5 Manteision Mae gan Farchnata Hyblyg Dros Brosesau Marchnata Traddodiadol

Methodoleg ystwyth

Wrth i sefydliadau datblygu dyfu o ran maint a chwmpas, dechreuon nhw gael mwy a mwy o broblemau. Efallai y bydd sefydliad mawr yn rhyddhau bob chwarter gyda channoedd o ddatblygwyr yn ysgrifennu miloedd o linellau cod a weithiodd yn dda yn lleol, ond a achosodd gur pen a gwrthdrawiadau i lawr yr afon wrth sicrhau ansawdd. Byddai'r gwrthdrawiadau hynny'n arwain at dynnu nodweddion, oedi cyn rhyddhau, a chyfarfodydd i fyny ac i lawr y gadwyn reoli i geisio cael gwared ar rwystrau ffyrdd. Roedd methodolegau ystwyth yn cynnig dull gwahanol, gan ddefnyddio timau cydweithredol, wedi'u grymuso i yrru canlyniadau tymor hir trwy gyfres o sprints.

Mae strategaethau marchnata heddiw yn ei gwneud yn ofynnol i gwmnïau symud trwy taith farchnata ystwyth er mwyn sicrhau y gall strategaethau omni-sianel rhagweithiol gyrraedd nodau cyffredinol y sefydliad. Felly mae'r un prosesau a helpodd i symleiddio a chyflymu datblygiad menter wedi'u cymhwyso i dimau marchnata. Yn yr ffeithlun hwn gan CMG Partners, maent yn cyfeirio at Marchnata ystwyth fel y System Weithredu Newydd ar gyfer Marchnata.

Manteision Marchnata Hyblyg

  1. Gwneud y gwaith iawn - mae marchnatwyr yn canolbwyntio ar yr hyn sydd ei angen ar gwsmeriaid yn hytrach na phrosesau mewnol, etifeddiaeth a hierarchaidd sy'n llusgo ymlaen ac ymlaen.
  2. Yn gweithredu ar yr amser iawn - trwy fyrhau'r cylch a blaenoriaethu ymgyrchoedd ac ymdrechion, gall marchnatwyr ymateb yn gyflymach i anghenion cwsmeriaid.
  3. Cyrraedd y bobl iawn - mae timau cydweithredol a strategaethau rhagweithiol yn targedu'r cwsmeriaid cywir gyda'r neges gywir ar yr amser iawn.
  4. Cael canlyniadau effeithiol - mae chwalu seilos a symleiddio prosesau yn sicrhau y gellir optimeiddio negeseuon ar draws y sianel er mwyn cyrraedd y canlyniadau a'r canlyniadau mwyaf.
  5. Optimeiddio a gwella - mae cylchoedd ailadroddol yn sicrhau bod gwersi a ddysgwyd o'r sbrint olaf yn cael eu cymhwyso i'r nesaf, gan wella ROI marchnata yn barhaus.

Dyma ddadansoddiad o sut mae'r rhan fwyaf o dimau marchnata yn gweithredu yn erbyn sut mae marchnatwyr ystwyth yn gweithredu.

Marchnata ystwyth yn erbyn Marchnata Traddodiadol