Deall Parsio Cyfeiriadau, Safoni a Dilysu APIs

Gwirio Cyfeiriadau

Cyn gweithio ar-lein, bûm yn gweithio am ddegawd yn y diwydiannau papurau newydd a phost uniongyrchol. Oherwydd bod postio neu ddarparu cyfathrebiad marchnata corfforol mor ddrud, roeddem yn hynod ofalus ynghylch glendid data. Roedden ni eisiau un darn i bob cartref, byth mwy. Pe baem yn dosbarthu criw o'r un darnau post uniongyrchol i gyfeiriad, fe achosodd nifer o faterion:

 • Defnyddiwr rhwystredig a fyddai'n optio allan o'r holl gyfathrebiadau marchnata.
 • Cost ychwanegol postio neu ddanfon ynghyd â chostau argraffu ychwanegol.
 • Yn nodweddiadol, roedd yn ofynnol i ni ad-dalu'r hysbysebwr pan ddaeth â danfoniadau dyblyg i mewn.

Yn ogystal, roedd cyfeiriadau a oedd yn anghyflawn neu'n anghywir yn gofyn am ad-daliadau a chostau dosbarthu diangen hefyd.

Mae tua 20% o'r cyfeiriadau a gofnodir ar-lein yn cynnwys gwallau - camgymeriadau sillafu, rhifau tai anghywir, codau post anghywir, gwallau fformatio nad ydynt yn cydymffurfio â rheoliadau post gwlad. Gall hyn arwain at gludo llwythi hwyr neu na ellir eu cyflawni, pryder mawr a chostus i gwmnïau sy'n gwneud busnes yn ddomestig ac ar draws ffiniau.

Melissa

cyfeiriad dilysu nid yw mor hawdd ag y gallai swnio, serch hynny. Ar wahân i faterion sillafu, bob wythnos mae cyfeiriadau newydd yn cael eu hychwanegu at y gronfa ddata genedlaethol o gyfeiriadau y gellir eu cyflawni yn y wlad. Mae yna gyfeiriadau hefyd sy'n cael eu trawsnewid, wrth i adeiladau newid o anheddau masnachol i breswyl, neu deulu sengl i anheddau aml-deulu, mae tir fferm yn cael ei rannu'n gymdogaethau, neu wrth i gymdogaethau cyfan gael eu hailddatblygu.

Proses Gwirio Cyfeiriadau

 • Mae'r cyfeiriad wedi'i dosrannu - felly mae rhif cartref, cyfeiriad, byrfoddau, cam-sillafu, ac ati wedi'u gwahanu'n rhesymegol.
 • Mae'r cyfeiriad wedi'i safoni - ar ôl ei dosrannu, caiff y cyfeiriad ei ailfformatio i safon. Mae hyn yn hollbwysig oherwydd 123 Main St. ac 123 Main Street yna bydd yn cael ei safoni i 123 Main St. a gellir paru a dileu dyblyg.
 • Mae'r cyfeiriad wedi'i ddilysu - yna caiff y cyfeiriad safonedig ei gyfateb yn erbyn cronfa ddata genedlaethol i weld ei fod yn bodoli mewn gwirionedd.
 • Mae'r cyfeiriad wedi'i wirio - nid oes modd cyflwyno pob cyfeiriad er eu bod yn bodoli. Dyma un mater sydd gan wasanaethau fel Google Maps ... maen nhw'n rhoi cyfeiriad dilys i chi ond efallai na fydd strwythur yno i gyflawni iddo hyd yn oed.

Beth yw Dilysu Cyfeiriadau?

Mae dilysu cyfeiriadau (a elwir hefyd yn ddilysu cyfeiriadau) yn broses sy'n sicrhau bod cyfeiriadau stryd a phost yn bodoli. Gellir gwirio cyfeiriad mewn un o ddwy ffordd: ymlaen llaw, pan fydd defnyddiwr yn chwilio am gyfeiriad nad yw'n gywir neu'n gyflawn, neu trwy lanhau, dosrannu, paru a fformatio data mewn cronfa ddata yn erbyn data post cyfeirio.

Beth yw dilysu cyfeiriadau? Esbonio achosion buddion a defnydd

Dilysu Cyfeiriad yn erbyn Dilysu Cyfeiriadau (Diffiniad ISO9001)

Fodd bynnag, nid yw pob gwasanaeth cyfeiriadau yr un peth. Bydd llawer o wasanaethau gwirio cyfeiriadau yn defnyddio dulliau rheolau i gyd-fynd â chronfa ddata. Hynny yw, gall gwasanaeth nodi o fewn zip 98765 bod a Main Street ac mae'n dechrau yng nghyfeiriad 1 ac yn gorffen yn 150. O ganlyniad, mae 123 Main St yn a dilys cartref yn seiliedig ar y rhesymeg, ond nid o reidrwydd a gwirio cyfeiriad lle gellir cyflwyno rhywbeth.

Mae hwn hefyd yn broblem gyda gwasanaethau sy'n darparu cyfeiriad penodol i lledred a hydred. Mae llawer o'r systemau hynny'n defnyddio mathemateg i rannu cyfeiriadau ar floc yn rhesymegol a dychwelyd lledred a hydred wedi'i gyfrifo. Gan fod manwerthwyr, bwytai a gwasanaethau dosbarthu yn defnyddio lat / hir ar gyfer cyflenwi corfforol, gall hynny achosi tunnell o broblemau. Efallai y bydd gyrrwr hanner ffordd i lawr y bloc ac yn methu â dod o hyd i chi ar sail data bras.

Cipio Data Cyfeiriadau

Rwy'n gweithio gyda gwasanaeth dosbarthu ar hyn o bryd lle mae defnyddwyr yn nodi eu gwybodaeth cyfeiriad eu hunain, mae'r cwmni'n allforio danfoniadau yn ddyddiol, ac yna'n eu llwybr gan ddefnyddio gwasanaeth gwahanol. Bob dydd, mae yna ddwsinau o gyfeiriadau na ellir eu cyflawni y mae'n rhaid eu cywiro o fewn y system. Mae hwn yn wastraff amser o ystyried bod systemau a all reoli hyn.

Gan ein bod yn gwneud y gorau o'r system, rydym yn gweithio i safoni a gwirio'r cyfeiriad wrth fynd i mewn. Dyna'r ffordd orau o sicrhau glendid eich data. Cyflwyno'r cyfeiriad dosbarthu safonol wedi'i ddilysu i'r defnyddiwr wrth gael mynediad a gofyn iddo gytuno ei fod yn gywir.

Mae yna ddwy safon y byddwch chi am eu gweld bod y llwyfannau'n eu defnyddio:

 • Ardystiad CASS (Unol Daleithiau) - Mae'r System Gymorth Cywirdeb Codio (CASS) yn galluogi Gwasanaeth Post yr Unol Daleithiau (USPS) i werthuso cywirdeb meddalwedd sy'n cywiro ac yn cyfateb cyfeiriadau stryd. Cynigir ardystiad CASS i bob gwerthwr, canolfan gwasanaeth, a gwerthwr meddalwedd a hoffai i'r USPS werthuso ansawdd eu meddalwedd paru cyfeiriadau a gwella cywirdeb eu ZIP + 4, llwybr cludwr, a chodio pum digid.
 • Ardystiad SERP (Canada) - Mae Rhaglen Gwerthuso a Chydnabod Meddalwedd yn ardystiad post a gyhoeddwyd gan Canada Post. Ei nod yw gwerthuso gallu meddalwedd benodol i ddilysu a chywiro cyfeiriadau postio. 

APIs Gwirio Cyfeiriadau

Fel y soniais uchod, nid yw pob gwasanaeth gwirio cyfeiriadau yn cael ei greu yn gyfartal - felly byddwch chi am gadw llygad ar unrhyw faterion a allai godi. Gall arbed ychydig geiniogau ar wasanaeth rhad neu am ddim achosi doleri i chi mewn materion dosbarthu i lawr yr afon.

Mae Melissa yn cynnig ar hyn o bryd gwasanaethau dilysu cyfeiriadau am ddim am chwe mis (hyd at gofnodion 100K y mis) i sefydliadau hanfodol cymwys sy'n gweithio i gefnogi cymunedau yn ystod y pandemig COVID-19.

Rhoddion Gwasanaeth Melissa COVID-19

Dyma'r APIs mwy poblogaidd ar gyfer gwirio cyfeiriadau. Fe sylwch nad oes sôn am un platfform poblogaidd - API Google Maps. Mae hynny oherwydd nad yw'n wasanaeth gwirio cyfeiriadau, mae'n a geogodio gwasanaeth. Er ei fod yn safoni ac yn dychwelyd lledred a hydred, nid yw'n golygu bod yr ymateb yn gyfeiriad corfforol y gellir ei gyflawni.

 • Hawddbost - Gwirio cyfeiriad yr UD a gwirio cyfeiriadau rhyngwladol sy'n tyfu'n gyflym.
 • Experian - mynd i'r afael â dilysu ar gyfer dros 240 o wledydd a thiriogaethau ledled y byd. 
 • canmoliaeth - Gyda data o dros 240 o wledydd ledled y byd, mae Lob yn gwirio cyfeiriadau domestig a rhyngwladol.
 • Mewngofnodi - mynd i'r afael â datrysiad gwirio a fydd yn dal, dosrannu, safoni, gwirio, glanhau a fformatio data cyfeiriadau ar gyfer dros 245 o wledydd a thiriogaethau.
 • Melissa - yn gwirio cyfeiriadau ar gyfer 240+ o wledydd a thiriogaethau ar y pwynt mynediad ac mewn swp i sicrhau mai dim ond cyfeiriadau bilio a llongau dilys sy'n cael eu dal a'u defnyddio yn eich systemau.
 • DQ SmartSoft - yn cynnig cynhyrchion annibynnol, APIs dilysu cyfeiriadau a phecynnau cymorth a fydd yn hawdd eu hintegreiddio i'ch cymwysiadau presennol sy'n ddibynnol ar gyfeiriadau.
 • Strydoedd Smart - Mae ganddo API cyfeiriad stryd yr Unol Daleithiau, API Zip Code, API Autocomplete, ac offer eraill i integreiddio i'ch cymwysiadau.
 • TomTom - Mae nodwedd cais geogodio TomTom Online Search yn cynnig datrysiad hawdd ei ddefnyddio ar gyfer glanhau data cyfeiriadau ac adeiladu cronfa ddata o leoliadau geogode.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.