Hysbysebu ac Enillion ar Fuddsoddiad

ifbyphone ad gwariant roi

Arloeswr marchnata John Wannamaker dywedodd unwaith, “Mae hanner yr arian rwy’n ei wario ar hysbysebu yn cael ei wastraffu… Y drafferth yw, nid wyf yn gwybod pa hanner.” Yn dal heddiw, nid yw'r mwyafrif o farchnatwyr yn gwybod pa rai o'u sianeli hysbysebu sydd fwyaf effeithiol. Mae buddsoddiad mewn ar-lein wedi cynyddu oherwydd gwell gallu i olrhain llwyddiant, ond eto bydd sianeli all-lein yn parhau i ddominyddu gwariant hyd y gellir rhagweld.

Ifbyphone, yr arweinydd yn awtomeiddio marchnata ar sail llais, wedi llunio ffeithlun o amgylch ystadegau mesur marchnata allweddol i helpu marchnatwyr i oresgyn yr her hon wrth iddynt ddechrau cynllunio ar gyfer 2012.

Er bod marchnatwyr yn treulio llawer o amser ar ddadansoddi enillion ar fuddsoddiad, nid wyf yn credu y dylid cymharu defnydd pob cyfrwng yn uniongyrchol â'i gilydd. Un enghraifft yw canlyniadau tymor byr yn erbyn canlyniadau tymor hir. Ein profiad ni yw y gall hysbysebu talu-fesul-clic gyflawni llawer mwy o arweinwyr cymwys yn gyflym yn hytrach na marchnata cyfryngau cymdeithasol, sy'n cymryd amser i adeiladu dilyniant a'r awdurdod angenrheidiol i droi dilynwyr yn gwsmeriaid.

ad gwariant rhoi infograffig

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.