Marwolaeth Asiantaeth y Cofnod

lindysyn i bili-pala

Mae'r dirwedd yn morffio i asiantaethau.

Yn ystod yr wythnos ddiwethaf, rwyf wedi bod ar ddim llai na 5 galwad gwerthu lle roedd gan y darpar ddarparwr gwasanaeth eisoes, yn dewis darparwr, neu eisoes wedi cael asiantaeth. Fe'n huriwyd gan un cwmni i gynyddu eu safle peiriannau chwilio. Ar ôl adolygu eu gwefan am lai na munud, rhoddais wybod iddynt y byddai'n ymdrech goffaol o ystyried eu CMS hynafol. Fe wnaethant gysylltu â'r asiantaeth a adeiladodd eu gwefan ar eu cyfer a rhoddodd yr asiantaeth ddyfynbris arall iddynt yn brydlon i uwchraddio i CMS newydd. Pam na roddodd yr asiantaeth honno wybod iddynt yn gynharach?

Roedd cwmni arall wedi i ni wneud diwydrwydd dyladwy ar blatfform blogio. Y broblem oedd nad oedd y cwestiynau nad oeddent wedi'u halinio â chryfderau'r platfform. Pam nad oedden nhw'n ymwybodol o bwyntiau gwerthu'r platfform? Roedd yn alwad werthu frysiog lle nad oedd y tîm wedi nodi anghenion y darpar na'u hadnoddau yn ddigonol.

Rydym yn gwneud diwydrwydd dyladwy i gwmni arall adolygu cais SaaS y maent yn ceisio ei brynu. Fe wnaeth y cwmni ein cyflogi oherwydd ein profiad yn y gofod SaaS a'n gwybodaeth am y llu o gymwysiadau ar y farchnad. Roedd ganddyn nhw eu timau cynnyrch a thechnoleg mewnol eu hunain - ond roedden nhw eisiau a o hyd ffres edrychwch.

Nid ni yw eich asiantaeth nodweddiadol ... neu felly meddyliais. Yn yr Adroddiad Cyfryngau Ar-lein diweddaraf gan Ymgynghori, maen nhw wedi nodi tuedd mewn asiantaethau a sut mae marchnatwyr yn eu defnyddio. Mae'r canlyniadau'n eithaf syfrdanol ... ac yn gyfarwydd!

  • Ni fydd mwy Asiantaeth Gofnod Rhyngweithiol - Wrth i gwmnïau asiantaeth gydgrynhoi eu hadnoddau a dymchwel seilos, ni fydd angen i farchnatwr ddewis uned ddigidol fel ei “asiantaeth record.” (Mae hyn ar wahân i'r ffaith bod y syniad o “AOR” wedi colli ei ystyr wrth i farchnatwyr ddewis lledaenu eu cyllidebau hysbysebu ymhlith amrywiaeth o siopau.) Wrth i'r waliau rhwng y rhai traddodiadol a rhyngweithiol ddod i lawr, bydd unedau digidol yn cael eu gorfodi i wneud hynny dewis rhwng eu cynnwys eu hunain o fewn y fframwaith asiantaeth fwy neu herio'r asiantaethau traddodiadol i reoli cyfrifon cyfryngau unigol yn fwy.
  • Yr ystod o gystadleuaeth ymhlith siopau marchnata digidol yn ehangu - Bydd y tynnu rhyfel rhwng prynu cyfryngau traddodiadol ac ar-lein yn cael ei adlewyrchu ledled y byd marchnata ehangach. Hynny yw, wrth i gleientiaid fynnu dull gwirioneddol “gyfannol” o farchnata, bydd y frwydr i arwain ymgyrch yn cael ei thalu nid yn unig gan ddynion a menywod ad, ond gan gwmnïau cysylltiadau cyhoeddus a thai digidol creadigol ac arbenigwyr cyfryngau cymdeithasol hefyd.
  • Ymddangosiad y Asiantaeth Gysylltiedig - Wrth i'r brwydrau hyn chwarae allan, bydd strwythur y cwmni daliannol mwy yn ceisio trosoli ei wahanol rannau yn unsain fel erioed o'r blaen. Wrth gwrs, y rheswm y tynnodd cwmnïau dal cymaint o swyddogaethau marchnata i mewn, o greadigol, i gynllunio a phrynu, i PR i ymgynghoriaethau marchnata a buddsoddi oedd ennyn mwy o effaith Gestalt, lle mae'r cyfan yn fwy na chyfanswm ei rannau. Afraid dweud, er gwaethaf bron i 30 mlynedd yn gweithio tuag at y model hwnnw, ychydig o gwmnïau daliannol sy'n gallu honni eu bod wedi cyflawni'r nod penodol hwn, er bod cynnydd wedi'i wneud yn sicr.
  • Allan gyda'r hen eiriadur, i mewn gyda'r newydd - Yn y gorffennol, mae termau fel “GRPau,” “argraffiadau” a “chliciau,” wedi bod yn safon mesur cynulleidfa o ran arwain gwariant a phennu llwyddiant ymgyrch. Bydd pwysigrwydd y telerau hyn yn llai hanfodol. Maent yn addas i gael eu disodli gan syniadau o “werth oes,” “teimlad / ffafriaeth” a “dylanwad.” Mae hyd yn oed y defnydd o “gynulleidfa” yn barod ar gyfer bin sbwriel hanes, gan ei fod yn dynodi grŵp goddefol o bobl. Yn oes y Rhyngrwyd o “bwyso ymlaen” i gyfryngau un a chynnydd cyfryngau cymdeithasol, term mwy cywir i ddiffinio'r defnyddwyr y mae marchnatwr eisiau eu cyrraedd fyddai “cyfranogwyr.”

Rhestr a ddyfynnwyd o'r Adroddiad Cyfryngau Ar-lein o eConsultancy.

Dyma lle Highbridgemae twf wedi bod ... yn y Asiantaeth Gysylltiedig lle. Rydyn ni wedi dod yn gyfryngwr rhwng grwpiau marchnata a darparwyr gwasanaeth a'u cynhyrchion, eu cystadleuwyr, eu cwsmeriaid, eu rhagolygon, eu gwerthwyr, eu cwmnïau cysylltiadau cyhoeddus a'u hasiantaethau. Mae'n amser cyffrous i ni ac yn wych gweld dilysiad o'n model busnes yn yr adroddiad hwn.

Os ydych chi'n asiantaeth - mae'n bryd newid gerau, waeth pa mor anodd y gallai fod. Mae angen i chi weithio gyda gwerthwyr eraill sydd â gwahanol arbenigeddau ... hyd yn oed os oes gorgyffwrdd yn yr hyn y gellir ei gyflawni. Mae coopetition i mewn. Os ydych chi'n gwmni - mae'n bryd ailfeddwl am eich Asiantaeth y Cofnod a manteisio ar yr amrywiaeth o weithwyr proffesiynol sydd ar gael a all eich helpu i oresgyn heriau cyfryngau newydd.

2 Sylwadau

  1. 1
  2. 2

    Wedi mwynhau'r swydd hon yn fawr. Nid ydym yn gweld dim byd ond pethau da bob tro yr ydym yn estyn allan at asiantaeth arall.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.