AdPushup: Rheoli a Optimeiddio Eich Cynllun Ad

adpushup

Fel cyhoeddwr, un o'r penderfyniadau anoddaf wrth werthuso'ch gwefan yw'r cydbwysedd rhwng cynyddu refeniw neu ddinistrio profiad eich defnyddiwr. Rydym yn cael trafferth gyda'r cydbwysedd hwn hefyd - gan ymgorffori hysbysebion wedi'u targedu'n ddeinamig sy'n berthnasol i'r defnyddiwr. Ein gobaith yw bod ein hysbysebion yn ymestyn y cynnwys trwy ddarparu cynhyrchion neu wasanaethau a allai fod o gymorth.

Yr anfantais, wrth gwrs, yw bod ymwelwyr â'r wefan yn dechrau anwybyddu'r hysbysebion yn unig. AdPushup, mae system ar gyfer rheoli a gwneud y gorau o'ch cynlluniau hysbysebion, yn galw hyn dallineb baner. Mae AdPushup yn integreiddio'n ddi-dor â'ch gwefan ac yn caniatáu ichi greu lleoliadau ychwanegol ar gyfer eich hysbysebion, gan gynnwys cynnwys.

AdPushup yn darparu platfform sy'n eich galluogi i optimeiddio maint, lliw, math a lleoliad eich hysbysebion presennol. Mae'r system yn defnyddio dysgu peiriant i leihau'r angen am ymyrraeth ddynol ac ymrwymiad amser, gan optimeiddio'r lleoliad hysbysebu i sicrhau'r refeniw mwyaf posibl.

cynllun adpushup

Nodweddion AdPushup Cynnwys:

  • Optimeiddio Cynllun Ad - Creu arbrofion cynllun hysbyseb a gwneud y gorau o feintiau hysbyseb, lleoliadau, mathau a lliwiau yn awtomatig.
  • Technoleg Optimeiddio Auto Mewn-gynnwys - Mae sganio optimeiddio auto mewn cynnwys ac yn mewnosod hysbysebion yn eich cynnwys yn ddeallus heb effeithio ar UX.
  • Rheoli Ad Gweledol - Defnyddiwch olygydd gweledol pwynt-a-dewis i reoli priodweddau ad lluosog a sefydlu arbrofion heb godio.
  • Optimeiddio Profiad y Defnyddiwr - Cynyddu refeniw heb gyfaddawdu ar brofiad ymwelydd eich gwefan nac addasu ei dempled dylunio.
  • Peiriant Optimeiddio Parhaus Deallus - Mae dysgu trwy beiriant yn galluogi'r system i ddysgu ac addasu ei hun i newid ymddygiad ymwelwyr i ddangos y cynlluniau hysbysebu mwyaf priodol sy'n denu eu sylw.
  • Segmentu a Phersonoli - Creu cynulleidfaoedd a segmentau yn awtomatig ar gyfer personoli'r cynlluniau hysbysebu i wella profiad ymwelwyr.
  • Dadansoddeg ac Adrodd - Cadwch y wybodaeth ddiweddaraf am berfformiad eich cyfrif trwy olrhain canlyniadau'n fanwl analytics, ac adroddiadau arfer.
  • Optimeiddio Cyflenwi Ad - Mae hysbysebion yn cael mellt yn gyflym trwy ein rhwydwaith cyflenwi cyfluniad Geo-ddosbarthu sy'n rhoi'r llwyth lleiaf ar eich gweinyddwyr.
  • Integreiddiadau â Google AdSense / AdX - Integreiddio di-dor gyda Google AdSense a DoubleClick Ad Exchange (AdX) sy'n eich galluogi i ddechrau gydag un clic.
  • Cydymffurfiaeth Polisi Google AdSense - Mae'ch hysbysebion optimized yn cael eu danfon trwy rwydwaith cyflenwi cyfluniad Geo-ddosbarthu sy'n rhoi'r llwyth lleiaf ar eich gweinyddwyr.

Efallai mai'r peth mwyaf diddorol yn ei gylch AdPushup yw bod y prisio yn seiliedig ar gyfran refeniw gyda'r ymrwymiadau lleiaf.