ActiveCampaign: Pam Mae Tagio Yn Beirniadol i'ch Blog Pan ddaw i Integreiddio E-bost RSS

Integreiddiad Bwyd Anifeiliaid Tag E-bost ActiveCampaign RSS

Un nodwedd yr wyf yn meddwl sy'n cael ei thanddefnyddio yn y diwydiant e-bost yw'r defnydd o borthwyr RSS i gynhyrchu cynnwys perthnasol ar gyfer eich ymgyrchoedd e-bost. Mae gan y mwyafrif o lwyfannau nodwedd RSS lle mae'n eithaf syml ychwanegu porthiant i'ch cylchlythyr e-bost neu unrhyw ymgyrch arall rydych chi'n ei hanfon. Yr hyn efallai nad ydych chi'n ei sylweddoli, serch hynny, yw ei bod hi'n eithaf hawdd rhoi cynnwys penodol, wedi'i dagio, yn eich e-byst yn hytrach na phorthiant eich blog cyfan.

Dyma enghraifft. Rwy'n gweithio gyda Royal Spa ar hyn o bryd, gwneuthurwr rhanbarthol a gosodwr tanciau arnofio. Mae tanciau arnofio yn ddyfeisiau amddifadedd synhwyraidd sydd â thunnell o fuddion iechyd. Mae'r cwmni'n defnyddio e-bost ar sail gyfyngedig felly nid ydyn nhw bob amser yn sbamio'u cleientiaid. Oherwydd bod ganddyn nhw gynhyrchion sy'n targedu gwahanol gynulleidfaoedd, maen nhw'n defnyddio rhestrau yn effeithiol i rannu eu cynulleidfaoedd yn iawn. Kudos i'w hasiantaeth, Ripples Dwfn, ar gyfer gosod y seiliau ar gyfer y soffistigedigrwydd hwn.

Rwyf wedi bod yn ymgynghori ag Aaron yn Deep Ripples i gynyddu cyfraddau ymateb ar e-byst ei gleient. Y cyfle cyntaf a welais oedd bod y cwmni yn aml yn anfon e-bost byr iawn yn brin o ddyluniad gafaelgar, yn defnyddio cyfryngau yn effeithiol, ac nad oeddent yn disgrifio holl nodweddion a buddion eu cynhyrchion yn llawn. Rwy'n credu bod hwn yn gamgymeriad y mae'r rhan fwyaf o farchnatwyr e-bost yn ei wneud y dyddiau hyn.

Mae marchnatwyr yn aml yn credu bod tanysgrifwyr yn prysur fynd trwy eu blwch derbyn felly a byr mae e-bost yn well ... nid yw o reidrwydd yn wir. Byddwn yn dadlau bod yn rhaid i chi ddal eu sylw ... ond unwaith y byddant yn agor yr e-bost, byddant yn cymryd yr amser i sgrolio drwodd a sganio'r e-bost, yna canolbwyntio ar y meysydd y mae ganddynt ddiddordeb ynddynt. Manteisiwch ar i'ch tanysgrifiwr agor yr e-bost. a gwneud e-bost hir, sgrolio sydd wedi'i ddylunio'n dda, wedi'i rannu'n adrannau allweddol, sydd â delweddaeth gefnogol wych, a galwadau i weithredu cryf.

Gyda'r dyluniad newydd, ymgorfforais sawl adran - llinell pwnc deniadol, testun rhagarweiniol cryf, cyflwyniad / trosolwg o'r e-bost, pwyntiau bwled, grid cynnyrch gyda disgrifiadau, botymau Call To Action, fideos YouTube yn egluro eu gwahaniaethu ... ac yna'r erthyglau diweddaraf am tanciau arnofio o'u blog. O fewn y troedyn, ychwanegais eu proffiliau cymdeithasol hefyd fel y gallai'r rhagolygon eu dilyn ond nid oeddent yn barod i weithredu ar unwaith heddiw.

E-bost Integreiddio RSS Trwy Tag Feed

Yn lle gorfod adeiladu adran arferiad yn eu e-bost a oedd yn rhestru'r postiadau blog diweddaraf, perthnasol, gwnes yn siŵr bod yr holl bostiadau blog yr oeddent wedi'u cyhoeddi wedi'u tagio'n iawn pan wnaethant ysgrifennu am therapi arnofio a thanciau arnofio. Yr hyn nad ydych efallai'n ei sylweddoli am WordPress yw y gallwch chi dynnu categori neu porthiant RSS tag-benodol o'r wefan. Yn yr achos hwn, gwnes hynny trwy dynnu eu herthyglau a oedd bellach wedi'u tagio arnofio. Er nad yw wedi'i ddogfennu i raddau helaeth, dyma'r cyfeiriad bwyd anifeiliaid ar gyfer tag:

https://www.royalspa.com/blog/tag/float/feed/

Gallwch weld dadansoddiad o'r URL porthiant tag:

  • URL Blog: Yn yr achos hwn https://www.royalspa.com/blog/
  • tag: Ychwanegu tag i'ch llwybr URL.
  • Enw'r tag: Mewnosodwch enw eich tag go iawn. Os yw'ch tag yn fwy nag un gair, mae'n hyphenated. Yn yr achos hwn, mae'n gyfiawn arnofio.
  • Bwydo: Ychwanegwch borthiant i ddiwedd eich URL a byddwch chi'n cael porthiant RSS iawn ar gyfer y tag penodol hwnnw!

E-bost Integreiddio RSS Yn ôl Categori Bwyd Anifeiliaid

Mae hyn hefyd yn bosibl yn ôl categori. Dyma enghraifft:

https://www.royalspa.com/category/float-tanks/feed/

Gallwch weld dadansoddiad o'r URL porthiant categori (nid yw'r un uchod yn weithredol ... ysgrifennais ef fel enghraifft):

  • URL y wefan: Yn yr achos hwn https://www.royalspa.com/
  • categori: Os ydych chi'n cadw categori yn y strwythur permalink, cadwch ef yma.
  • Enw'r categori: Mewnosodwch enw eich tag categori. Os yw'ch categori yn fwy nag un gair, mae'n hyphenated. Yn yr achos hwn, tanciau arnofio.
  • Enw'r is-gategori: Os oes is-gategorïau ar eich gwefan, gallwch ychwanegu'r rheini yn y llwybr hefyd.
  • Bwydo: Ychwanegwch borthiant i ddiwedd eich URL a byddwch yn cael porthiant RSS iawn ar gyfer y categori penodol hwnnw!

Pan fewnosodir i mewn ActiveCampaignyn elfen golygydd e-bost ar gyfer porthwyr RSS, mae'r erthyglau diweddaraf yn poblogi'n ddeinamig:

Integreiddio E-bost RSS ActiveCampaign

gyda ActiveCampaigngolygydd, gallwch reoli'r ymylon, padin, testun, lliwiau, ac ati. Yn anffodus, nid ydyn nhw'n dod â'r delweddau i mewn ar gyfer pob post a fyddai'n welliant mawr.

Mae sicrhau bod pob post yn cael ei gategoreiddio a'i dagio'n iawn yn hanfodol i hyn. Mae llawer o gwmnïau yr wyf yn adolygu safleoedd ar eu cyfer yn tueddu i adael y dosbarthiad beirniadol a'r meta data hwn yn amhenodol, a fydd yn eich brifo yn nes ymlaen os ydych am integreiddio'ch cynnwys ag offer eraill trwy borthwyr RSS.

Sut Perfformiodd y Dyluniad E-bost Newydd?

Rydym yn dal i aros am ganlyniadau'r ymgyrch, ond i ddechrau da iawn. Mae ein cyfraddau agored a'n cyfraddau clicio drwodd eisoes yn arwain ymgyrchoedd hŷn a dim ond rhyw awr yr ydym i mewn i'r e-bost sydd newydd ei optimeiddio! Fe wnes i ychwanegu gweithredoedd hefyd ar gyfer unrhyw un a wyliodd y fideos er mwyn i ni allu eu hanfon drosodd i'r tîm gwerthu.

Datgeliad: Rwy'n aelod cyswllt o ActiveCampaign ac rwy'n defnyddio'r ddolen honno trwy'r erthygl hon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.