Adverity: Cysylltu, Rheoli, a Dadansoddi'ch Data Marchnata

Dadansoddiadau Mewnwelediad Adverity

Un prosiect rydw i'n parhau i weithio arno ar gyfer un o'm cleientiaid yw adeiladu dangosfyrddau marchnata sy'n darparu rhywfaint o ddata go iawn i wneud penderfyniadau arno. Os yw hynny'n swnio'n hawdd, nid yw mewn gwirionedd.

Nid yw'n hawdd. Mae gan bob platfform chwilio, cymdeithasol, eFasnach a dadansoddeg eu ffordd eu hunain o olrhain data - o resymeg ymgysylltu i ddefnyddwyr sy'n dychwelyd neu ddefnyddwyr cyfredol. Nid yn unig hynny, ond nid yw'r mwyafrif o lwyfannau yn chwarae'n dda gyda gwthio neu dynnu data i lwyfannau eraill. Beth am i ni ei wynebu ... nid yw cystadleuydd fel Facebook yn mynd i adeiladu cysylltydd brodorol i Google Data Studio fel y gall pobl uno eu data cymdeithasol a dadansoddeg yno.

Fodd bynnag, mae gan bob platfform mawr ffordd i allforio data trwy eu API, ac mae llwyfannau sy'n manteisio ar hyn i helpu busnesau i adeiladu eu deallusrwydd marchnata.

Yr offeryn rydw i wedi bod yn treulio'r mwyaf o amser ynddo yw Google Data Studio. Ar gyfer platfform gwybodaeth, adrodd a dangosfwrdd busnes am ddim - ni ellir curo'r pris rhad ac am ddim. Yn anffodus, oherwydd ei fod yn eiddo i Google, nid ydych yn mynd i weld chwaraewyr eraill yn heidio i adeiladu cysylltwyr partner i'w data, serch hynny. O ganlyniad, mae nifer o lwyfannau trydydd parti ar gynnydd. Un o'r rheini yw Adfyd.

Mae Adverity yn cynnig tri datrysiad:

  1. Datatap Adverity - Cysylltu data o sawl system a'u hanfon i unrhyw gyrchfan trwy awtomeiddio'r prosesau casglu, paratoi a rheoli data.
  2. Mewnwelediadau Adverity - Mae dangosfyrddau wedi'u teilwra'n rhoi trosolwg amser real i chi o'ch perfformiad marchnata a busnes. Cysylltwch y data cywir yn y dangosfyrddau cywir ar gyfer y bobl iawn.
  3. Presenoldeb Adfyd - Gan ddefnyddio Deallusrwydd Artiffisial, mae PreSense yn datgelu cyfleoedd optimeiddio yn rhagweithiol trwy ysgogi dysgu peiriannau ac ystadegau datblygedig. Trwy ddefnyddio argymhellion canfod anghysondebau, darganfod data a gwariant, gall cwmnïau drawsnewid pŵer eu dadansoddeg marchnata.

Map Data Adverity

Cysylltu a gweithio gyda'ch ecosystemau cyfryngau, marchnata ac e-fasnach cyfan. Gyda mynediad brodorol i gannoedd o ffynonellau data marchnata. Mae adverity yn agregu data gronynnog iawn o amrywiaeth eang o offer ar y hedfan. Maent wedi integreiddio popeth: o ddata ariannol, pwynt gwerthu a thywydd.

Mae adverity yn eich grymuso i edrych yn ddyfnach ar draws taith gyfan y cwsmer nag erioed o'r blaen. Cymysgwch ffrydiau data a ffeiliwyd yn flaenorol i gael trosolwg mwy cynhwysfawr o fusnes eich cleientiaid.

Rhowch eich holl ddata ar flaenau eich bysedd ac elwa ohono cynnydd enfawr mewn effeithlonrwydd. Nid oes angen newid rhwng llwyfannau i gael mynediad i'ch data. Dim mwy o baratoi setiau data â llaw i'w dadansoddi. Yn lle hynny, gallwch chi ganolbwyntio'ch adnoddau ar ddatgelu mewnwelediadau newydd a chreu gwerth ychwanegol o ddata.

Mae buddsoddi mewn marchnata sy'n cael ei yrru gan ddata yn faes y mae cwmnïau'n cael enillion gwych amdano. Yn ôl adroddiad gan y Winterberry Group a’r Global Direct Marketing Association (GDMA), am 80% neu'r ymatebwyr gweld data cwsmeriaid yn hanfodol i'w hymdrechion marchnata a hysbysebu. 

Beth yw marchnata sy'n cael ei yrru gan ddata?

Marchnata wedi'i yrru gan ddata yw'r dull o optimeiddio cyfathrebiadau brand yn seiliedig ar wybodaeth i gwsmeriaid. Mae marchnatwyr sy'n cael eu gyrru gan ddata yn defnyddio data cwsmeriaid i ragfynegi eu hanghenion, eu dymuniadau a'u hymddygiad yn y dyfodol. Mae mewnwelediad o'r fath yn helpu i ddatblygu strategaethau marchnata wedi'u personoli ar gyfer yr enillion uchaf posibl ar fuddsoddiad (ROI).

Eugen Knippel, Adfyd

Astudiaeth Achos: Sut Integreiddiad Data Optimeiddiedig Mindshare ac Adrodd Cleientiaid

Mindshare Yr Iseldiroedd yw is-gwmni Iseldireg cwmni gwasanaethau cyfryngau a marchnata byd-eang. Gyda mwy na 7,000 o weithwyr ledled y byd, mae Mindshare yn gyfrifol am fwyafrif helaeth o ymgyrchoedd marchnata byd-eang GroupM a WPP. Er mwyn rheoli llwyth gwaith mor fawr, roedd y cwmni wedi bod yn chwilio am offeryn marchnata data ers amser maith a all wneud y gorau o gasglu, integreiddio ac adrodd data ar gyfer ei gleientiaid. Mae'r nodau hyn bellach yn cael eu cyflawni, gyda chymorth Adverity.

Safoni Eich DPA

Mae defnyddio metrigau marchnata safonol ar draws pob sianel gyfryngau yn hanfodol i farchnata modern sy'n cael ei yrru gan ddata. Mae mesur perfformiad marchnata traws-sianel yn haws pan fydd fframwaith safonol ar gyfer pob DPA. Mae hyn yn sicrhau cysondeb o ran strwythur data, ni waeth o ble mae'r data'n tarddu.

Mae adverity yn rhoi cyfle i gynhyrchu opsiynau mapio enfawr a chymhleth iawn sy'n alinio'ch holl fetrigau perfformiad fel y gallwch chi gymharu afalau ochr yn ochr ag afalau unedig eraill. Mae hyn yn caniatáu i farchnatwyr gynnwys eu holl gynulleidfaoedd targed neu segmentau data o fewn un metrig neu ddimensiwn, gan eu helpu i wneud penderfyniadau marchnata addysgedig iawn gyda deallusrwydd unedig.

Archebwch Demo Adverity

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.