Affinedd: Trosoledd Eich Rhwydwaith i Gau Mwy o Fargeinion Gyda'r Llwyfan Cudd-wybodaeth Perthynas hon a Dadansoddeg

Llwyfan Cudd-wybodaeth Affinedd a Dadansoddeg

Rheoli perthynas â chwsmer ar gyfartaledd (CRM) datrysiad yn blatfform eithaf statig ... cronfa ddata o gysylltiadau, eu gweithgareddau, a; efallai, rhai integreiddiadau â systemau eraill sy'n darparu mewnwelediad neu gyfleoedd marchnata ychwanegol. Ar yr un pryd, mae gan bob cysylltiad yn eich cronfa ddata gysylltiadau cryf, dylanwadol â defnyddwyr eraill a llunwyr penderfyniadau busnes. Mae'r estyniad hwn o'ch rhwydwaith heb ei gyffwrdd, serch hynny.

Beth yw deallusrwydd perthynas?

Mae technolegau deallusrwydd perthynas yn dadansoddi data cyfathrebu eich tîm ac yn creu'r graff perthynas sy'n ofynnol i gyflawni blaenoriaethau busnes yn awtomatig. Mae'r graff perthynas yn cyflwyno golwg gyfannol o bwy mae'ch tîm yn ei wybod a pha mor dda y maen nhw'n eu hadnabod, a thrwy hynny ddangos y llwybrau gorau i chi i gyflwyniadau neu atgyfeiriadau.

Pam mae Marchnata Seiliedig ar Gyfrif a Deallusrwydd Perthynas yn Undeb Perffaith

affinedd

Mae affinedd fel cymysgedd o LinkedIn a Salesforce, dim ond gyda Deallusrwydd Artiffisial i ddeall cryfder perthynas (yn wahanol i LI) a chyda'r offer awtomeiddio i dynnu'r boen allan o reolaeth CRM. Mae technoleg patent y cwmni yn strwythuro ac yn dadansoddi dros biliwn o bwyntiau data ar draws e-byst, calendrau, a ffynonellau trydydd parti i gynnig yr offer sydd eu hangen ar ddefnyddwyr i reoli eu perthnasoedd mwyaf gwerthfawr yn awtomatig, blaenoriaethu cysylltiadau pwysig, a darganfod cyfleoedd heb eu cyffwrdd.

  • affinedd yn dal pob rhyngweithio yn awtomatig mae gan eich tîm gyda chyswllt neu sefydliad. Mae hefyd yn cyfoethogi unrhyw broffil gyda manylion perthynas allweddol na fydd efallai'n cael eu cynnwys mewn ffynonellau data trydydd parti fel Crunchbase, Clearbit, a'ch setiau data perchnogol eich hun.
  • affinedd yn ôl-weithredol yn creu Rolodex rhithwir o'r holl gwmnïau a phobl y mae eich tîm wedi rhyngweithio â nhw ac yn ei diweddaru mewn amser real.
  • Mae Affinity Alliance yn caniatáu ichi wneud hynny cysylltu ag eraill y tu allan i'ch tîm i ddeall pwy yn eich rhwydwaith all ddarparu'r cyflwyniadau mwyaf gwerthfawr.

Dadansoddeg Affinedd

Offeryn adrodd amser real unigryw yw Affinity Analytics sy'n darparu mewnwelediadau diwydiant-gyntaf i berthnasoedd allanol tîm a sut mae eu rhyngweithiadau yn effeithio ar lif bargen cwmni, piblinell, gweithgareddau rhwydweithio, a dangosyddion perfformiad allweddol eraill. Ar gael nawr trwy integreiddio â'r platfform gwybodaeth a dadansoddeg busnes gan Google Cloud, EdrychwrDaw Affinity Analytics fel rhan integredig o rifynnau Premiwm a Menter y platfform Affinedd neu fel uwchraddiad i gwsmeriaid Proffesiynol. 

Mae Affinity Analytics yn adeiladu ar y data craidd ar blatfform cudd-wybodaeth perthynas Affinity i ddarparu mewnwelediadau dyfnach i ddata CRM tîm. Er bod y mwyafrif o lwyfannau CRM yn darparu'r galluoedd adrodd elfennol mwyaf sylfaenol yn unig, mae Affinity Analytics yn darparu dangosfyrddau cwbl addasadwy ac adroddiadau gronynnog, amser real i helpu cwmnïau i gynnal dadansoddiad dwfn o'r tueddiadau a'r ysgogwyr perfformiad sy'n effeithio ar brosesau busnes beirniadol.

Mae mwy nag 20 o adroddiadau delweddu ar gael ar unrhyw restr o fewn platfform gwybodaeth perthynas Affinity. Gellir drilio pob adroddiad yn ddyfnach i mewn yn seiliedig ar segmentau arfer fel diwydiant fertigol, math o gwmni, maint cwmni, a ffactorau eraill. Gall defnyddwyr allforio neu e-bostio unrhyw adroddiadau yn hawdd i'w rhannu â rhanddeiliaid allweddol.

Bargeinion Dadansoddeg Affinedd

Mae'r set ddata lawn sylw yn rhoi gwelededd amser real i gwmnïau ym mherfformiad eu tîm ac yn eu galluogi i ddrilio i'r data i roi atebion i gwestiynau ynghylch ble a sut i fuddsoddi ymdrechion a ffocws eu tîm. Er y gall busnesau adeiladu unrhyw nifer o adroddiadau y gellir eu haddasu gyda Affinity Analytics, mae dau o'r adroddiadau wedi'u pecynnu ymlaen llaw yn cynnwys: 

  • Dadansoddiad Twnnel: Yn galluogi cwmnïau i olrhain perfformiad eu piblinell trwy ddadansoddi pob cam o'r broses fargen, gan gynnwys cyfraddau trosi ar gyfer pob cam, yr amser cyfartalog y mae bargeinion yn aros ym mhob cam, y gweithgaredd olaf cyn i fargeinion gael eu hennill neu eu colli, lle mae'r bargeinion gorau yn dod o, ac yn fwy. 
  • Adroddiadau Gweithgaredd Tîm: Mae'n darparu dadansoddiad o e-byst, galwadau, cyfarfodydd a gweithgareddau eraill tîm, wedi'u dadansoddi yn ôl diwydiant, rhanbarth a mwy, er mwyn rhoi mewnwelediad hanfodol i berfformiad tîm a llwyddiant neu ddiffygion eu rhyngweithio â rhagolygon neu gysylltiadau. 

Dangosfwrdd Affinedd Dadansoddeg V2

Mae'r platfform Affinedd yn helpu defnyddwyr i reoli perthnasoedd ar draws 30 miliwn o bobl a 7 miliwn o sefydliadau. Gyda Affinity Analytics, mae gan ddefnyddwyr bellach fewnwelediad ychwanegol i'w rhyngweithio â chysylltiadau allanol a sut y gellir optimeiddio'r gweithgareddau hynny i wella llif delio a rheoli piblinellau. 

Darllenwch Mwy Am Affinedd Darllenwch Mwy am Affinity Analytics

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.