Adobe Creative Cloud: Darllenwch y Print Gain ar Drwyddedau!

Llosgi Arian

Pan lansiodd Adobe Creative Cloud, fe wnes i arwyddo! Dim mwy yn prynu trwyddedau drud a rheoli allweddi DVD ... dim ond eu lawrlwytho a'u gosod yn ôl yr angen. Mae gennym dîm anhygoel sy'n gweithio ar ein dyluniadau, ond yn aml mae'n rhaid i ni wneud golygiad neu addasiad cyflym ar ôl i ni gael ffeiliau gan ein dylunwyr, felly prynais drwydded. Dechreuodd fy mhartner busnes helpu, felly prynais ail drwydded iddi hefyd. Ac yna nid oedd gan un o'n cleientiaid y gyllideb ar gyfer trwydded ond roedd angen iddo olygu ffeiliau o bryd i'w gilydd, felly prynais drwydded ar eu cyfer.

Dwi byth yn Darllen y Print Gain

Roeddwn i'n meddwl fy mod i'n talu ffi drwydded fisol yn unig ac y gallwn ychwanegu a dileu'r trwyddedau yn ôl yr angen. Fe wnes i ddarganfod y ffordd galed nad yw hynny'n wir. Ar ôl i'm partner busnes lansio ei asiantaeth ei hun a bod fy nghleient wedi gadael i'r gweithiwr fynd ... cefais fy hun yn talu am ddwy drwydded nas defnyddiwyd bob mis. Ar ôl baglu trwy'r panel gweinyddol ofnadwy ar gyfer Adobe Creative Cloud a chael gwared ar y ddau ddefnyddiwr, sylwais fod cyfrif y drwydded yn aros yr un fath.

Fe wnaeth chwiliad cyflym am “ddileu trwyddedau” yn eu sylfaen wybodaeth ddarparu'r ymateb nad oes unrhyw un ei eisiau erioed… gysylltu â chefnogaeth. Ugh ... agorais ffenestr sgwrsio. Roeddwn i'n meddwl efallai bod rhywun yn mynd i siarad â mi rhag anablu'r trwyddedau. Ar ôl 23 munud a 51 eiliad, fe wnaethant. Ond efallai nad dyna pam rydych chi'n meddwl.

Sgwrs Adobe Creative Suite

Mae'r sgwrs wirioneddol wedi'i chynnwys uchod i ddangos i chi'r traw nonsensical y cefais fy nhaflu, a anwybyddodd yn llwyr y ffaith fy mod i'n defnyddio fy nhrwydded fy hun. Rwy'n gwybod pa mor wych yw'r rhaglen, rydw i prynu trwydded!

Dylai cwmni maint Adobe fod â chywilydd yn onest wrth ddefnyddio'r strategaeth hon i rwystro eu cwsmeriaid am ychydig bychod. Doeddwn i ddim yn sylweddoli fy mod yn anfwriadol yn arwyddo cytundeb blynyddol newydd. Rwy'n cydnabod bod gan rai busnesau gostau caled gyda chwsmeriaid, ond nid yw hynny'n bodoli gydag Adobe Creative Cloud. Yn yr un modd ag unrhyw blatfform SaaS arall, dylwn allu ychwanegu a dileu trwyddedau defnyddwyr yn ôl yr angen. Y rheswm y gwnes i arwyddo oedd fy mod i'n ddefnyddiwr gonest a oedd yn gwerthfawrogi gwerth y platfform ac wedi talu amdano'n barod.

Nawr rwy'n talu 300% o gost fy nhrwydded am Adobe Creative Suite gyda'r ddwy drwydded arall yn segur. Adobe, byddaf yn hollol eich galw chi ar Orffennaf 16, 2018. Efallai ei bod hi'n bryd imi ddod o hyd i rai platfformau amgen.

Rhybudd: Nid oes unrhyw opsiwn ar y panel gweinyddol i analluogi adnewyddu ceir hefyd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.