Hysbysebion ar y Dudalen Gartref?

hysbysebion ar y dudalen gartref

Mae canfyddiad yn realiti. Rwyf wedi credu erioed, i raddau, bod hyn yn wir. Canfyddiad y gweithiwr yw realiti pa fath o gwmni neu fos y mae'n gweithio iddo. Canfyddiad y farchnad yw sut mae'r stoc yn ymateb. Canfyddiad eich cwsmer yw pa mor llwyddiannus yw'ch cwmni.

Y canfyddiad o lwyddiant blog yw pa mor dda y caiff ei werthuso.

Wrth i mi edrych o gwmpas y rhwyd, mae yna rai sydd peidiwch â chredu mewn monetizing eu blog, a rhai bod do. Fel y gwelais bob un o'r gwefannau hyn yn addasu eu harddulliau ac yn ychwanegu mwy o hysbysebion, tyfodd eu darllenwyr fel y gwnaeth eu hincwm.

A fyddech chi'n dewis y gwerthwr tai go iawn a yrrodd Cadillac neu Kia?

Yn ôl pob tebyg peidio. Mae canfyddiad yn realiti. Er bod fy safle yn dal i dyfu mewn llwyddiant, roedd yn bryd imi wneud rhywbeth i raddio i'r lefel nesaf. Mae mwy a mwy o gwmnïau yn dod ataf i hysbysebu ar fy safle ac nid oedd gennyf yr ystafell mewn gwirionedd, na system ddigonol ar waith i gadw golwg ar yr hysbysebion hynny. Felly - gwnes i ychydig o waith ar y thema.

Martech Zone Cynllun 3-colofn

Fe wnes i ychydig o waith gofalus iawn ar y thema, serch hynny. Roeddwn i eisiau darparu lleoliad gwych ar gyfer y cwmnïau hynny a oedd am noddi'r wefan, ond nid oeddwn am dynnu oddi ar y cynnwys. Llawer o'r blogiau monetized a welaf mewn gwirionedd blocio llwybr y darllenwyr i'r cynnwys gyda hysbysebu. Rwy'n credu bod hynny'n ymwthiol ac yn ddiangen. Yn bersonol, dwi'n dirmygu sgrolio trwy hysbysebion am gynnwys, felly defnyddiais y rheol euraidd wrth weithredu hysbysebion ar fy mlog fy hun.

Mae'r hysbysebion yn nodweddiadol 125px wrth 125px, safon eithaf da mewn hysbysebion ac i'w cael yn helaeth ar Cyffordd Comisiwn ac Clic dwbl. Pan na fydd y swydd yn cael ei defnyddio gan noddwr go iawn, gallaf ei llenwi ag hysbyseb gan un o'r gwasanaethau hyn neu gyda hysbyseb yn wag.

Os yw hyn yn eich digio, gobeithio na fyddaf yn eich colli chi fel darllenydd. Mae'r Porthiant RSS fel arfer mae gan un noddwr ar ei waelod, ond fe welwch lawer llai o hysbysebu yno. Cofiwch hefyd fy mod yn gwrthod hysbysebwyr yn rheolaidd. Yr wythnos hon daeth rhywun ataf a oedd am fy nhalu'n golygus i roi hysbyseb i fyny. Pan wnes i ychydig o ymchwil (aka: Google), darganfyddais eu bod yn cael eu dirmygu ar y Rhyngrwyd am osod adware a meddalwedd ysbïo. Rhoddais wybod iddynt na fyddwn yn cefnogi sefydliad a ddefnyddiodd dechnegau twyllodrus fel hyn.

Un nodyn olaf, roedd ffrindiau i mi yn dal i wneud sylwadau ar yr 'ergyd hudoliaeth' ar fy mhennawd. Cafodd rhywun hyd yn oed cas amdano. Mae canfyddiad yn realiti, felly cymerais ergyd ohonof fy hun neithiwr gyda chamera MacBookPro iSight a'i ffoto-bopio i'r pennawd. Dyma sut mae'r mwyafrif ohonoch chi'n fy adnabod ... yn pori ac yn gwenu!

23 Sylwadau

 1. 1

  Edrych yn dda Doug! Rydych chi'n iawn, nid yw'r hysbysebion hynny'n ymwthiol ychydig. Hefyd, rwy'n hoffi'r arddull newydd. Mae'n ffres iawn.

 2. 2

  Doug,

  Fel arfer, darllenais eich blog trwy RSS, ond heddiw roedd yn rhaid i mi edrych ar yr ail-ddylunio.

  Hmm ... i mi mae bellach yn edrych yn orlawn, ac yn enwedig mae fflachio hysbysebion fflach yn niwsans i ddarllen dwys. Maent bob amser yn ceisio bachu sylw'r testun.

  Er nad wyf yn erbyn monetizing blog, rwy'n cefnogi rhoi ei le i'r Testun. Mae Whitespace yn ffrind, ac nid yn rhywbeth y dylid ei lenwi â hysbysebion.

  http://weblogtoolscollection.com/archives/2007/11/15/lessons-from-eye-tracking-studies/

  O ran y llun ohonoch chi, rwy'n credu y byddai'n elwa o rywfaint o waith ystafell dywyll ddigidol (aka. Photoshop neu debyg). Mae'r lliwiau'n ymddangos ychydig yn wan, ac mae rhywbeth rhyfedd ar yr ochr dde, sy'n gwneud i'ch wyneb edrych yn fwy. Hefyd mae'n ymddangos nad ydych chi'n edrych yn uniongyrchol i'r camera, ychydig i ffwrdd. Ynghyd â'r gwyn brwsh aer o'ch cwmpas, mae hyn yn rhoi teimlad tebyg i guru.
  Byddwn i'n ail-dynnu'r llun gyda chrys sy'n cyd-fynd â chynllun lliw eich blog. Saethwch y portread gyda lens hirach, rhowch ychydig mwy o wrthgyferbyniad. Fflach bach efallai, i gael gwreichionen yn eich llygaid.

 3. 3

  Diolchgarwch Hapus, Doug. Hoffais eich ergyd hudoliaeth, ond rwy'n hoffi'r ergyd newydd hefyd, mae'n bendant yn fwy arwydd o'ch gwên bersonol. Rwy'n hoffi'r fformat newydd, hefyd. Gallaf anwybyddu'r hysbysebion os ydw i eisiau, neu edrych arnyn nhw os ydw i eisiau, a dyna sut y dylai fod.

  Cheers,
  Jules

 4. 4

  Diolchgarwch Hapus!

  Mae hynny'n wir yn dechneg braf rydych chi wedi'i mabwysiadu yma. Beth am ddefnyddio adserver? Rwy’n siŵr y gall eich hysbysebwyr olrhain y cliciau eu hunain 🙂

 5. 5

  Hei Doug, mae'n ddrwg gen i am y fideo honno ym mhorthiant Google .. * wps *

  Sylwaf fod gennych rai lleoedd hysbysebu ar gael. Am beth maen nhw'n mynd? Saethwch e-bost ataf pan fydd gennych gyfle.

  Mae gen i fideo sy'n mynd i wneud LOT yn fwy o arian na $ 70,000 Jaime mewn gwerthiant llyfrau a ganiataodd iddi ennill y Miliwnydd Rhyngrwyd Nesaf.

  Cymerwch gip pan gewch gyfle.

  Diwrnod Twrci Hapus!

 6. 7

  Helo Doug,

  Dyma fy ymweliad cyntaf â'ch gwefan mewn gwirionedd felly ni allaf wneud sylwadau ar eich hen gynllun. Rwy'n hoffi eich cynllun newydd serch hynny, mae'n edrych yn ffres ac yn lân heb ormod o hysbysebu.

  Nid wyf yn siŵr am gael llun ohonoch eich hun ar eich blog serch hynny. mae'n debyg ei fod yn ei wneud yn brofiad mwy personol os gall eich darllenwyr weld pwy ydych chi.

  Gobeithio y gallwch chi lenwi'r smotiau hysbysebu ar y golofn chwith yn fuan!

 7. 8

  Hei Doug, rwy'n credu bod y cynllun newydd yn edrych yn braf. Doedd gen i ddim problem gyda'ch hen “ergyd hudoliaeth”, ond mae'r un newydd yn braf hefyd.

  Daliwch ati gyda'r gwaith gwych!

 8. 9

  Wedi gwneud rhai mân newidiadau - roedd rhai yn seiliedig ar adborth:

  1. Photoshopped rhywfaint o liw i mewn i'r llun.
  2. Postiwyd y Tudalen Cyfraddau Hysbysebu

  Un peth efallai nad ydych wedi sylwi arno yw na wnes i ddefnyddio unrhyw ofod blog wrth ddylunio'r cynllun hwn.

  Mewn gwirionedd, mae'r cynnwys gwirioneddol ychydig yn ehangach. Yn syml, fe wnes i ehangu lled y cynllun cyfredol. Rwyf hefyd wedi crebachu maint y pennawd fel y gallai Folks gyrraedd y cynnwys yn gyflymach.

  Diolch am adael i mi wybod beth oeddech chi'n ei feddwl!
  Doug

 9. 10

  Efallai na fydd yn golygu llawer i chi, ond rydych chi wedi colli fi fel darllenydd. Rwyf wedi teimlo’n sâl yn gartrefol ers amser maith gyda masnacheiddio cyson y we a blogiau yn gyffredinol a chredaf ei bod yn hen bryd imi ddechrau torri fy nghysylltiadau â’r rhan honno o’r rhyngrwyd. Felly, ie, hwyl fawr dwi'n dyfalu; Fe wnes i fwynhau fy arhosiad yma, ond ar hyn o bryd rwy'n teimlo bod y swyn wedi boddi gan forglawdd o bledion sy'n fflachio am arian. (Ac, o'r neilltu; mae'n rhaid i hysbysebion naidlen y Cyswllt Cynnwys fod yn un o'r ffurfiau hysbysebu mwyaf di-flewyn-ar-dafod a ddyfeisiwyd erioed)

  • 11

   Helo Myk,

   Rwy'n gwerthfawrogi eich bod chi'n gadael i mi wybod ac mae'n ddrwg gen i eich bod chi'n gadael. Nid wyf yn pledio gydag unrhyw un i roi arian i mi, ond nid wyf yn credu ei bod yn bechod darparu cymaint o gyngor heb unrhyw gost a cheisio monetize y blog i'w lawn allu.

   Rwy'n credu bod rhai pobl yn meddwl fy mod i'n gyfoethog neu'n rhywbeth sy'n seiliedig ar lwyddiant fy mlog. Fel tad sengl i ddau, gydag un yn y coleg, gallaf eich sicrhau nad ydw i. Rwy'n ddosbarth canol solet, ddim yn berchen ar gartref (eto), ac yn gweithio'n galed i gadw arian mewn cynilion. Os gallaf gael ychydig gannoedd o ddoleri yn fwy allan o fy mlog bob mis, nid yw'n mynd i gael ei wario ar gartrefi gwyliau neu geir ffansi ... dim ond ychydig yn haws fydd talu coleg fy mab.

   Diolch am hongian o gwmpas cyhyd ag sydd gennych chi!
   Doug

   • 12

    Rwy'n cytuno â chi ar yr un Doug hwn. Nid wyf yn deall sut y gall pobl fel Myk ddisgwyl i flogiau a gwefannau eraill gyflwyno cynnwys mor ddefnyddiol heb wneud ychydig o bychod.

    Os mai John Chow ydych chi, dyna un peth - mae'n bendant wedi mynd ychydig dros ben llestri gyda rhai o'i gynlluniau monetization. Ond fel y dywedwch yn eich sylw uchod Doug, dim ond tad dosbarth canol ydych chi (fel fi fy hun) yn ceisio rhoi eich mab trwy'r coleg. Rwy'n deall yn llwyr ac yn parchu'ch awydd i wneud ychydig o arian o'ch blog. Gyda'r holl gynnwys gwych rydych chi wedi'i ddarparu i'ch darllenwyr, rydych chi'n haeddu cymaint â hynny o leiaf.

    • 13

     Yn gyntaf, Brandon, pobl fel Myk - boooh.

     Roeddwn yn siarad drosof fi a minnau yn unig, felly peidiwch â gwneud imi edrych fel fy mod yn gwneud datganiadau cyffredinol.

     I bob un ei hun oedd yr hyn yr oeddwn yn ceisio'i ddweud. Ond wyddoch chi, caniateir i mi hefyd ddewis y Blogiau a ddarllenais a pha rai nad wyf yn eu rhoi, a rhoi gwybod i Douglas pam.

     Ac yn olaf, hoffwn ddewis yr Asiant eiddo tiriog na fydd yn gofyn imi a fyddwn wedi rhoi cynnig ar y brand diweddaraf o gegolch, neu a fyddwn i wedi blasu'r selsig blasus iawn hwn. wrth geisio gwerthu tŷ i mi - ond, unwaith eto, dyna ffafriaeth bersonol yn unig.

     (Rwyf hefyd yn dad, ac ar hyn o bryd yr unig un sy'n dod â'r arian adref, felly yn sicr nid wyf yn niweidiol i ennill arian, nid wyf ond yn amau ​​mai dyma'r ffordd iawn o reidrwydd.)

     • 14

      Bydd yn rhaid i mi gadw i fyny dros Doug yma; rydych chi'n sôn eich bod chi'n amau ​​mai hysbysebu yw'r ffordd iawn i fynd ati i gynhyrchu incwm yn seiliedig ar yr ymdrechion sylweddol y mae Doug yn eu buddsoddi yn ei flog, ac eto nid ydych chi'n cynnig unrhyw awgrymiadau ar gyfer strategaeth monetization bob yn ail. Felly dwi'n eich herio chi Myk; os nad dyma'r ffordd iawn beth am awgrymu i Doug ffordd sy'n 'iawn', ac un sydd hefyd yn ariannol hyfyw?

     • 15
     • 16

      Rydych chi'n gweld, Mike, rwy'n herio'r syniad y dylai blogiau gael strategaeth monetization o gwbl. Mae'n ddrwg gen i, dyna'r union ffordd y mae gyda mi. Nid oes unrhyw ddefnydd o ddadlau'r pwynt hwn mewn gwirionedd.

      A gobeithio na ddeuthum ar draws fel awgrymu y dylai Doug newid rhywbeth i mi. Ni ddylai. Dylai wneud yr hyn y mae'n credu yw'r peth iawn ar ei gyfer ei blog.

      Ac yn union yr un peth, dylwn gael yr hawl i ddewis ei hoffi; neu beidio, fel sy'n digwydd yma.

      Efallai y daeth fy sylwadau ar draws fel ei gondemnio, yn bersonol. Sydd ddim yr hyn roeddwn i'n ceisio'i wneud. Gwir, dwi ddim yn hoffi'r ffordd strategaethau monetizing wedi symud i flaen y gad o flogio. Felly beth, os mai dyma'r ffordd y bydd y blog hwn yn mynd, iawn. Nid dim ond yr hyn yr wyf ei eisiau o flogio a chredaf fod gen i hawl i weithredu ar fy nheimladau.

      O ran fy herio. Wel ... gadewch i ni weld. Rwy'n credu ei bod hi'n bwysig gwybod, nad ydw i'n un o'r bobl sydd eisiau pethau am ddim. Dydw i ddim yn lawrlwytho cerddoriaeth, dwi ddim yn lawrlwytho ffilmiau.

      Wedi dweud hynny. Byddwn yn falch o dalu ffi tanysgrifio am y blog hwn (oni bai ei fod, fel $ 300 y mis). Nawr, deallaf y bydd lleng o bobl yn sgrechian Rhif Ffordd oherwydd ei fod ar y rhyngrwyd ac mae am ddim.

      Wel, ie. Mae am ddim ar gyfer yr hysbysebion annifyr a'r popups texlink ar gyfer pethau Ni ddes i yma am.

      Oes yna hysbysebion yn y llyfrau rydych chi'n eu darllen?

      Dwi ddim yn hoffi hysbysebion yn fy Nghyfres Deledu. Dyna pam rydw i'n prynu'r DVDs. Dwi ddim yn hoffi eistedd trwy hanner awr o hysbysebion cyn i ffilm ddechrau, dyna pam rydw i'n prynu DVD.

      Ddylwn i ei wneud Nodyn credu mewn popeth am ddim ar gost llurgunio'ch blog gyda hysbysebion trydydd parti hyll.

      I am yn barod i wario arian. Dim ond yn well gen i ei roi’n uniongyrchol i Doug yn lle mynd trwy ryw “glicio trwy sianeli” cysgodol.

     • 17

      Myk,

      Rwy'n bendant yn cydymdeimlo â'ch safbwynt ac yn gwerthfawrogi eich gonestrwydd. Pan fydd pobl fel Facebook a YouTube yn cychwyn y broses monetization, rwy'n dechrau rholio fy llygaid.

      Dydw i ddim yn mynd i ddadlau ei fod rywsut yn 'wahanol' oherwydd fy mlog i - rydw i jyst yn bod ar y blaen a) gall gynhyrchu mwy o arian a gallwn ei ddefnyddio! a b) Rwy'n credu bod canfyddiad gyda blogiau monetized eu bod yn 'llwyddiannus'.

      Un nodyn olaf: Mae'n debyg bod fy botwm “Buy Me a Starbucks” wedi gwneud tua $ 25 i mi yn ystod y 6 mis diwethaf - felly mae fy ymdrechion gwneud arian 'uniongyrchol' wedi bod yn dipyn o fflop. 🙂

      Gobeithio y gwnewch chi lynu o gwmpas - byddwch chi'n ychwanegu llawer at y sgyrsiau yma!

      Gyda pharch,
      Doug

     • 18
    • 19

     @Myk: Rydych chi'n gweld, Mike, rwy'n herio'r syniad y dylai blogiau gael strategaeth monetization o gwbl. Mae'n ddrwg gen i, dyna'r union ffordd y mae gyda mi. Nid oes unrhyw ddefnydd o ddadlau'r pwynt hwn mewn gwirionedd.

     Wna i ddim dadlau. Eich barn chi ydyw ac rwy'n un sy'n credu bod gennych yr hawl iddo. Wrth gwrs fy mod i'n meddwl eich bod chi'n bod yn afrealistig, ac yn yr un modd mae gen i hawl i'r farn honno, ond mae'r ddau ohonyn nhw'n farn ac yn ddim byd i * ymladd * drosto, iawn? 🙂

     @Myk: A oes hysbysebion yn y llyfrau rydych chi'n eu darllen?

     Ydyn, maen nhw'n cael eu galw'n “Gylchgronau.” 🙂

     Yr eironi yw fy mod i ddim ond ddoe yn ymchwilio i hysbysebu mewn cylchgronau a dod o hyd i ymchwil ar magazine.org sy'n dangos bod yr holl stats yn dangos bod llawer o ddarllenwyr cylchgronau yn ystyried yr hysbysebion fel rhan bwysig o'r cylchgrawn, yn enwedig pan fydd yr hysbysebion hynny'n cael eu targedu at y darllenwyr.

     Nid wyf yn hoffi hysbysebion yn fy Nghyfres Deledu. Dyna pam rydw i'n prynu'r DVDs. Dwi ddim yn hoffi eistedd trwy hanner awr o hysbysebion cyn i ffilm ddechrau, dyna pam rydw i'n prynu DVD.

     Rydych chi'n cymharu afalau ac orennau mewn sawl ffordd. Gallaf ddweud wrthych nad ydych chi'n hoffi'r hysbysebion dim ond oherwydd eich bod yn dueddol o beidio â hoffi nhw, ond mae llawer o bobl ddim yn eu hoffi, fel fi, oherwydd bod hysbysebion teledu yn gosod eu hamser yn sylweddol. Mae hysbysebion blog yn llawer llai ymwthiol na hynny ac (ac eithrio hysbysebion naid) nid ydyn nhw'n gwastraffu amser pobl, heblaw am y bobl hynny sy'n dewis treulio'u hamser yn deor drostyn nhw. '-)

     @Myk: Nid wyf yn credu mewn popeth am ddim ar gost llurgunio'ch blog gyda hysbysebion trydydd parti hyll.

     Wel i lawer o flogiau: “Heblaw am hynny Mrs. Lincoln, sut oedd y ddrama?”

     @Myk: Rwy'n barod i wario arian. Dim ond yn well gen i ei roi yn uniongyrchol i Doug yn lle mynd trwy ryw gysgodol? Cliciwch trwy sianeli ?.

     Fy dyfalu yw eich bod mewn lleiafrif difrifol. Os na, gallai fod yn werth i Doug a blogwyr eraill ddatblygu’r seilwaith sy’n ofynnol i gefnogi opsiwn o’r fath, ond byddai’n rhaid iddo fod yn opsiwn oherwydd yn sicr ni fyddai mwy na 90% yn talu. Rwy'n amau ​​a oes digon o bobl a fyddai'n gwneud ymgymryd â datblygu seilwaith o'r fath yn werth chweil, ond gallwn fod yn anghywir ac yn sicr ni fyddwn yn mewnosod fy hun i rwystro rhywbeth yr oedd rhywun arall ei eisiau.

     @Myk: Gwir, dwi ddim yn hoffi'r ffordd mae strategaethau monetizing wedi symud i flaen y gad o flogio. Felly beth, os mai dyma'r ffordd y bydd y blog hwn yn mynd, iawn. Nid dyna'r hyn yr wyf ei eisiau o flogio a chredaf fod gen i hawl i weithredu ar fy nheimladau ... Byddwn yn falch o dalu ffi tanysgrifio am y blog hwn (oni bai ei fod, fel $ 300 y mis). Nawr, deallaf y bydd lleng o bobl yn sgrechian dim ffordd oherwydd ei fod ar y rhyngrwyd ac mae am ddim.

     Mae gennych hawl llwyr i weithredu ar eich teimladau, cyhyd â bod eich gweithredoedd yn gyfreithlon! (er enghraifft, ni fyddai bomio tŷ Doug yn ffordd briodol o weithredu ar y teimladau hynny, wrth gwrs. ​​🙂 Ond fel rhywun sy'n hoffi astudio'r natur ddynol rwy'n teimlo bod eich teimladau'n gategoreiddiol. Mae'n ymddangos eich bod wedi datblygu ymlyniad â'r agweddau o rywbeth a oedd yn trawsnewid ac yn awr dyna mae wedi esblygu ymhellach, nid ydych yn ei hoffi er ei fod yn afrealistig iddo aros fel y cychwynnodd.

     Mae gan hanes lawer o enghreifftiau o'r anfodlon, ac maen nhw i gyd yn dod yn droednodiadau mewn hanes. Er enghraifft, mae yna rai a oedd yn casáu CDs oherwydd bod yn well ganddyn nhw feinyl, ond nid oedd eu hanfodlonrwydd yn rhwystro'r newid i gerddoriaeth wedi'i hamgodio'n ddigidol yn sylweddol. Ni fydd cyffelybu’r rhai sy’n casáu hysbysebu ar flogiau yn achosi i flogiau ddychwelyd yn ôl am ddim; gan ei blogio gormod o drafferth i wneud yn dda (dwi'n gwybod, mi wnes i drio a dwi ddim yn ei wneud yn dda!) bod angen cymhelliant economaidd ar bobl i'w wneud yn dda. Ac o ystyried yr holl ddewisiadau eraill sydd gan ddarllenydd, nid yw modelau tanysgrifio yn gweithio ond mae modelau hysbysebu yn gwneud hynny. Mae hyd yn oed New York Times wedi symud i hysbysebu; Canfu NYT fod sylw yn llawer mwy gwerthfawr nag amddiffyniad: http://www.mikeschinkel.com/blog/attentionhasbecomeworthmorethanprotection/ (Ond efallai na fyddech chi am ddilyn y ddolen oherwydd mae gen i hysbysebion ar y dudalen.)

     Beth bynnag, llinell waelod fy nadl yw bod eich atgasedd tuag at hysbysebion yn effeithio arnoch chi yn unig (a'r rhai sydd â theimladau tebyg) ac mae'n effeithio'n negyddol arnoch chi; IOW chi yw'r un sy'n colli o deimladau rydych chi'n dewis eu cael. Mae yna hen ddywediad “Dyn wedi cael ei gicio gan jacass. Ystyriodd y ffynhonnell a mynd o gwmpas ei fusnes. ” Gallwch chi weithio am hysbysebion ar flogiau ac achosi rhywfaint o dorcalon i chi'ch hun, neu gallwch chi ei dderbyn.

     Fe ddywedoch chi “Peidiwch â dadlau’r pwynt” felly mae’n debyg eich bod yn meddwl fy mod yn dadlau’r pwynt ond dydw i ddim. Rwy'n trafod y mater o fod yn ofidus am rywbeth sydd wedi esblygu ac na fydd yn newid yn ôl i'r hen ffordd a sut mae hynny ond yn lleihau ansawdd bywyd yr unigolyn sy'n cynhyrfu. Felly i grynhoi, os byddwch chi'n dysgu derbyn yr esblygiad hwn, byddwch chi'n berson hapusach.

     FWIW.

 10. 20
 11. 21

  LOL! Mae'ch post yn swnio fel eich bod chi'n ceisio cyfiawnhau'ch sefyllfa ychydig yn ormod! '-) Mae gwneud llawer iawn ohono yn tynnu sylw at y ffaith. Dim ond ei wneud a symud ymlaen. Os yw pobl eisiau astio amdano, wel dyna'u problem.

  Bron Brawf Cymru, byddai'n well gen i ddefnyddio perchennog Kia ar gyfer gwerthwr tai go iawn; Byddwn i'n ffigur bod ganddyn nhw well siawns o fod yn foesegol. Heblaw, pwy sy'n gyrru Cadillac heddiw sydd ag unrhyw ddosbarth beth bynnag? Wel, mae hynny ar wahân i Kate Walsh ... '-)

  • 22

   Yn hollol, Mike. Yn bendant roeddwn i eisiau cyfiawnhau'r hysbysebion - yn y gorffennol roeddwn i'n arfer beirniadu pobl a oedd yn rhedeg hysbysebion ar hyd a lled eu tudalen gartref. Fodd bynnag, cymerais ychydig o ofal yn y lleoliad ar y thema hon.

   Nid wyf yn credu bod perthynas rhwng elw a moeseg - ac rwyf wrth fy modd â'r CTS newydd a byddwn wrth fy modd yn gyrru un ... ond bydd ychydig flynyddoedd cyn i mi wastraffu arian ar gar moethus - os bu erioed.

   🙂

 12. 23

  Wps, dwi'n golygu dweud “rhesymoli”Nid“cyfiawnhau'… (Doh! 🙂

  Ac o ran elw a moeseg, efallai fy mod i ddim ond yn sianelu fy marn ystrydebol am y “blew glas yn Cadillac”Ychydig yn ormod (dyfynbris a gymerwyd o fan hysbysebu radio lleol am y mwyafrif o werthwyr tai go iawn.)

  Beth bynnag, blog gwych (heblaw am y post hwn '-p)

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.