Mathau, Adnoddau, a Datrysiadau ar gyfer Canfod Twyll Ad

twyll ad

Mewn astudiaeth a gynhaliwyd gan y Cymdeithas yr Hysbysebwyr Cenedlaethol (ANA) a Ops Gwyn, rhagwelodd yr astudiaeth fod cost twyll hysbyseb yn hysbysebu $ 7.2 biliwn y llynedd. Ac mewn arolwg o hysbysebion arddangos digidol yr Unol Daleithiau, Gwyddoniaeth Ad Integral nododd 8.3% o'r holl argraffiadau hysbyseb fel twyllodrus, o'i gymharu â 2.4% o'r hysbysebion a werthwyd yn uniongyrchol gan gyhoeddwyr. DoubleVerify yn adrodd na welir dros 50% o hysbysebion digidol byth.

Beth yw'r Mathau o Dwyll Ad?

 1. Twyll Ad Argraff (CPM) - mae twyllwyr yn cuddio hysbysebion mewn picsel 1 × 1 neu'n pentyrru hysbysebion ar ben ei gilydd i luosi'r argraffiadau y mae hysbyseb yn eu gweld ar safle.
 2. Chwilio (CPC) Ad Twyll - mae twyllwyr yn datblygu gwefannau ffug, weithiau'n awtomatig, sy'n defnyddio geiriau allweddol cost-fesul-clic uchel yn y cynnwys i yrru'r hysbysebion drutaf i'w gwefannau eu hunain.
 3. Twyll Ad Cyswllt (CPA) (Stwffio Cwcis AKA) - mae safleoedd yn aml yn talu gan ddefnyddwyr sy'n gweithredu, felly mae twyllwyr yn cynhyrchu gweithred ffug yn rhaglennol i dwyllo'r system hysbysebu i gredu bod gweithgaredd.
 4. Twyll Ad Arweiniol (CPL) (Twyll Trosi AKA) - coeliwch neu beidio, gall twyllwyr dalu llai o arian i ddefnyddwyr lenwi ffurflenni nag y maent yn ei wneud wrth gael eu talu am y trawsnewid ... gan arwain at arweinwyr ffug, proffidiol.
 5. Chwistrelliad Ad a Thwyll AdWare - mae twyllwyr yn defnyddio bariau offer neu ddrwgwedd i chwistrellu hysbysebion i brofiad pori defnyddwyr go iawn, gan gynhyrchu mwy o argraffiadau hysbysebion a chyfraddau clicio drwodd uwch.
 6. Twyll Spoofing Parth neu Dwyll Argraff Ad Lansiedig - mae twyllwyr yn newid URLau safleoedd yn rhaglennol i wneud i hysbysebwyr feddwl mai safleoedd ffug neu fôr-ladrad neu porn yw safleoedd cyhoeddwyr parchus mewn gwirionedd.
 7. Twyll CMS - mae twyllwyr yn hacio neu'n gosod drwgwedd yn system rheoli cynnwys cyhoeddwr sy'n creu ei dudalennau ei hun gan ddefnyddio parthau cwbl gyfreithlon.
 8. Ail-dargedu Twyll - mae bots yn dynwared ymwelwyr go iawn ac yn creu argraffiadau a chliciau ar yr ymgyrchoedd ail -getio sy'n cael eu cynnal.
 9. Twyll Traffig neu Dwyll Estyniad Cynulleidfa - mae cyhoeddwyr yn prynu traffig hynod segmentiedig i chwyddo nifer yr argraffiadau sydd eu hangen i gyflawni'r ymgyrch hysbysebu.

Os hoffech ddarllen am y mathau hyn o dwyll hysbysebion yn fanwl, edrychwch ar erthygl John Wilpers, Beth yw'r naw math o dwyll hysbysebion digidol?

Datrysiadau Twyll Ad:

Y tri chwmni a grybwyllir uchod hefyd yw'r arweinwyr yn y gofod datrysiadau Ad Fraud.

gwyddoniaeth ad annatod

 • Gwyddoniaeth Ad Integral - achrededig gan y Cyngor Sgorio'r Cyfryngau, Mae atebion Integral Ad Science yn ymdrin â gwe symudol, hysbysebion mewn-app symudol, bwrdd gwaith, arddangos a chanfod twyll hysbysebion fideo. Mae eu technoleg berchnogol a'u optimeiddio yn fodd i chi leihau gwastraff ar eich cynllun cyfryngau trwy rwystro hysbysebion rhag cael eu gweini ar dudalennau gwe twyllodrus a stopio cynigion ar argraffiadau twyllodrus mewn amser real.

pinacl dv

 • DoubleVerify Pinnacle - yn gwerthuso ansawdd pob argraff a gyflwynir a chanlyniad net pob mesur ansawdd. Mae'r platfform hefyd yn symleiddio penderfyniadau optimeiddio trwy ddarparu dadansoddiad manwl a delweddu amser real ar gyfer gyrru ansawdd eich argraff.

ops gwyn

 • WhiteOps FraudSensor a MediaGuard - Mae FraudSensor yn dadansoddi pob platfform ac yn asesu 1,000+ o signalau porwr. Wedi'i achredu gan MRC ar gyfer canfod traffig annilys soffistigedig (SIVT). MediaGuard Mae MediaGuard yn API datrysiad sy'n gwerthuso pob cais am gynnig neu argraff hysbyseb mewn milieiliadau ac yn darparu rhag-raglennu sy'n rhwystro amddiffyniad rhag pryniannau twyllodrus.

Ynglŷn â'r Cyngor Sgorio Cyfryngau

Mae MRC yn gymdeithas diwydiant dielw a sefydlwyd ym 1963 sy'n cynnwys cwmnïau teledu, radio, print a Rhyngrwyd blaenllaw, yn ogystal â hysbysebwyr, asiantaethau hysbysebu a chymdeithasau masnach sydd â'r nod o sicrhau gwasanaethau mesur sy'n ddilys, yn ddibynadwy ac yn effeithiol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.