A yw Adobe SiteCatalyst yn Colli Stêm?

adobe

Mae gennym ychydig o gleientiaid ar Adobe SiteCatalyst ... ond nid wyf yn siŵr faint sydd mewn cariad â'r platfform mewn gwirionedd a faint sy'n cynllunio ar ei gadw. SiteCatalyst, fel eraill analytics llwyfannau, cyfyngu ar nifer yr ymweliadau y byddant yn storio data arnynt - anfantais enfawr i unrhyw un sy'n pesychu'r bychod mawr ar gyfer system fenter. Ac ers i Adobe eu llyncu, nid yw'n ymddangos fel yr un cwmni.

Roeddwn yn chwilfrydig am hyn ac yn edrych ar rai tueddiadau chwilio. Wrth i ragolygon a defnyddwyr ddefnyddio platfform, maent yn tueddu i chwilio amdanynt yn fwy. Yn yr achos hwn, mae'n ymddangos bod chwiliadau Catalydd Safle ac Omniture yn tueddu i ostwng. Diau fod Google Analytics yn cnoi pob un o'r gwerthwyr hyn - ond roedd Omniture yn wahanol am gryn amser. Roedd eu staff proffesiynol yn werth y buddsoddiad ers iddynt barhau i helpu eu cleientiaid i dyfu. Nid wyf yn siŵr a yw hynny'n digwydd mwyach.

Mae'n debyg nad yw ymgynghorwyr agnostig gwerthwyr fel fi yn helpu chwaith. Nid oes ots gen i weithio gyda SiteCatalyst, ond nid yw'r cleientiaid sydd gennym yn gwneud unrhyw beth ysblennydd ag ef mewn gwirionedd. Gwnaeth ChaCha ddadansoddiad eithaf cŵl yn ôl rhanbarth y dudalen fel eu bod yn gwybod pa gynnwys oedd yn denu ac yn cadw'r nifer fwyaf o ymwelwyr ... ond hyd yn oed y gellid ei wneud gyda Google pe bai angen.

Mae SiteCatalyst yn darparu rhai integreiddiadau symudol, cymdeithasol a fideo solet ... ond nid yw hynny'n wahaniaethu mwyach. Yr un nodwedd y gellid gweld SiteCatalyst fel newidiwr gêm yw llifoedd gwaith:

  • Rhyngwyneb defnyddiwr sythweledol - Datgelu mewnwelediadau marchnata ar-lein allweddol yn gyflym ac yn hawdd.
  • Argaeledd amser real - Cyrchu data o'ch iPad. Sgroliwch, swipe, a chwyddo i mewn i gyfnodau amser penodol. Ychwanegwch fetrigau neu adroddiadau e-bost newydd gyda chyffyrddiad syml.
  • Penderfyniadau awtomataidd - Sefydlu hysbysiad awtomatig o sbardunau digwyddiadau pan fydd metrigau allweddol yn rhagori neu'n disgyn yn is na'r disgwyliadau.

Beth yw eich barn chi? Oeddech chi'n gwmni a adawodd Adobe SiteCatalyst? A yw Analytics yn rhywbeth rydych chi'n buddsoddi ynddo bellach? Yn fy marn i, mae'n ymwneud llai â'r platfform a mwy am y cwmni yn eich helpu chi i lwyddo. Ar ôl gweithio'n uniongyrchol gyda'r bobl yn Webtrends, rwy'n gwybod cymaint y maent yn poeni am eu cleientiaid. Gan weithio gyda chleientiaid SiteCatalyst, nid wyf yn siŵr fy mod erioed wedi siarad â rheolwr cyfrif Adobe!

2 Sylwadau

  1. 1

    Byddaf yn onest, rwy'n credu bod Adobe yn colli llawer o dir oherwydd materion Adobe Flash. Er fy mod yn gwybod bod gwefannau yn symud i ffwrdd o hyn, mae cymaint o hyd sy'n gorfod dal i fyny. Mae gennych chi lawer o ddefnyddwyr rhwystredig allan yna. Er bod y pecynnau dylunio yn wych ... mae'r cario drosodd rwy'n teimlo yn effeithio ar y sefyllfa

  2. 2

    Mae hynny'n duedd amlwg yn sicr. Yn LVMetrics, rydym yn gweithio'n helaeth gyda chleientiaid sy'n gwireddu potensial Google Analytics yn gynyddol wrth eu defnyddio a'u defnyddio'n iawn. Nid yw'r rhesymu hyd yn oed yn ymwneud â phris mwyach, mae'n ymddangos ei fod yn sylweddoliad mai dim ond cymaint o wybodaeth y gellir ei defnyddio'n ystyrlon o offeryn Web Analytics ac ar gyfer hynny, mae Google Analytics yn gweithio'n iawn. Gellir adeiladu Cymwysiadau Pwerus gan ddefnyddio Google Analytics API gan gynnwys dadansoddeg ar lefel ymwelwyr - rhywbeth y mae Omniture wedi bod yn ei ystyried yn bwynt gwerthu unigryw ers amser maith. Mae'r dewis yn wirioneddol ferwi i gymhariaeth rhwng nodweddion 'allan o'r bocs' o SC, yn erbyn olrhain GA cyfyngedig + ychydig o ymgynghori, hud data ac ETL. Mae'r olaf yn ennill llaw.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.