Mabwysiadu, Momentwm, Ehangu

Ffotograffau adneuo 48828735 m

Darllenydd yn bresennol yn Blog Expo Byd dywedodd wrthyf fod y diwrnod yn golled heb eithrio un siaradwr: Scott Stratten. Cyhoeddodd Scott yn ddiweddar Dad-farchnata, llyfr yr oeddwn, yn eironig, yn ei ddarllen ar y ffordd i mewn i Las Vegas. Dyma fy Blog World Expo cyntaf, felly ni allaf ddweud pa mor wych ydyw - heblaw fy mod eisoes wedi gwneud rhai cysylltiadau rhwydwaith anhygoel a chael sgwrs wych gyda Scott y tro cyntaf (a'r ail dro) i mi redeg i mewn iddo.

dadorchuddio-360x480.jpgMae Scott yn byw hyd at ei lyfr… yn ei siarad, ei gyflwyniad a’r llyfr ei hun. Mae Scott yn ei alw'n Unbook. Mae'r penodau'n fyr ac yn hawdd eu treulio. Mae agwedd sgyrsiol tuag at y llyfr. Ac ar ôl i chi ddarllen y troednodyn cyntaf, byddwch chi'n chwilota ... darllen pob troednodyn wedi hynny. Mae'n rhaid ei ddarllen.

Er nad wyf wedi gorffen gyda'r llyfr, rwyf eisoes yn gwerthfawrogi gallu Scott i beidio â chymhlethu'r tasgau sydd wrth law i farchnatwyr - yn enwedig o ran trosoledd cyfryngau cymdeithasol. Rwy'n gweld bod llawer o'r prif siaradwyr, awduron ac ymgynghorwyr yn gallu gwneud hynny, efallai bod Scott yn un o'r goreuon. Gallant ganolbwyntio i ffwrdd o'r holl sŵn a chanolbwyntio ar y materion go iawn.

Un pwnc yn y llyfr oedd y trosolwg syml o sut mae cwmnïau'n gweithredu cyfryngau cymdeithasol ... tri cham syml. Rydw i'n mynd i ychwanegu fy 2 sent ar bob un - nid geiriau Scott ydyn nhw.

  1. mabwysiadu - Gall ymgymryd â rhywbeth mor bwerus â'r cyfryngau cymdeithasol fod yn ddychrynllyd yn ogystal â llafurddwys. Gall mesur y canlyniadau fod yn boenus iawn. O ganlyniad, mae llawer o gwmnïau wedi cefnu ar gyfryngau cymdeithasol yn gyfan gwbl yn lle gwireddu eu potensial ar gyfer adeiladu ar lafar, awdurdod, enw da a busnes dilynol ... naill ai'n uniongyrchol neu drwy atgyfeiriadau.
  2. momentwm - Ar ôl i chi ddarganfod beth sy'n gweithio mewn gwirionedd (dyma lle mae'n syniad gwych defnyddio a ymgynghorydd cyfryngau cymdeithasol… A dal eu traed i'r tân ar ganlyniadau), efallai mai'r cam nesaf fydd y mwyaf o amser. Nid sbrint yw'r cyfryngau cymdeithasol ... mae'n farathon. Mae'n cymryd amser i ebbs a llif y rhwydweithiau cymdeithasol a'r blogosffer gymryd sylw ohonoch chi ac i chi dyfu. Mae gadael yn gyffredin yma hefyd. Gall tirwedd hynod gystadleuol yn y cyfryngau cymdeithasol gymryd misoedd neu hyd yn oed flwyddyn neu ddwy i dorri trwodd gyda chynnwys gwych. Peidiwch â cholli safle eich nodau ac aros ar y trywydd iawn!
  3. Ehangu - dyma pryd mae'n cael hwyl. Rydych chi wedi dymchwel ychydig o ddominos gyda'ch strategaeth ac yn awr, does dim ond angen i chi feddwl am gyfryngau newydd, cynulleidfaoedd newydd a syniadau newydd i'w gweithredu. Rydych chi eisoes yn cael canlyniadau ... mae eich pennaeth yn hapus ... mae'r sefydliad wedi prynu i mewn i'r cyfryngau cymdeithasol ac rydych chi'n medi'r buddion. Mae diwylliant eich sefydliad hyd yn oed yn newid o'r tu mewn wrth i chi weld tryloywder yn gyffrous. Mae eich gweithwyr dan y chwyddwydr, yn cyfrannu ac yn hapus. Ac mae sylfaen eich ffan a'r canlynol bellach yn tyfu'n gyflym.

Codwch gopi o Dad-farchnata cyn gynted ag y gallwch. Nid yw eich llyfr marchnata cyfartalog yn llawn o'r amlwg. Mae Scott yn annog cwmnïau i fentro (craff) yn lle cael canlyniadau ofnadwy gydag ymdrechion marchnata ofnadwy o ddiogel a nodweddiadol. Stopio Marchnata. Dechreuwch Ymgysylltu.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.