wrth i chi ychwanegu cleientiaid, gallwch ychwanegu calendrau.
 • Rolau - Gweinyddwr, golygydd, cymedrolwr, gwestai - aseinio rôl i gleientiaid a gweithwyr newydd. Mae pob rôl yn amrywio o ran ei mynediad at bost, ateb ac adrodd.

Prosesau Cymeradwyo Cynnwys gydag Agorapulse

Dechreuwch Eich Cyfrif Agorapwlse Am Ddim

Ap Symudol Rheoli Cyfryngau Cymdeithasol

Mae'n hanfodol bod gen i ap symudol i reoli fy nghyfrifon cyfryngau cymdeithasol wrth fynd, ac ap symudol Agorapulse yw popeth sydd ei angen arnaf! Gallaf reoli fy holl gyhoeddi yn syml ac yn hawdd o Mewnflwch Cymdeithasol yr ap!

Ap Symudol Rheoli Cyfryngau Cymdeithasol Agorapulse

Dechreuwch Eich Cyfrif Agorapwlse Am Ddim

Datgelu: Rwy'n ddefnyddiwr brwd, yn gefnogwr ac yn aelod cyswllt o Agorapulse! Rwy'n defnyddio fy nghysylltiad cyswllt yn yr erthygl hon.

3 Sylwadau

 1. 1

  Douglass,

  Rwyf wedi rhoi cynnig ar y demo ac yn siomedig iawn gyda'r canlynol:
  1. Methu amserlennu swyddi sy'n ail-gydio.
  2. Dim gallu i arbed swyddi drafft
  3. Tynnwch o swyddi blaenorol a'i ddefnyddio eto.

  A ydych wedi siarad â rhywun yn Agorapulse am eu huwchraddiadau “offeryn cyhoeddi”? Rwy'n ceisio penderfynu a ydym am ddal allan ai peidio. A oes map ffordd o nodweddion y gallwch eu gweld yn rhywle?

  • 2

   Helo Jp. Ni ddylid byth gweithredu # 1 gan y byddai'n groes i'r eiddo cymdeithasol. Nid yw Twitter, Facebook a LinkedIn yn caniatáu diweddariadau post cylchol. Mae # 2 yn nodwedd ddiddorol ac mae'n ymddangos fel syniad gwych. Efallai y bydd # 3 hefyd yn broblem gyda # 1. Anfonaf fy nghysylltiad yn Agorapulse yr edefyn hwn i roi sylwadau arno.

 2. 3

  Hei Jp, adborth gwych! Diolch am gymryd yr amser i ymateb i Doug 🙂
  A dweud y gwir Jp, rydych chi'n llygad eich lle, mae yna rai nodweddion allweddol ar goll yn ein teclyn cyhoeddi. Y newyddion da yw: rydyn ni wedi dechrau gweithio arnyn nhw 2 fis yn ôl ac maen nhw'n dod draw, ar ddechrau mis Medi mae'n debyg:
  - Ciw ar gyfer pob cyfrif, lle gallwch chi giwio'r un cynnwys sawl gwaith (os yw'n fythwyrdd, wrth gwrs, os na, beth yw'r pwynt 😉
  - Golwg calendr hawdd ei ddefnyddio (mae ein defnyddwyr wrth eu bodd â'r farn honno ar eu cynnwys).
  Ychydig yn ddiweddarach, byddwn yn ychwanegu'r cyhoeddi aml-gyfrif (ei gyhoeddi i bob cyfrif neu gyfrifon Severakl ar unwaith). Yna, byddwn yn ychwanegu LinkedIn, yna Instagram, yna efallai G + (yn dal i feddwl am yr un hwnnw).
  Felly, mae'n werth aros mis arall, yn arbennig gan y byddwn yn ail-werthu ein ap symudol yn ystod y cyfnod hwnnw (cyflwyniad i'r siop apiau heddiw ar ôl blwyddyn o ddatblygiad 🙂
  Cheers!
  Emerig

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.