Adobe XD: Dylunio, Prototeip, a Rhannu gyda Datrysiad UX / UI Adobe

Heddiw, gosodais Adobe XD, datrysiad UX / UI Adobe ar gyfer prototeipio gwefannau, cymwysiadau gwe, a chymwysiadau symudol. Mae Adobe XD yn galluogi defnyddwyr i newid o fframiau gwifren statig i brototeipiau rhyngweithiol mewn un clic. Gallwch wneud newidiadau i'ch dyluniad a gweld eich diweddariad prototeip yn awtomatig - nid oes angen syncing. A gallwch chi gael rhagolwg o'ch prototeipiau, ynghyd â thrawsnewidiadau ar ddyfeisiau iOS ac Android, yna eu rhannu â'ch tîm i gael adborth cyflym.

Adobe XD

Nodweddion Adobe XD Cynhwyswch:

 • Prototeipiau rhyngweithiol - Newid o ddyluniad i fodd prototeip gydag un clic, a chysylltu byrddau celf i gyfathrebu llif a llwybrau apiau aml-sgrin. Cysylltu elfennau dylunio o un bwrdd celf i'r llall, gan gynnwys Ailadrodd celloedd Grid. Ychwanegwch ryngweithio â rheolyddion gweledol greddfol i brofi a dilysu'r profiad.
 • Cyhoeddi prototeipiau ar gyfer adborth - Cynhyrchu dolenni gwe y gellir eu rhannu i gael adborth ar eich dyluniadau, neu eu hymgorffori ar Behance neu dudalen we. Gall adolygwyr wneud sylwadau uniongyrchol ar eich prototeipiau a rhannau penodol o'ch dyluniad. Fe'ch hysbysir pan fyddant yn gwneud sylwadau, a gallant adnewyddu eu porwyr i weld eich newidiadau.
 • Byrddau celf cyflym, amlbwrpas - P'un a ydych chi'n gweithio gydag un bwrdd celf neu gant, mae XD yn rhoi'r un perfformiad cyflym i chi. Dylunio ar gyfer gwahanol sgriniau a dyfeisiau. Pan a chwyddo heb amser oedi. Dewiswch o feintiau rhagosodedig neu diffiniwch eich un chi, a chopïwch rhwng byrddau celf heb golli lleoliad eich elfennau dylunio.
 • Ailadrodd Grid - Dewiswch eitemau yn eich dyluniad, fel rhestr gyswllt neu oriel luniau, a'u dyblygu'n llorweddol neu'n fertigol gymaint o weithiau ag y dymunwch - mae eich holl arddulliau a'ch bylchau yn aros yn gyfan. Diweddarwch elfen unwaith a bydd eich newidiadau yn diweddaru ym mhobman.
 • Cefnogaeth traws-blatfform - Mae Adobe XD yn cefnogi Windows 10 (Universal Windows Platform) a Mac yn frodorol, gydag apiau symudol cydymaith ar gyfer Android ac iOS.
 • Panel asedau - Sicrhewch fod lliwiau ac arddulliau cymeriad ar gael yn hawdd i'w hailddefnyddio trwy eu hychwanegu at y panel Asedau (y panel Symbolau gynt), sy'n cynnwys symbolau yn awtomatig. Golygwch unrhyw liw neu arddull cymeriad yn y panel a bydd y newidiadau yn cael eu hadlewyrchu trwy gydol eich dogfen.
 • Symbolau wedi'u hail-enwi - Arbedwch amser gyda symbolau, elfennau dylunio y gellir eu hailddefnyddio sy'n dileu'r angen i ddarganfod a golygu pob enghraifft o ased ar draws dogfen. Diweddarwch un a byddant yn diweddaru ym mhobman, neu'n dewis diystyru achosion penodol. Gall symbolau fod yn graffeg fector, delweddau raster, neu wrthrychau testun, a gellir eu defnyddio hefyd fel gwrthrychau o fewn Gridiau Ailadrodd.
 • Llyfrgelloedd Cwmwl Creadigol - Gydag integreiddio Llyfrgelloedd Cwmwl Creadigol, gallwch gyrchu a chymhwyso delweddau raster, lliwiau ac arddulliau cymeriad a grëwyd yn Photoshop CC, Illustrator CC, a chymwysiadau eraill Cloud Creadigol o'r tu mewn i XD, a'u hailddefnyddio unrhyw le yn eich dogfennau.
 • Arolygydd Eiddo Cyd-destunol - Gweithiwch mewn gofod anniben diolch i'r Arolygydd Eiddo sy'n ymwybodol o'r cyd-destun, sydd ond yn arddangos opsiynau ar gyfer y gwrthrychau rydych chi wedi'u dewis. Addasu priodweddau fel lliw a thrwch y ffin, llenwi lliwiau, cysgodion, blurs, didwylledd a chylchdroi, ac opsiynau mynediad ar gyfer aliniad, dimensiynau, a'r Grid Ailadrodd.
 • Llywio cynfas craff - Chwyddo i mewn yn hawdd ar ardal benodol o'ch dyluniad, neu wneud dewis ar fwrdd celf a defnyddio llwybr byr i chwyddo'r dde iddo. Pan neu chwyddo gyda'ch llygoden, touchpad, neu lwybrau byr bysellfwrdd. A chael perfformiad gwych hyd yn oed os oes gennych gannoedd o fyrddau celf.
 • Haenau cyd-destunol - Arhoswch yn drefnus ac â ffocws wrth reoli dyluniadau cymhleth diolch i agwedd gyd-destunol tuag at haenau. Mae XD yn tynnu sylw at yr haenau sy'n gysylltiedig â'r bwrdd celf rydych chi'n gweithio arnyn nhw yn unig, felly gallwch chi ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch chi yn gyflym ac yn hawdd.
 • Offer canllaw cynllun - Llunio, ailddefnyddio, ac ailgymysgu elfennau dylunio yn ddi-dor gan ddefnyddio gridiau snap-to ac offer cynllun greddfol eraill sy'n eich helpu i greu mesuriadau cymharol rhwng gwrthrychau, mwgwd gyda siapiau, grwpio, cloi, alinio, a dosbarthu elfennau dylunio, a mwy.
 • Effeithiau aneglur - Cymylu gwrthrych penodol neu gefndir cyfan yn gyflym i newid canolbwynt eich dyluniad, gan roi dyfnder a dimensiwn iddo.
 • Graddiannau llinellol amlbwrpas - Creu graddiannau llinellol hardd gan ddefnyddio rheolyddion gweledol syml ond manwl gywir yn y Lliwiwr Lliw. Gallwch hefyd fewnforio graddiannau o Photoshop CC a Illustrator CC.
 • Offeryn Pen Modern - Tynnwch siapiau a llwybrau yn hawdd gyda'r teclyn Pen. Defnyddiwch lwybrau arfer, ychwanegu neu dynnu pwyntiau angor, trin llinellau yn hawdd, a newid rhwng llwybrau crwm ac onglog - pob un â'r un teclyn.
 • Golygu grŵp Boole - Creu ac arbrofi gyda siapiau cymhleth trwy gyfuno grwpiau o wrthrychau gan ddefnyddio gweithredwyr Boole annistrywiol.
 • Steilio teipograffeg - Arddull testun gyda rheolaeth fanwl gywir i wella profiad y defnyddiwr. Addaswch elfennau argraffyddol yn hawdd fel ffont, ffurfdeip, maint, aliniad, bylchau cymeriad, a bylchau llinell. Newidiwch ymddangosiad eich testun yr un ffordd rydych chi'n newid elfennau eraill yn XD fel didwylledd, llenwad, cefndir ac effeithiau aneglur, a ffiniau.
 • Rheoli lliw symlach - Dewiswch liwiau trwy nodi union werthoedd neu drwy samplu o'r tu mewn neu'r tu allan i XD gyda'r Eyedropper. Creu ac arbed swatches lliw, a defnyddio llwybrau byr ar gyfer codau hecsadegol yn y Codwr Lliw.
 • Adnoddau UI - Dylunio a phrototeip yn gyflym ar gyfer dyfeisiau Apple iOS, Google Material Design, a Microsoft Windows gan ddefnyddio cydrannau rhyngwyneb defnyddiwr o ansawdd uchel.
 • Copïo a gludo o apiau dylunio eraill - Dewch â gwaith celf i mewn i XD o Photoshop CC a Illustrator CC.
 • Rhagolwg iOS ac Android yn eu cyd-destun - Rhagolwg o'ch dyluniadau a'r holl ryngweithio ar y dyfeisiau rydych chi'n eu targedu. Gwnewch newidiadau ar y bwrdd gwaith ac yna eu profi ar eich dyfeisiau am ffyddlondeb a defnyddioldeb.
 • Awgrym problemus - Tynnwch sylw yn awtomatig at y mannau problemus yn eich prototeip fel y gall defnyddwyr weld pa feysydd sy'n rhyngweithiol ac y gellir eu clicio.
 • Rheoli prototeip - Creu URLau lluosog o'r un ffeil i rannu gwahanol fersiynau o'ch prototeip. Rhannwch nifer anghyfyngedig o brototeipiau, a'u cyrchu a'u dileu yn hawdd o'ch cyfrif Creative Cloud.
 • Cofnodi rhyngweithiadau prototeip fel fideos - Wrth i chi glicio trwy eich rhagolwg, cofnodwch ffeil MP4 i'w rhannu â'ch tîm neu randdeiliaid (Mac yn unig).
 • Allforio gwaith celf, asedau a byrddau celf - Allforio delweddau a dyluniadau mewn fformatau PNG a SVG, y gallwch eu ffurfweddu ar gyfer iOS, Android, gwe, neu eich gosodiadau arfer eich hun. Allforio bwrdd celf cyfan neu elfennau unigol. A rhannwch asedau a byrddau celf trwy eu hallforio fel ffeiliau PDF unigol neu fel un ffeil PDF.
 • Cefnogaeth aml-iaith - Ymhlith yr ieithoedd a gefnogir mae Saesneg, Ffrangeg, Almaeneg, Japaneg a Chorea.
 • Hysbysiadau e-bost am sylwadau - Sicrhewch hysbysiadau e-bost pan fydd rhanddeiliaid yn rhoi sylwadau ar eich prototeipiau gwe. Gellir anfon e-byst yn unigol neu eu batio mewn crynhoad dyddiol

Gorau oll, daw Adobe XD gyda fy nhrwydded ar gyfer yr Adobe Creative Suite!

Datgeliad: Rydym yn gysylltiedig ag Adobe.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.