Mae Cyhoeddwyr Yn Gadael i Adtech ladd eu manteision

Adtech - Technolegau Hysbysebu

Y we yw'r cyfrwng mwyaf deinamig a dyfeisgar i fodoli erioed. Felly, o ran hysbysebu digidol, dylai creadigrwydd fod yn ddi-rwym. Dylai cyhoeddwr, mewn theori, allu gwahaniaethu'n radical ei becyn cyfryngau oddi wrth gyhoeddwyr eraill er mwyn ennill gwerthiannau uniongyrchol a darparu effaith a pherfformiad digyffelyb i'w bartneriaid. Ond nid ydyn nhw - oherwydd maen nhw wedi canolbwyntio ar yr hyn mae ad tech yn dweud y dylai cyhoeddwyr ei wneud, ac nid y pethau y gallan nhw eu gwneud mewn gwirionedd.

Ystyriwch rywbeth mor syml â'r hysbyseb cylchgrawn sgleiniog clasurol. Sut ydych chi'n cymryd pŵer hysbyseb cylchgrawn sgleiniog tudalen lawn a dod â'r un profiad hwnnw i arddangos hysbysebu? Mae'n debyg nad oes llawer o ffyrdd i wneud hynny o fewn cyfyngiadau Unedau ad safonol IAB, Er enghraifft. 

Mae ad tech wedi chwyldroi prynu a gwerthu hysbysebion dros y degawd diwethaf. Mae llwyfannau rhaglennu wedi gwneud marchnata digidol ar raddfa yn haws nag erioed. Mae hynny wedi gwella, yn bennaf ar gyfer asiantaethau a llinell waelod ad tech. Ond yn y broses, mae wedi torri allan lawer o'r creadigrwydd a'r effaith y mae ymgyrchoedd hysbysebu wedi bod yn adnabyddus amdanynt yn hanesyddol. Dim ond cymaint o bŵer brandio y gallwch ei ffitio i betryal canolig neu fwrdd arweinwyr.

Er mwyn cyflwyno ymgyrchoedd digidol ar raddfa, mae ad tech yn dibynnu ar ddau gynhwysyn hanfodol: safoni a chymudo. Mae'r ddau yn mygu effeithiolrwydd a chreadigrwydd hysbysebu digidol. Trwy orfodi safonau llym ar feintiau creadigol ac elfennau allweddol eraill, mae ad tech yn hwyluso ymgyrchoedd digidol ar y we agored. Mae hyn o reidrwydd yn cyflwyno cymudo rhestr eiddo arddangos. O safbwynt brand, mae'r holl stocrestr fwy neu lai fel ei gilydd, gan gynyddu'r cyflenwad a gyrru refeniw cyhoeddwyr i lawr.

Mae'r rhwystr isel rhag mynd i mewn i'r gofod cyhoeddi digidol wedi arwain at ffrwydrad o stocrestr ddigidol, gan ei gwneud hi'n anoddach fyth i frandiau wahaniaethu rhwng cyhoeddwyr. Mae gwefannau newyddion lleol, gwefannau B2B, gwefannau arbenigol, a hyd yn oed blogiau cystadlu yn erbyn cwmnïau cyfryngau mwy am ddoleri hysbysebu. Mae gwariant hysbysebion wedi'i wasgaru mor denau, yn enwedig ar ôl i ddynion canol gymryd eu brathiad, mae'n ei gwneud hi'n anodd i gyhoeddwyr arbenigol a bach oroesi - hyd yn oed pan allent fod yn ffit gwell, wedi'i dargedu'n well ar gyfer brand penodol.

Wrth orymdeithio mewn cam clo gyda thechnoleg ad, mae cyhoeddwyr wedi ildio mantais fawr a oedd ganddynt yn y frwydr am refeniw ad: Ymreolaeth lwyr dros eu gwefannau a'u citiau cyfryngau. Ni all y mwyafrif o gyhoeddwyr ddweud yn onest fod unrhyw beth am eu busnes, ar wahân i faint eu cynulleidfa a'u ffocws ar gynnwys, sy'n ei wahaniaethu.

Mae gwahaniaethu yn hanfodol i lwyddiant cystadleuol unrhyw fusnes; hebddo, mae'r siawns o oroesi yn llwm. Mae hyn yn gadael tair eitem bwysig i gyhoeddwyr a hysbysebwyr eu hystyried.

  1. Bydd Angen Difrifol am Werthu Uniongyrchol bob amser - Os yw brandiau am gynnal ymgyrchoedd effaith uchel ar-lein, bydd angen iddynt weithio'n uniongyrchol gyda'r cyhoeddwr. Mae gan y cyhoeddwr unigol y pŵer i hwyluso ymgyrchoedd na ellir eu masnachu trwy'r we agored i gyd. Crwyn y safle, gwthio, a cynnwys wedi'i frandio yw rhai o'r ffyrdd mwy elfennol y mae hyn yn digwydd ar hyn o bryd, ond bydd argaeledd opsiynau yn sicr yn ehangu yn y blynyddoedd i ddod.
  2. Bydd Cyhoeddwyr Savvy yn Dod o Hyd i Ffyrdd i Ehangu Cynigion Creadigol - Ni fydd cyhoeddwyr craff yn aros i frandiau gyflwyno syniadau ar gyfer ymgyrchoedd effaith uchel. Byddant yn mynd ati i daflu syniadau am syniadau newydd, a byddant yn dod o hyd i ffyrdd i'w gweithio yn eu citiau a'u caeau cyfryngau. Heb os, bydd cost y gweithrediadau ymgyrchu hyn yn dod yn brin, ond yn ogystal â ROI uwch, bydd cost ymgyrchoedd o'r fath yn cael ei ostwng yn y pen draw. Lle bynnag y mae cyfle i leihau costau mewn marchnad, bydd darparwr gwasanaeth aflonyddgar yn ymyrryd yn y pen draw.
  3. Bydd Cyhoeddwyr a Marchnatwyr yn Dod o Hyd i Ffyrdd o Gyflwyno Ymgyrchoedd Effaith Uchel Am Brisiau Is - Nid oes gan bob cyhoeddwr neu frand y gyllideb i greu ymgyrchoedd penodol. Pan wnânt hynny, gall fod costau dylunio a datblygu annisgwyl o uchel. Ymhen amser, bydd cwmnïau creadigol trydydd parti yn dod o hyd i ffyrdd o leddfu’r problemau hynny trwy ddatblygu opsiynau creadigol oddi ar y silff y gall cyhoeddwyr a hysbysebwyr eu prynu a’u defnyddio i gyflawni’r math o effaith a pherfformiad y byddant yn cael amser caled yn ei gyflawni fel arall.

Mae Ymreolaeth Aberthu I Fwa i Adtech yn Gynnig Colli

Mae safoni a chymudo sy'n ofynnol i wneud i hysbysebu weithio ar raddfa fawr wedi effeithio'n negyddol ar gyfraddau clicio uchel, ROI, ac effaith brand. Mae hynny'n gadael cyfleoedd newydd agored i gyhoeddwyr a marchnatwyr hawlio'r creadigrwydd a'r llwyddiant a oedd ar un adeg.

Heb os, bydd cefnogwyr ad ad yn dadlau hynny hysbysebu rhaglennol yn anochel ac yn beth rhyfeddol i gyhoeddwyr a hysbysebwyr fel ei gilydd oherwydd ei fod yn gostwng cost y gwerthiant ac yn rhoi darn o'r pastai i fwy o gyhoeddwyr. Yn syml, gofynion technegol yw safonau i wneud i hynny weithio.

Mae'n amheus a fyddai cyhoeddwyr (y rhai sy'n dal i sefyll beth bynnag), yn cytuno'n frwd. Llwyddiant Adtech i raddau helaeth fu cyhoeddi anffawd. Ond mater i'r un cyhoeddwyr hynny yw dod o hyd i ffyrdd o ymladd yn ôl trwy ailfeddwl eu hymagwedd tuag at werthu hysbysebion. 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.