Nodweddion ac Ymddygiadau Asiantaeth y mae Prif Swyddogion Meddygol eu Eisiau

asiantaeth

Mae bod yn berchen ar asiantaeth wedi bod yn werth chweil ac yn heriol. Wrth wraidd popeth a gyflawnwn ar gyfer ein cleientiaid, rydym yn dal i garu helpu i symud cwsmeriaid trwy'r model aeddfedrwydd marchnata. Mae'n ein galluogi i weithio gyda chleientiaid cychwynnol a chleientiaid menter fel ei gilydd, gan gynyddu eu hymwybyddiaeth a'u refeniw yn strategol ar-lein.

Yr hyn na sylweddolais oedd faint o newid y byddai angen i ni, fel asiantaeth, ei wneud i aros ar y blaen yn y cromliniau ac aros yn gystadleuol yn ein diwydiant. Nid dim ond y newidiadau mewn ymddygiad prynu, tueddiadau creadigol, neu newidiadau technolegol. Mae canfyddiadau busnesau o asiantaethau a sut maen nhw'n cael eu gwasanaethu ganddyn nhw yn parhau i newid. Pe bai ein cleientiaid blaenorol ychydig flynyddoedd yn ôl yn dychwelyd heddiw, byddent yn dod o hyd i broses werthu, offer adrodd ac adnoddau cwbl newydd.

Mae asiantaethau'n parhau i fod â manteision dros logi oherwydd gallant gydbwyso costau arbenigedd ac offer ar draws eu cleientiaid. Mae angen i ymgynghorydd neu asiantaeth ymosod ar y broblem yn unig, nid yr holl faterion eraill sy'n ymwneud â busnes y cwsmer. Mae cwmnïau'n gweld bod gweithio gydag asiantaethau yn enillion llawer gwell ar fuddsoddiad na cheisio llogi pob arbenigwr yn fewnol.

Datgelodd ein harolwg o fwy na 70 o CMOs a chyfweliadau 1: 1 gydag arweinwyr brand The CMO Club yr hyn y mae marchnatwyr yn chwilio amdano mewn gwirionedd yn eu partneriaethau. MediaMath, Esblygu Model Partneriaeth Asiantaeth i Gyrru Llwyddiant Rhaglennol.

Yr hyn y mae Prif Swyddogion Meddygol yn ei werthfawrogi fwyaf gan Asiantaethau

Ym mha feysydd y mae eich asiantaeth wedi bod mwyaf defnyddiol wrth addysgu'ch brand?

  • Arferion Gorau - Mewnwelediadau cynulleidfa ac optimeiddio
  • Dyddiad - Perchnogaeth ac actifadu
  • partneriaid - Dod â'r partneriaid gorau eu brîd at y bwrdd

Safle yn nhrefn pwysigrwydd beth rhagorol cefnogaeth asiantaeth yn edrych yn debyg i chi:

  1. Tryloywder - Perthynas sy'n seiliedig ar dryloywder llwyr
  2. Aliniad  - rhwng nodau ymgyrchu a nodau busnes
  3. Syniad - Perthynas gwthio a thynnu sy'n caniatáu ar gyfer syniadau newydd, adborth adeiladol, a sgwrs agored
  4. Dewis Gwerthwr - Partneru i ddod o hyd i'r dechnoleg hysbysebu a marchnata orau yn seiliedig ar fy anghenion
  5. rheoli  - o'r holl lwyfannau technoleg a chydweithio
  6. Discovery - Cyflwyno llwyfannau technoleg gorau eu brîd i'r bwrdd ar gyfer strategaeth ar y cyd a / neu weithredu

Wrth gwrs, mae arwain y pecyn ar unrhyw nodwedd yn wych cyfathrebu! Rydyn ni'n treulio cymaint o amser, os nad mwy, yn cyfathrebu â'n cleientiaid heddiw nag yr ydym ni'n aml yn ei wneud yn gweithredu ac yn gweithredu'r strategaethau go iawn.

Mae'r adroddiad llawn yn canolbwyntio ac yn cynnwys effaith marchnata rhaglennol. Dyma drosolwg infograffig:

Perthynas CMO Asiantaeth

Dadlwythwch yr Adroddiad Am Ddim