7 Arwydd Nid oes Angen Gweinydd Ad arnoch

Bydd y mwyafrif o ddarparwyr ad-dechnoleg yn ceisio eich argyhoeddi bod angen gweinydd hysbyseb arnoch chi, yn enwedig os ydych chi'n rhwydwaith ad cyfaint uchel oherwydd dyna maen nhw'n ceisio ei werthu. Mae'n ddarn pwerus o feddalwedd a gall ddarparu optimeiddio mesuradwy i rwydweithiau ad penodol a chwaraewyr technoleg eraill, ond nid gweinydd ad yw'r ateb cywir i bawb ym mhob sefyllfa. Yn ein 10+ mlynedd o waith yn y diwydiant, rydym ni

Mae Fflip Remedy Digital yn Gwneud Prynu, Rheoli, Optimeiddio a Mesur Hysbysebu Dros y Brig (OTT) Hysbysebu Syml

Mae'r ffrwydrad wrth ffrydio opsiynau cyfryngau, cynnwys a gwylwyr dros y flwyddyn ddiwethaf wedi gwneud hysbysebu Over-The-Top (OTT) yn amhosibl ei anwybyddu ar gyfer brandiau a'r asiantaethau sy'n eu cynrychioli. Beth yw OTT? Mae OTT yn cyfeirio at wasanaethau cyfryngau ffrydio sy'n darparu cynnwys darlledu traddodiadol mewn amser real neu ar alw dros y rhyngrwyd. Mae'r term dros ben llestri yn awgrymu bod darparwr cynnwys yn mynd dros ben gwasanaethau rhyngrwyd nodweddiadol fel pori gwe, e-bost, ac ati. Torri llinyn

Tueddiadau a Rhagfynegiadau Marchnata Digidol

Amharodd rhagofalon a wnaed gan gwmnïau yn ystod y pandemig y gadwyn gyflenwi, ymddygiad prynu defnyddwyr, a'n hymdrechion marchnata cysylltiedig yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Yn fy marn i, digwyddodd y newidiadau mwyaf i ddefnyddwyr a busnes gyda siopa ar-lein, dosbarthu cartref, a thaliadau symudol. Ar gyfer marchnatwyr, gwelsom newid dramatig yn yr enillion ar fuddsoddiad mewn technolegau marchnata digidol. Rydym yn parhau i wneud mwy, ar draws mwy o sianeli a chyfryngau, gyda llai o staff - yn gofyn amdanom ni

Archebu Sticeri Custom o Ansawdd Uchel Mewn 2 funud gyda Sticer Mule

Mae un o fy nghleientiaid yn mynd ar y ffordd i wneud cyflwyniadau gwerthu a gofynnodd imi am argymhelliad ar gyfer sticeri gliniaduron ar gyfer ei liniadur ei hun ac fel rhywbeth ar ôl gyda'i gwsmeriaid a'i gleientiaid. Byddaf yn onest fy mod wedi archebu sticeri ar-lein a'r unig sticeri o ansawdd uchel a gefais erioed am bris da ac mae troi gwych wedi bod yn Sticker Mule. Yr allwedd i'm dewis yw sticer sy'n dod i ffwrdd yn hawdd

Pam na ddylech fyth Brynu Gwefan Newydd Unwaith eto

Mae hyn yn mynd i fod yn rant. Nid oes wythnos yn mynd heibio nad oes gen i gwmnïau yn gofyn i mi faint rydyn ni'n ei godi am wefan newydd. Mae'r cwestiwn ei hun yn codi baner goch hyll sydd fel rheol yn golygu ei bod yn wastraff amser imi eu dilyn fel cleient. Pam? Oherwydd eu bod yn edrych ar wefan fel prosiect statig sydd â dechrau a diweddbwynt. Nid yw ... mae'n gyfrwng