Mewnwelediadau Digidol Adobe: Cyflwr yr Undeb Digidol 2017

Adobe Cyflwr yr Undeb Digidol 2017

Mewnwelediadau Digidol Adobe wedi llunio ffeithlun hardd (a fyddem yn disgwyl unrhyw beth gwahanol?) ar y Cyflwr yr Undeb Digidol - canolbwyntio ar hysbysebu digidol a disgwyliadau defnyddwyr cysylltiedig. Efallai mai fy hoff beth am yr ffeithlun hwn yw eu bod wir wedi cymryd twmpathau o ddata a'i baru i nifer ddethol o arsylwadau a chasgliadau:

  • Mae Costau Ad yn Codi - wrth i fwy o hysbysebwyr prif ffrwd droi at ddigidol, mae'r galw am ofod hysbysebu a chostau cysylltiedig yn cynyddu. Mae cost chwilio symudol fesul clic (CPC) wedi codi 11% rhwng 2014 a 2016. Mae argraffiadau cost arddangos fesul mil (CPM) wedi codi 12%, ac mae hysbysebion fideo wedi codi 13%. Er bod y galw yn rhan o'r hafaliad, rwy'n chwilfrydig hefyd a yw technoleg dargedu gynyddol yn goresgyn yr enillion ar fuddsoddiad.
  • Mae Dewis Sgrin yn Cynyddu, ond mae'r Amser ar y Safle i Lawr - Ugh ... mae'n annifyr i mi mewn byd o oryfed mewn pyliau y mae Adobe yn nodi, “mae rhychwant sylw yn dal i grebachu”. Nid yw amser is ar y safle yn golygu eich bod wedi colli sylw'r ymwelydd. Mae pobl yn aml-dasgio ac yn ymchwilio ar-lein gyda llu o opsiynau. Felly, os oes dwsinau o fideos ar bwnc, disgwyliwch i'ch ymwelwyr adael i adolygu eu holl opsiynau cyn gwylio.1 mewn 5 mae pobl yn symud ymlaen o hysbyseb fideo ar ôl 5 eiliad yn unig a chafwyd gostyngiad o 22 eiliad yn yr amser a dreuliwyd ar wefannau flwyddyn ar ôl blwyddyn. Mae dewis ansawdd a chystadleuaeth yn parhau i gynyddu o ran argaeledd.
  • Mae twf yn hawdd, mae cadw'n anodd - Yn ystod y tair blynedd diwethaf, gwelodd cwmnïau sy'n tyfu gynnydd o 30% mewn ymwelwyr newydd ond nid yw 73% o'r ymwelwyr tro cyntaf hynny yn dychwelyd.
  • Martech Silos - Mae gan 40% o gwmnïau lwyfannau, technolegau a seilos lluosog Martech, sy'n ei gwneud hi'n anodd olrhain y gobaith neu daith y cwsmer ar draws dyfeisiau a llwyfannau.
  • Nid yw Defnyddwyr yn Gwerthfawrogi Hysbysebion - Rwyf bob amser yn chwilfrydig am ddal y ffaith bod 58% o farchnatwyr yn dweud eu bod yn well am gyrraedd cwsmeriaid ond dim ond 38% o gwsmeriaid sy'n cytuno Y gwir yw, er efallai nad yw defnyddwyr wrth eu bodd yn hysbysebu ... mae'n parhau i weithio i hysbysebwyr. Y greal sanctaidd i farchnatwyr yw datblygu cynnwys sy'n cael ei werthfawrogi, ei werthfawrogi a'i hyrwyddo mewn modd sy'n gwbl ddymunol i'w rhagolygon.
  • Profiadau Cwsmer Unedig - parhau i gynyddu mewn pwysigrwydd wrth i gwsmeriaid geisio ymgysylltu â brandiau mewn modd y maent yn ei werthfawrogi. Ac mae'n gweithio - gwelwyd 54% yn fwy o ymweliadau na dwy flynedd yn ôl wrth bostio swyddi a oedd yn cyfuno technoleg a chreadigrwydd.

I lunio'r ffeithlun hwn, tynnodd Adobe o 741 biliwn o ymweliadau â gwefannau, 450 biliwn o argraffiadau ad ac 11 biliwn o gychwyniadau fideo. Waw!

Adobe State of the Digital Union 2017 Infographic

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.